Arama

Prof. Uğur Derman

Abdülbâkî Gölpınarlı Hoca – 2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşr edilmiştir) ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI HOCA - 1 Bâkî Hoca'nın nazımdaki kudretinin nesrinde de kendisini aynen...

Prof. Uğur Derman

Abdülbâki Gölpınarlı Hoca - 1

1949-1953 yılları arasında, Üsküdar'dan tramvayla Haydarpaşa Lisesi'ne tahsîlim için gider gelirdim. Mektebimiz, o zamanlar, Nümûne Hastahânesi'nin karşısındaki...

Prof. Uğur Derman

Mâcid Ayral'ın matbû yazılarına dâir

XX. asrın mârûf hattatlarından Hüseyin Mâcid Ayral (1891-1961) Osmanlı Devleti'nin son devrinde hüsn-i hatta merak saran gençlerdendir. Doğduğu ve ikāmet etdiği...

Prof. Uğur Derman

Es’ad Fuad Tugay-2

(Bu makâlenin birinci bölümü geçen hafta neşr edilmiştir) ES'AD FUAD TUGAY-1 Es'ad Bey İslâm'a tam gönül vermiş bir mü'mindi (Resim: 1). Şu sözünü hiç...

Prof. Uğur Derman

Es’ad Fuad Tugay-1

Eskiden "havas", şimdilerde "aristokrat" denilen; bilgisi, zevki ve maddî imkânı geniş kimselerden oluşan Osmanlı âileleri arasında gelenekli san'atlarımıza karşı...

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN