Arama

Prof. Uğur Derman

Said Paşa İmamı

XIX. yüzyıl İstanbulunun dînî mûsıkî mehâfilinde sıkça tekrarlanan şu sözü hatırlayalım: "Mevlid'i Süleyman Çelebi yazdı, Said Paşa İmamı okudu". Adı yerine lakabıyla...

Prof. Uğur Derman

Osmanlı’nın Amerika’daki yâdigârı

1959 yılının Haziran ayı başlarında Beyoğlu, İstiklâl Caddesi'ndeki Amerikan Haberler Merkezi'nde açılan "150 Yıllık Türk-Amerikan Dostluğu" sergisini gezmiştim....

Prof. Uğur Derman

Kubâ Mescidi kitâbesi

Osmanlı kültür ve san'atı bakımından benzeri görülemeyen; artık yerinde de durmayan bir kitâbe burada nazarlarınıza sunulmaktadır. Mekke'de İslâm'ı yaşamak hakkından...

Prof. Uğur Derman

Yek-çeşm Mehmed Nûri Sivâsî

Yakın târihlerde yaşadığı hâlde hayâtı hakkında pek bilgi sâhibi olamadığımız bir hattatdır. Sivas'da doğduğu, nisbesinden belli olmakla berâber, bunun târihi mechûldür....

Prof. Uğur Derman

Hattat Ferid Bey

Mustafa Ferid Bey, 1858 yılında İstanbul/Aksaray'ın Horhor semtinde doğdu. Dîvân-ı Hümâyûn mensublarından ve Şâbânî şeyhlerinden -kerâmet sâhibi- Ali Necib Efendi'nin...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN