Arama

Günümüzdeki sessiz tehlike: İnternet bağımlılığı

Çağımızın sessiz hastalığı olarak kabul edilen dijital bağımlılık, insanlığı tehdit etmektedir. Bireyin telefon, tablet ve bilgisayardan uzak kalamaz hale gelmesi, günün büyük bölümünü sanal dünyada geçirmesi olarak da tanımlanan internet bağımlılığına karşı en savunmasız olanlar ise çocuklardır. Peki, ebeveynler çocuklarda internet bağımlılığına karşı nasıl bir yol izlemeli? Bağımlılığı nasıl kontrol altına alabiliriz?

DİJİTAL ÇAĞ

🔹 Dijitalleşme ile birlikte bilgiye ulaşmak ve paylaşmak daha hızlı hale gelmiştir. Öyle ki yeni teknolojilerin sunduğu özellikler sayesinde insanlar için zaman ve mekan sınırlaması ortadan kalkmıştır.

🔹 İnternete erişim kolaylığıyla beraber kullanıcı sayısı da artırmıştır. Bu durum ürün ve hizmetlerin çoğunlukla dijital ortamda sunulmasını daha cazip kılmıştır.

Dijital dünyaya dair bilinmesi gereken 10 kavram

DİJİTALLEŞMENİN BİR SONUCU: KİMLİKSİZ KİŞİLER

🔹 Sanal ortamdaki iletişim, fiziksel ve toplumsal alanı birbirinden ayırmış, sosyal kimliklerin yeniden biçimlenmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da yazılı olmayan kurallarıyla kendi topluluğunu meydana getirirken iletişimde ise kimliksiz kişiliklerin oluşmasına neden olmuştur.

🔹 Herhangi bir kontrol mekanizmasının geçerli olmadığı bu alanda, bilgilerin güvenirliği de denetlenemez hale gelmiştir.

🔹 Denetlenemeyen bilgiler, kimi zaman gerçekleri yansıtırken kimi zaman da manipüle edilerek karşımıza çıkar.

Çocukları dijital medyada doğru içerikle nasıl buluştururuz?

ÇOCUKLARIN GELENEKSEL OYUNDAN DİJİTAL OYUNA EVRİLMESİ

🔹 Şehirleşmenin artmasıyla beraber sokaklar, çocuklar için güvenli alan olmaktan çıktı. Bunun neticesinde çocuklar mahalle aralarında vakit geçirerek geleneksel oyunlar oynamayı bir kenara bırakıp evlerde teknoloji temelli oyunlara yöneldi.

🔹 Geleneksel oyun aktiviteleri, çocuklarda fizyolojik olarak kasların gelişmesine katkı sağlarken psikolojik açıdan da insanlarla iyi ilişkiler kurmasına, uyum ve öğrenmelerini geliştirmesine önemli katkı sağlar.

Geleneksel oyunlar, çocukların sokakta oynadıkları zihinsel ve bedensel becerilerinin olumlu yönde gelişmesini sağlayan aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini etkileyen doğal bir aktivitedir.

Ebeveynlere rehber niteliğinde alıntılar

DİJİTAL BAĞIMLILIK FARK EDİLİR Mİ?

🔹 Zaman ile evdeki çocuklar için dijital oyunlar daha cazip hale gelmiştir. Fakat aşırıya kaçan durumlarda çocukların hem fizyolojik hem de psikolojik birçok problem yaşamasına neden olmuştur.

🔹 Oyunların televizyon, telefon, bilgisayar ve tablet gibi nerdeyse bütün teknolojik aletler ile oynanabiliyor olması, teknoloji bağımlısı çocukların oluşmasına neden olmuştur.

🔹 Gidilen her yerde teknolojik aletlere maruz kalınması ise bağımlılığın fark edilmesini zorlaştırmıştır.

🔹 Eğlence amacıyla başlayan oyun sürecinin bir süre sonra eğlence olmaktan çıkıp istek haline gelmesi bağımlılığın fark edilmesinde önemli bir göstergedir.

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

🔹 Güncel çalışmalar, çocukların internetin risk ve sınırlılıkları konusunda savunmasız olduklarını ortaya koymaktadır.

🔹 Teknoloji bağımlılığı, dış dünya ile etkileşimin azalmasına, gerçeklikten kopuşa, içine kapanmaya, sosyal becerilerde düşüşe neden olmaktadır. Buna bağlı olarak aile, okul ve arkadaşlık ilişkileri zarar görebilmektedir.

Sosyal iletişimin zayıflaması ile beraber kişide yalnızlık ve depresyon görülebilir, motivasyon eksikliği de görülen kişilerde kaygı bozuklukları, dikkat ve konsantrasyonda düşüş gibi etkiler de sıklıkla görülmektedir.

Teknoloji Sözlüğü

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN