Arama

Prof. Uğur Derman
Kasım 4, 2022
Namazgâhlara dâir – 6

(Bu makâlenin beşinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir)

Beşiktaş'tan Maçka'ya çıkan yol üzerinde, semte ismini veren bir çeşme vardır: Vâlide Çeşmesi. 1255/1839'da Bezmiâlem Vâlide Sultan'ın yaptırmış olduğu bu çeşmenin birkaç adım arkasında, etrafı parmaklıkla çevrili ve civâr halkının desteği ile ma'mur bir hâlde duran geniş namazgâh sofası da zikre değer (Resim 1).

Yine bir gravürden, Taşkışla ile stadyum arasında kalan sâhada bir fevkānî namazgâhın mevcûdiyetini öğreniyoruz, fakat bugün yoktur (Resim 2).

Kabataş'a gelince, İstanbul'un en eski namazgâhlarından birinin yerini göreceğiz (Resim 3). Fatih Sultan Mehmed'in Çizmecibaşısı Mahmud Bedreddin Ağa'nın 904/1498 târihinde vakfetdiği namazgâh ve kendi kabri, yolun genişlemesi için daraltılarak bırakılmış, bugün sâyebân ağacı ve kabri duruyor.

"Tîz-reftâr olanın pâyîne dâmen dolaşır" mısraının bugün geçerli olmadığını isbât için, eskiden birkaç günde dolaşılabilecek yerleri bir saat içinde gezmiş olduk! Şimdi bir netîce çıkarmağa gelelim: Bugün namazgâhların gerek ibâdet, gerekse istirâhat yeri olarak kullanılma devri geçmiştir. Şu hâlde kültür tarîhimizin mühîm sayfalarından biri olarak; bu son kalanların, asıl sâhibi olan Vakıflar İdâresi'nce tâmir ve muhafazasını istemek hakkımızdır.

Tesbît ettiğim bütün namazgâhlardan bahsetmeğe sahîfelerimiz kâfi değildir. Bu konu, bir kitap olacak kadar geniştir. Bahsimizi, İstanbul'daki namazgâhların –ki bugün çoğu mevcûd değildir- Vakıflar İdâresi'nden alınan bir listesini takdîm ederek kapatıyorum:

İSTANBUL NAMAZGÂHLARI

 1. Âdile Sultan (Koşuyolu) Namazgâhı
 2. Âdile Sultan Namazgâhı (Dudullu)
 3. Ahmed Efendi (Kuzguncuk-Beylerbeyi) Namazgâhı
 4. Ahmed Efendi (Kısıklı-Millet Bahçesi) Namazgâhı
 5. Alâiyeli Hacı Mehmed Namazgâhı
 6. Ali Gazi Sultan Namazgâhı
 7. Ali Paşa Ziştovî Namazgâhı
 8. Anadoluhisarı Namazgâhı
 9. Arif Efendi (Çoban Çeşmesi) Namazgâhı
 10. Âşıklar Namazgâhı
 11. Ayrılık Çeşmesi Namazgâhı
 12. Ayvansaray (Emetullah Hatun) Namazgâhı
 13. Aynalıkavak Namazgâhı
 14. Bilâl Ağa Namazgâhı
 15. Bostancı Namazgâhı
 16. Büyük Çamlıca Namazgâhı
 17. Beylerbeyi (Edirnekapısı) Namazgâhı
 18. Beylerbeyi (Küplüce) Namazgâhı
 19. Beylerbeyi (Papatya sokağı) Namazgâhı
 20. Beylerbeyi (İskele) Namazgâhı
 21. Beylerbeyi (Çınar sokağı) Namazgâhı
 22. Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Namazgâhı
 23. Çengelköyü (Bekâr Deresi) Namazgâhı
 24. Çengelköyü (Hamdullah Paşa) Namazgâhı
 25. Çırpıcı Namazgâhı
 26. Çoban Çeşmesi (Yarımburgaz) Namazgâhı
 27. Çoban Çeşmesi (Merdivenköyü) Namazgâhı
 28. Çubuklu (Damat İbrahim Paşa) Namazgâhı
 29. Eğrikapı Namazgâhı
 30. Emetullah Hatun Namazgâhı
 31. Esma Sultan (Kadırga) Namazgâhı
 32. Erenköy (Edhem Efendi sokağı) Namazgâhı
 33. Fazlı Paşa Namazgâhı
 34. Hacı Evhad Namazgâhı
 35. Hacı Mustafa (Selimiye) Namazgâhı
 36. Halid Ağa (Haydarpaşa) Namazgâhı
 37. Hamdullah Paşa Namazgâhı
 38. Harem İskelesi Namazgâhı
 39. Haseki Sultan (Yılanlı Ayazma) Namazgâhı
 40. Hüsrev Paşa (Hasköy) Namazgâhı
 41. Hüsrev Paşa (Çoban Çeşmesi, Yarım Burgaz) Namazgâhı
 42. İç Erenköyü (Meşeli Bağ) Namazgâhı
 43. İç Erenköyü (Meşeli Bağ) Namazgâhı (ayrı)
 44. İbnülemin Ahmed Ağa Namazgâhı
 45. İbrahim Ağa Namazgâhı
 46. İmamzâde Edhem Ağa Namazgâhı
 47. İshak Ağa Namazgâhı
 48. Ihlamur Namazgâhı
 49. Kabataş İskelesi (Çizmecibaşı) Namazgâhı
 50. Kadırga Namazgâhı
 51. Kadıköyü Köftüncü Sokak Namazgâhı
 52. Kadıköyü (Kuyubaşı) (Mihrimah Sultan) Namazgâhı
 53. Kadınlar Namazgâhı
 54. Kalyoncular Baş Halifesi Ömer Ef. Namazgâhı
 55. Karacaahmed Namazgâhı
 56. Karlıçeşme Namazgâhı
 57. Kayışdağı Namazgâhı
 58. Kayış Mustafa Namazgâhı
 59. Kefçe Dede Namazgâhı
 60. Koca Mehmed (Münzevî) Namazgâhı
 61. Kozyatağı Namazgâhı
 62. Köftüncü sokak (Tayfur Ağa) Namazgâhı
 63. Küçük Çamlıca Namazgâhı
 64. Küçük Çamlıca Yolu Namazgâhı
 65. Küçük Çiftlik Namazgâhı
 66. Küçüksu Namazgâhı
 67. Küçükyalı Namazgâhı
 68. Kuleli Hasan Paşa Namazgâhı
 69. Kuleli Mektebi Namazgâhı
 70. Kuzguncuk-Beylerbeyi Namazgâhı
 71. Lâdikli Ahmed Ağa (Kadıköy) Namazgâhı
 72. Lâ'lîzâde Namazgâhı
 73. Lüleci Hendek Namazgâhı
 74. Maçka-Çeşmemeydanı Namazgâhı
 75. Mahmud Bedreddin Ağa (Çizmeciler) Namazgâhı
 76. Maltepe-Kartal Namazgâhı
 77. Merdivenköyü (Bektaşi Tekkesi) Namazgâhı
 78. Merdivenköyü (Nâzenin sokak) Namazgâhı
 79. Millet Bahçesi Üsküdar (Ahmed Efendi) Namazgâhı
 80. Mihrimah Sultan (Kuyubaşı Kadıköyü) Namazgâhı
 81. Mühürdar Ahmed Efendi (Kadıköyü) Namazgâhı
 82. Münzevî (Koca Mehmed) Namazgâhı
 83. Murad Çeşmesi (Silivri) Namazgâhı
 84. Nakşidil Vâlide Sultan Namazgâhı
 85. Neş'et Ağa Namazgâhı
 86. Okmeydanı Namazgâhı
 87. Osman Ağa Namazgâhı
 88. Otağtepe Namazgâhı
 89. Paşabahçesi Namazgâhı
 90. Paşalimanı Namazgâhı
 91. Pîr Mustafa Paşazâde (Sultaniye) Namazgâhı
 92. Rıhtım-Çayıryolu (Kadıköyü) Namazgâhı
 93. Saka Baba (Eyüb) Namazgâhı
 94. Saraçlar Çeşmesi Namazgâhı
 95. Saraylı Nevnihal (Üsküdar) Namazgâhı
 96. Sarı Hüsnü Namazgâhı
 97. Sarıyer (Eski İskele) Namazgâhı
 98. Selâmi Çeşme Namazgâhı
 99. Selâmi Ali Efendi (Kısıklı) Namazgâhı
 100. Selimiye (Mustafa Ağa) Namazgâhı
 101. Serâsercibaşı Mustafa Ağa Namazgâhı
 102. Servi burnu Namazgâhı
 103. Seyyid Seyfullah ve Seyfeddin efendiler Namazgâhı
  (Molla Güranî, Seyyîd Ömer Mahallesi)
 104. Seyyid Ömer Câmii Namazgâhı
 105. Silivrikapısı Namazgâhı
 106. Söğütlüçeşme Namazgâhı
 107. Sultan Selim III. (Küçüksu) Namazgâhı
 108. Sultan Tepesi Namazgâhı
 109. Sultaniye Namazgâhı
 110. Sultan II. Abdülhamid Namazgâhı
 111. Sultan II. Ahmed Namazgâhı
 112. Sultan IV. Mehmed (Büyük Çamlıca) Namazgâhı
 113. Sultan IV. Mehmed (Küçük Çamlıca) Namazgâhı
 114. Şaşkınbakkal (Kadıköyü) Namazgâhı
 115. Şenlik Dede Namazgâhı
 116. Şuhî Kadın Namazgâhı
 117. Tahtakadı Kasım Paşa Namazgâhı
 118. Tayfur Ağa (Acıbadem) Namazgâhı
 119. Tavaşî Hasan Ağa Câmii Namazgâhı
 120. Tophaneli Oğlu (Alâiyeli Mehmed Efendi) Namazgâhı
 121. Toptaşı Namazgâhı
 122. Turşucu (Hasköy) Namazgâhı
 123. Vefa-Darülhadîs Namazgâhı
 124. Yarım Burgaz (Çobançeşmesi) Namazgâhı
 125. Yenişehirli Osman Efendi Namazgâhı
 126. Yeşilköy (Abdülmecîd ) Namazgâhı
 127. Yılanlı Ayazma (Haseki Sultan) Namazgâhı
 128. Yılanlı Ayazma (Abdülmecîd) Namazgâhı
 129. Yıldız Sarayı Namazgâhı
 130. Ziştovî Ali Paşa Namazgâhı

Not: Bu liste alfabe sırasına göre tertîb edildiği için muhtelif isimleri olan namazgâhlar, başka namazgâhmış gibi mükerreren kaydedilmişdir. Aslında sayıları daha azdır.

Prof. Uğur Derman

Resim: 1 – Maçka civârında Bezmiâlem Namazgâhı

Resim: 2 – Taşkışla önündeki namazgâhın gravürü

Resim: 3 – Kabataş'taki namazgâhın yeri okla işâretlenmişdir

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN