Arama

II. Selim Şiirleri

Osmanlı Devleti'nin 11. Padişahı olan II. Selim dedesi ve babası gibi iyi bir şairdi. Selimî mahlası ile şiirler yazan padişah sakin bir hayat sürer. II. Selim'in şiirlerinde aşk ve tabiat imgesi öne çıkar. II. Selim'in şiirlerinden öne çıkanları bir araya getirdik. II. Selim kimdir? II. Selim şiirleri, divanı, eserleri, ölümü, hayatı, camii, yönetimi, sanatsal yönü, Sarı Selim, yenileşme hareketleri…

II. Selim Şiirleri

Biz bülbül-i muhrik dem-i gülzâr-ı firâkız
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

Günümüz Türkçesiyle

"Biz, ayrılık bahçesinin yanık ve yakıcı öten bülbülüyüz,
sabah rüzgârı gül bahçemizden geçse, yanar."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
1524-1574 yılları arasında yaşayan II. Selim, 11. Osmanlı padişahı ve 90. İslam Halifesidir.

10 Padişah'tan 10 Şiir

II. Selim Şiirleri

Dişlerin vasfın Selimî vasf edelden akl u dil
Baş u cânı terk edüben bahr-ı aşka taldılar

Günümüz Türkçesiyle

"Ey Selimî, dişlerini övmeye çalışırken,
Aklım ve gönlüm bedenimi terk edip aşk denizine daldılar."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Topkapı Sarayı'nda doğan Sultan II. Selim, İstanbul'da doğup padişah olan ilk Osmanlı Sultanı'dır.

Necâtî Bey Divanından alıntılar

II. Selim Şiirleri

Hulk ile sen bir meleksin kim Hudâ
Dilleri dâm ile nahcîr eylemiş

Günümüz Türkçesiyle

"Güzel ahlakın ve sen bir melek gibisiniz
Allah seni insan suretinde bir melek olarak yaratmış."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
II. Selim şehzadeliği esnasında iyi bir eğitim almıştır. Sanata ve ilme düşkün olan Sultan bu alana özel bir ilgi sarf etmiştir.

Hafız-ı Şirazi'den Alıntılar

II. Selim Şiirleri

Kudretin izhâr edip Hak Hazret-i izz-ü celâl
Cümle hûbân içre sen cânânı kılmış bî-bedel

Günümüz Türkçesiyle

"Yüce Allah kudretini göstererek
Seni tüm güzeller içinde seni benzersiz olarak yaratmış."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Şehzadelik yıllarından itibaren şairler, edipler, sanatkârlar ve sohbet ehli II. Selim'in etrafında bulunmuştur. Ömrü boyunca sanat ehlini himaye etmiştir.

Hayali Bey Divanından alıntılar

II. Selim Şiirleri

Yâ Resûl-ı müctebâ eyle şefâ'atle rehâ
Abd-i' âciz bir günehkâram gönülde yok sivâ

Günümüz Türkçesiyle

"Ey seçkin Resul şefaatinle kurtar.
Aciz ve günahkâr bir kulum gönlümde Allah'tan başkası yok."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Sıra ile Konya ve Manisa'da sancakbeyliği yapan II. Selim, ağabeyleri Mustafa ve Mehmed'in arkasından veliahtlık için üçüncü sıradaydı.

Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN