Arama

Prof. Uğur Derman

Mezar Kitâbelerinde Yazı San’atımız - 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) MEZAR KİTABELERİNDE YAZI SAN'ATIMIZ- I Kabir Kitâbesine Neler Yazılır? XVI. asra kadar kitâbe...

Prof. Uğur Derman

Mezar Kitabelerinde Yazı San’atımız - I

İslâm âleminde, husûsiyle Osmanlı Türklerinde kabirlere konan kitâbelerle hat san'atının latîf örnekleri taşa aks ettirilerek ölümsüzleştirilmiştir. Hüsn-i hattın...

Prof. Uğur Derman

Ebru Hatıralarım – II

(Bu makālenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) EBRÛ HÂTIRALARIM - 1 Târih itibâriyle geri dönmem gerekiyor: 1958 yılının son çeyreğinde ebrû...

Prof. Uğur Derman

Ebrû hâtıralarım - 1

Ebrû kelimesini her hâlde ilk defâ lise tahsîlim esnâsında Dîvân Edebiyatı'ndan örnekler okuduğumuz vakitler, "kaş" mânâsıyla duymuş olmalıyım. Ancak bu kelimenin...

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN