Arama

Prof. Uğur Derman

Türk hat san’atında celî kavramı - 3

(Bu makâlenin ikinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) TÜRK HAT SAN'ATINDA CELÎ KAVRAMI - 2 Mermer üzerine hâkkolunacak câmi içi veya dışı yazıları...

Prof. Uğur Derman

Türk hat san’atında celî kavramı - 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) TÜRK HAT SAN'ATINDA CELÎ KAVRAMI - 1 Celî yazının müteaddid nüshalarının hazırlanabilmesi için...

Prof. Uğur Derman

Türk Hat San’atında Celî Kavramı - 1

Bu makālemizde, Osmanlı Türkleri'nden başlayarak, zamanımıza kadar hüsn-i hattın gelişmesinde îtibarlı bir mevkıe sahip bulunan celî kavramı ve onun ayrılmaz rüknü...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atında murakkaalar - 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) HAT SAN'ATINDA MURAKKAALAR - 1 Şimdi de, asıl mevzûumuz olan, albüm tarzındaki murakkaa'lara...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atında murakkaalar - 1

Daha önceki yazımızda tanıtmağa çalışdığımız kıt'aların biraraya getirilmesiyle hazırlanan albümlere murakkaa ismi verildiğini belirterek konuya girmiş olalım (Resim...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atında kıt’alar - 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) HAT SAN'ATINDA KIT'ALAR - 1 Kıt'aların eb'âdında farklılıklar görülmekle beraber, ekseriya...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atında kıt’alar - 1

Edebiyat derslerinden elbet hatırlarsınız: Kıt'a denilen bir nazım şekli vardır. Umumiyetle 2. ve 4. satırların kāfiyeli olduğu dört mısrâ bu ismi alır. Ancak, yazı...

Prof. Uğur Derman

Benzersiz bir meşk mecmuası

Bu makālede, Osmanlılar tarafından hat san'atının öğretilmesine dâir 418 yıllık bir belge sunulmaktadır. Önce, meşk adıyla anılan hat çalışmaları hakkında bazı...

Prof. Uğur Derman

Yazı San’atımızda Tabâbet – 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) YAZI SAN'ATIMIZDA TABÂBET - 1 Resim 1 Maddi tedâvî ile iyi olamayanlar, şifâyı mânevî...

Prof. Uğur Derman

Yazı san’atımızda tabâbet - 1

"Yazı san'atının tabâbet ile ne alâkası var?" demeyiniz aziz okuyucularımız! Diğer ülkelerde benzeri bulunmayan dede yâdigârı bu san'atımızın, aslında bir okuma...

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN