Arama

Prof. Uğur Derman

Mîr Mustafa bin Ferhad Paşa

Hat san'atının büyük isimleri-87 Hem vezir, hem de değerli bir hattat olan Ferhad Paşa'nın (ö. 982/1575) oğludur. Mîr (Bey) lakabı kendisine bundan dolayı verilmişdir....

Prof. Uğur Derman

Mehmed Ferhad Paşa

Hat san'atının büyük isimleri - 86 İstanbul'da doğan hattatımızın ismi Mehmed, lakabı Ferhad'dır ve kısaca Ferhad Paşa olarak tanınır. Babasının adının da Mustafa...

Prof. Uğur Derman

Şerîfe Fatma Mevhibe Hanım

Hat san'atının büyük isimleri - 84 XIX. asrın Osmanlı devlet hayatında çok mühim mevkîlere terfî etmiş, değişik nâzırlıklarda bulunmuş olan Hasib Mehmed Paşa'nın...

Prof. Uğur Derman

Şeyh Süleyman Vehbi Efendi

Hat san'atının büyük isimleri - 83 Aslen Ahıskalı olan Süleyman Vehbi, ilim tahsîli için İstanbul'a gelmiş; bu arada İsmail Zühdi'nin (ö. 1806) önde gelen talebesi...

Prof. Uğur Derman

Hâfız İbrâhim Şevkı

Hat san'atının büyük isimleri - 82 Hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Sultan II. Mahmud, Şumnulu hattatların san'atlarını ileriye götürmeleri için İbrahim...

Prof. Uğur Derman

Seyyid Osman Efendi

Hat san'atının büyük isimleri - 81 Aslen Tosyalı olan Osman Efendi'nin babasının adı da Osman'dır. Hat san'atını Çengelköy semtinde oturan Hacızâde Karamānî Mustafa...

Prof. Uğur Derman

Ahmed Nâili Efendi

Hat san'atının büyük isimleri - 79 İmzalarında İstanbul'un bâzan Galata, bâzan da Eyüb semtinde oturduğunu beyan eden Hacı Ahmed Nâili, gemici olan babası İbrâhim...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN