Arama

Prof. Uğur Derman

Mûsikîşinas ve hattat Hacı Nûri Korman

Boğaziçi'nin Ortaköy semtinde 15 Ramazan 1285 (30 Aralık 1868) günü doğan Mehmed Nûri, henüz kırk günlükken âilece Beşiktaş'a naklettikleri için, ileriki yıllarda...

Prof. Uğur Derman

Hattat Sâmi Efendi’nin diş kirası

Eskiden, hâli vakti yerinde olan âileler, Ramazan'da, iftara davet ettikleri zengin, fakir herkese evden ayrılırlarken, diş kirası olarak bir miktar para veya kıymetli...

Prof. Uğur Derman

Nesih hattı üstadlarından: Yahya Hilmi Efendi

İstanbul'un Süleymaniye semtinde doğdu. Babası, eskiden yeniçeri ocağına mensubken, burası 1826'da söndürüldükden sonra geçimini Bayezid'de kâğıdçılıkla sürdüren...

Prof. Uğur Derman

İbrahim Alâeddin Bey

İstanbul'da doğan Alâeddin Bey Çerkes asıllıdır. Hüsn-i hattı Mûsıka-i Hümâyûn'da Şefîk Bey'den öğrenip icâzet aldı. Osmanlı askerî rütbelerinin binbaşılığa en yakını...

Prof. Uğur Derman

Celî ta’lîk hattatı: Ali Haydar Beyefendi

1802 yılında İstanbul'da doğan Ali, Osmanlı teşrîfatına göre "beyzâde" olduğu için "bey", ilmiye sınıfına mensubiyetinden dolayı "efendi" unvanlarını kazandığı cihetle,...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN