Arama

Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme

Yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla tükendiği çağımızda, imar faaliyetlerinin büyük çoğunluğu sürdürülebilir bir özellik taşımayan betonarme ile sağlanıyor. Bu malzeme, Sanayi Devrimi ile birlikte mimari katalogların baş sırasını elde ederken, insanoğlunun deneyimleyerek geliştirmiş olduğu kadim inşa yöntemlerini de tarihe karıştırdı. Hız ve haz çağının aceleci insanı, betonarmenin yıllar sonra getireceği sorunları tahmin edemeyerek vahim sonunu kendi elleriyle hazırladı.

🔹 İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri, en temel ihtiyacı olan barınmayı farklı malzemelerden oluşmuş mekanlarda giderdi.

🔸 Mağara ile başlayan insanın yerleşme serüveni, sürekli gelişip değişerek farklı malzemeler ve teknolojiler ile günümüzdeki halini aldı.

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

🔸 Mimarlık literatürüne giren ilk yapılar toprak ile inşa edilirken, 19. yüzyılda keşfedilen beton teknolojisiyle beraber işlev fark etmeksizin yapıların büyük çoğunluğu beton ile üretilmeye başlandı.

🔹 Sanayi Devrimi ile beraber üretilmesi kolay ve ekonomik hale gelen teknolojik malzeme çelik de, mimari yapıların kemik gövdesini oluşturmada başrolü üstlendi.

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

🔸 Toprak ve kerpiç yapılar çok katlı ve yüksek binaları inşa etmeye elverişli değildi. İnsanın yeryüzünde var olma ve benliğini her yerde hissettirme iddiasını toprak yapılar da taşıyamaz hale gelmişti. İnsan farkında olmadan topraktan, özünden uzaklaştı.

🔹 Sanayi Devrimi ile beraber yeryüzünü kaplayan teknolojik atmosferde, insanoğlunun talebini karşılayacak nihai materyal olarak beton gündemdeki yerini aldı.

Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa

🔸 Yüzyıllar boyu yeryüzünü mutevazı estetik anlayışı ile süsleyen toprak yapılar yerini, kült görünüşü, sağlıksız ve niteliksiz çehresiyle beliren beton binalara bıraktı.

🔹 Daha yüksek yapılar inşa edebilmek adına betonun, yabancı dilde ordu anlamına gelen (army) arme ile, yani çelik alaşımlı malzeme ile karıştırılması sonucu, betona nispeten daha dayanıklı özellik gösteren inşa malzemesi betonarme ortaya çıktı.

Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı

🔸 İnsanoğlu görünürde artık hem daha kolay inşa edebileceği, hem daha hızlı sonuç alabileceği malzemeyi, betonarmeyi yüzyılın icadı olarak keşfetmişti.

🔹 Oysa ki bu, yıllar sonra sağlıkta, yaşamda, psikolojide, sosyolojide ve diğer pek çok alanda büyük problemlere neden olduğu anlaşılacak bir yıkım ordusunun seküler unvanıydı.

Müslümanların kurduğu kadim şehir: Basra

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN