Arama

Prof. Uğur Derman

Sersikkezen bir hattat: Abdülfettah Efendi

Tahmînen hicrî 1230 (1815)'de Sakız adasında doğan Abdülfettah Efendi aslen Rum'dur. Serasker Hüsrev Paşa (1765 ? - 1855) tarafından satın alınarak İstanbul'a getirildi;...

Prof. Uğur Derman

Sultan bir hattat: II. Mahmud

Yirmiyedinci Osmanlı Pâdişahı Sultan I. Abdülhamîd'in (1725-1789) oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü İstanbul'da doğdu. Amcası Sultan III. Selim'in (1761-1808) himâyesinde...

Prof. Uğur Derman

Rodoslu Bir Hattat: İbrahim Rodosî

Hat San'atının Büyük İsimleri-95 Rodos adasında doğup tahsîl için İstanbul'a geldi. Sülüs ve nesih yazılarını Eski/Birinci İsmâil Zühdi Ağa'dan meşk ederken,...

Prof. Uğur Derman

Edirneli bir hattat: Haffafzâde Hüseyin Efendi

Hat San'atının Büyük İsimleri-94 Hayatını Edirne'de sürdürüp eser bırakan hattatların önde bulunanlarındandır. Dünyaya 1684 yılında bu şehirde gelmiş ve 1741'de...

Prof. Uğur Derman

İsmail Zühdi Ağa

Hat San'atının Büyük İsimleri-92 İsmail Zühdi, daha sonrakinden ayırt edilebilmek için Eski Zühdi, Birinci İsmail Zühdi olarak anıldığı gibi, kaynaklarda Zühdi...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN