Arama

Prof. Uğur Derman

Çocukluğumun Bursası

Benim Bursa ile tanışmam, 80 yıla yaklaştı. Daha önceleri, bu aziz belde için bildiklerim, herhalde ilk mekteb seviyesinde birkaç satırdan ibâretdi. O sıralarda...

Prof. Uğur Derman

Osmanlı Devrinin Adalı Hattatları - 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) Hüseyin Efendi Moralıdır. Tereboluca'da arzuhalcilik yapardı. Ali Râkım Efendi'den sülüs-nesih...

Prof. Uğur Derman

Osmanlı Devrinin Adalı Hattatları - 1

XV. asrın sonlarından îtibâren, İstanbul'un merkez ve makarrı olduğu san'atların başında hüsn-i hat sayılabilir. Taşradan kalkıp gelerek burada hat meşkıni tamamlayan...

Prof. Uğur Derman

İstanbul’un Osmanlı Devri Kitâbeleri - 4

(Bu makâlenin üçüncü bölümü geçen hafta neşredilmiştir) İSTANBUL'UN OSMANLI DEVRİ KİTÂBELERİ - 3 Topkapı Sarayı'nda bugün kütübhâne olarak kullanılan...

Prof. Uğur Derman

İstanbul’un Osmanlı Devri Kitâbeleri - 3

(Bu makâlenin ikinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) İSTANBUL'UN OSMANLI DEVRİ KİTÂBELERİ - 2 Kitâbeler, geçmiş yüzyıllarda sâdece kitâbe olarak...

Prof. Uğur Derman

İstanbul’un Osmanlı Devri Kitâbeleri - 2

İstanbul'un Osmanlı Devri Kitâbeleri - 2 (Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir) İstanbul'un en eski kitâbelerinden biri de Fâtih Câmii'nde...

Prof. Uğur Derman

İstanbul’un Osmanlı Devri Kitâbeleri - 1

Kitâbe, eskiden "yazmak, kâtiblik etmek" mânâsı ile kullanılan kitâbet kelimesinden türemiş ve Türkçeleşmiş kelimedir; belirli bir gāye için yazılan eserlere mahsusdur....

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN