Arama

El sıkışmak neyin ifadesidir?

El sıkışma, günlük yaşantıda yaygın olarak kullanılan basit bir jest olsa da köklü bir tarihi ve kültürel önemi olan evrensel bir selamlaşma biçimidir. El sıkışmak, bir selamlama yöntemi olduğu kadar kişilerin psikolojik süreçlerinin de dahil olması nedeniyle pek çok ifadeyi içinde barındırır. El sıkışmanın tarihi kökenleri, kültürel anlamlarını sizler için hazırladık.

  • 1
  • 10
El sıkışma nedir?
El sıkışma nedir?

🔸 Günlük hayatta her gün birden çok kez yaptığımız "el sıkışma" eylemini neden yaptığınızı hiç sorguladınız mı? El sıkışma eylemi evrensel anlamda en yaygın şekilde kullanılan selamlaşma şeklidir. Gündelik hayatta çoğu zaman birden fazla kez bu eylemi tekrarlarız. Bu, kişiler arası iletişimde neredeyse olmazsa olmazdır. Ancak el sıkışmanın verdiği çeşitli mesajları ve kökenine dair bilgiler hakkında çok az fikir sahibiyiz. Bu yazının yola çıkış öyküsünde el sıkışmanın neden bu kadar önemli olduğu konusu meraklıları için temel alınmıştır.

🔹 El sıkışmanın yoğun şekilde yaşamın bir parçası olması, bu jestin ifade ettiği anlamların da merak edilmesine sebep olur. Sosyal ve hatta bilimsel araştırmalara konu olan "el sıkışma" eylemini kültürel unsurlardan ifade ettiği anlamlara kadar pek çok detayına yakından bakalım.

SÜPER YARDIMCI SENDROMU

  • 2
  • 10
El sıkışmanın tarihçesi
El sıkışmanın tarihçesi

🔸 El sıkışmanın tarihsel anlamda bilinen e eski belgesi M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen bir rölyeftir. Atina'da bulunan bu rölyefte 2 askerin el sıkışması temsil edilmiştir. Sağ elleriyle selamlaştığı görülen askerlerin sol ellerindeyse silah bulunmaktadır.

🔹 Bu rölyefte, el sıkışmanın aslında simgelediği bir şey daha vardır: Barış. Askerlerin sağ ellerinde silah bulundurmaması nedeniyle bir tehdit unsuru olmadığı, dolayısıyla barış için bir araya geldikleri varsayılmaktadır. Buradan hareketle, el sıkışma barışı simgeleyen bir unsur olarak görülür. Binlerce yıldır süregelen bu selamlaşma merasimi, kümülatif bir şekilde çeşitli anlamlar daha yüklenerek devam etmiştir.

  • 3
  • 10
Neden el sıkışırız?
Neden el sıkışırız?

🔸 El sıkışma eyleminin gerçekleştiği birçok durum söz konusudur. İnsanlar birbirleriyle tanışırken ilk eylem olarak el sıkışırlar. Birini tebrik ederken, vedalaşırken, karşılaştıklarında el sıkışırlar.

🔹 Spor müsabakalarında, gösterilerde de centilmenliğin simgelediği için de el sıkışırlar. Bu nedenle el sıkışma, dengenin, eşitliğin karşılıklı saygının ve güvenin de sembolü olmuştur.

ÇAĞIMIZIN İLGİNÇ HASTALIĞI: PARİS SENDROMU

  • 4
  • 10
Nasıl el sıkışılmaz?
Nasıl el sıkışılmaz?

🔹 "Nasıl el sıkışılmaz?" böylesi bir soru kulağa tuhaf gelse de bunun cevabı için sosyal bilimciler bir araştırma yapmışlardır. El sıkışmanın nasıl olmaması gerektiğine dair en fazla cevap verilen ilk 10 şu şekildedir:

◾ Çok kuvvetli çalkalayarak
◾ Terli ya da ıslak avuçlarla
◾ Göz teması kurmadan
◾ Gevşek parmaklarla
◾ Çok sert sıkarak
◾ Çok kısa süre
◾ Çok uzun süre
◾ Çok yakınlaşarak
◾ Sol elle
◾ Sıcak elle

🔹 El sıkışmanın kuralı mı olur diye düşünebilirsiniz, ancak insanların bu ritüelin nasıl olmaması gerektiğine düşüncelerini bir adım öteye götürelim. El sıkışma nasıl olmalıdır?

  • 5
  • 10
El sıkışma nasıl olmalıdır?
El sıkışma nasıl olmalıdır?

🔸 El sıkışmanın en optimum şekilde nasıl olması gerektiği üzerine araştırma yapan bilim insanları, bir standart bulmaya çalışmışlardır. 2010 yılında Profesör Geoffrey Beattie, el sıkışma için 12 ölçüt geliştirip bunu formüle etmiştir. Beattie göre en ideal el sıkışma formülü şöyledir:

PH = √ (e2 + ve2)(d2) + (cg + dr)2 + π{(42)(4

2)}2 + (vi + t + te)2 + {(42 )(42)}2

🔹 Formül biraz karmaşık gibi duruyor, biraz daha anlaşılır hale getirelim. Formüldeki harflerin açıklamasıdır şöyledir:

(e) göz teması (1=hiç; 5=doğrudan) 5;

(ve) sözlü selamlama (1=uygunsuz bir dille; 5=uygun bir dille) 5;

(d) Duchenne gülümseyişi – gözler ve ağızla yavaşça ve simetrik gülümseme (1=sahte gülümseme; 5=gerçek Duchenne) 5;

(cg) kavrama (1=eksik; 5=tam) 5;

(dr) ellerin kuruluğu (1=ıslak; 5=kuru) 4;

(s) kuvvet (1= zayıf; 5=güçlü) 3;

(p) ellerin pozisyonu (1=kendi vücut alanında; 5=karşıdakinin vücut alanında) 3;

(vi) sallama (1=çok az/fazla; 5=orta) 3;

(t) ellerin sıcaklığı (1=çok soğuk/sıcak; 5=orta) 3;

(te) ellerin dokusu (5=orta; 1=çok sert/yumuşak) 3;

(c) kontrol (1=düşük; 5=yüksek) 3;

(du) süre (1= çok kısa; 5=çok uzun) 3.

DIŞARIYA GÖSTERDİĞİMİZ YÜZ: SOSYAL MASKE

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN