Arama

Necâtî Bey Divanından alıntılar

Divan şiirinin kurucusu olarak gösteren üç şairden biri olan Necati Bey, şiirleri ile yüzyıllardır okunmaya devam ediyor. Döneminde devlet erkanından ihsan ve izzet gören Necati Bey, şiirlerinde sade bir dil ve aşılmaz bir üslup benimsemişti. Şair tezkirelerde bolca övülen Necati Bey'in dillere pelesenk olan şiirlerini sizler için derledik. Necati Bey kimdir? Necati Bey eserleri, Necati Bey şiirleri, Necati Bey eserleri, Necati Bey divanı, Necati Bey alıntılar…

  • 1
  • 12
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar

"Rihlet güninde derdüni dünyâya virmezin
Zîrâ olur müsâfire zâd-ı sefer leziz"

Necati Bey

Ayrılık gününde senden dolayı olan derdi dünyaya değişmem.
Çünkü misafire yol yemeği tatlı, lezzetli olur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
1444-1509 yılları arası yaşayan Necâtî Bey, şiirleri ile divan edebiyatının temelini oluşturan şairlerden birisidir.

Necati Bey'den "inciler saçan" en güzel beyitler

  • 2
  • 12
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar

"Ol günden irse tîr-i gam olma dilâ melül
Gökden ne yagdı kim anı yir itmedi kabul"

Necati Bey

Güneş yüzlüden gam okları gelirse hüzünlenme gönül.
Gökten ne yağdıysa yer onu kabul etmedi mi?

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Asıl adı İsa olan Necâtî Bey'in yetişmesinde Sâilî isimli bir şairin etkisi görülür.

Ali Emiri Efendi'nin Divanından alıntılar

  • 3
  • 12
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar

"Ko Necâtî kapuna sürsün yüzin men' itme kim
Muhkem olmaz kangı dîvârun ki berg-i kâhı yok"

Necati Bey

Bırak da Necati kapına yüzünü sürsün, yasak koyma.
Saman çöpsüz yapılan duvar sağlam olmaz.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Gençlik yıllarında yazdığı şiirlerle adını duyuran Necâtî, şair Ahmed Paşa'nın kendisi ile ilgilenmesinden sonra şöhrete ulaşır.

Divan edebiyatında derin manaları olan berceste beyitler

  • 4
  • 12
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar

"Yıkıldı zâhidün virdügi tevbe
Dirîgâ kışda yapu muhkem olmaz."

Necati Bey

Zahidin verdiği tövbe yıkıldı.
Kışın yapılan bina sağlam olmaz.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Şöhreti Fatih Sultan Mehmed'e kadar ulaşan Necâtî, İstanbul'da divan kâtipliği görevinde bulundu.

Muhibbi Divanından alıntılar

  • 5
  • 12
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar
⬛ Necâtî Bey Divanından alıntılar

"Sâd olmadı 'ışk işinde Ferhâd
Meşhûrdurur ki oñmaz üstâd"

Necati Bey

Ferhat, aşk meselesinde mutlu olmadı.
"İflah olmaz." sözü meşhurdur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Latîfî'ye göre Necâti, gazelde çığır açarak kendisinden önceki şairlerin sözlerini hükümsüz bırakmıştır.

Şairlerin kaleminden ölüm

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN