Arama

Prof. Uğur Derman

Hat san’atı’nın büyük isimleri - 45

Hasan Çelebi Çerkes asıllı olduğu dışında âilesine dâir bilgi yokdur. Büyük bir ihtimalle Kafkasya'dan getirilmiş bir köle iken Ahmed Şemseddin Karahisârî (bkz....

Prof. Uğur Derman

Hat san’atı’nın büyük isimleri - 44

AHMED BİN PÎR MEHMED BİN ŞÜKRULLAH İstanbul'da doğan ve babası Şükrullah Halîfezâde Pîr Mehmed'den sülüs-nesih meşk eden Ahmed Efendi hakkında zamanımıza fazla...

Prof. Uğur Derman

Hat San’atı’nın büyük isimleri – 43

PÎR MEHMED BİN ŞÜKRULLAH Şeyh Hamdullah'ın san'at bâbındaki kudretine bakınız ki, hem dâmadı Şükrullah Halîfe, hem de oğlu Mustafa Dede yoluyla torunları Derviş...

Prof. Uğur Derman

Hat San’atı’nın büyük isimleri - 42

DERVİŞ MEHMED BİN MUSTAFA DEDE Babası Mustafa Dede'nin (bkz. Hat San'atı'nın Büyük İsimleri-37) hat terbiyesiyle yetişen Derviş Mehmed için, Müstakîmzâde Tuhfe'de...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atı’nın büyük isimleri - 41

BEHRAM BİN ABDÜLBASÎR Sultan II. Bayezid devri vezirlerinden Davud Paşa'nın (ö.1498) kölelerinden olan ve bunu imzalarında belirten Behram Ağa, baba adı olarak...

Prof. Uğur Derman

Hat san’atı’nın büyük isimleri - 40

HAYREDDİN EFENDİ Hayatı hakkında pek az şey bilinen hattatlardandır. Tuhfe, onun Kudüs'de doğduğunu, Rûmî ve Kudsî olduğunu belirten imzalarına rastlandığını...

Prof. Uğur Derman

Hat San’atı’nın büyük isimleri - 38

Şükrullah Halîfe (ö. 1543'den sonra) Amasya şehrinde doğup yetişen Şükrullah Halîfe, nümûne olarak verilen mushafındaki imzâsından öğrenildiğine göre (Resim 1),...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN