Arama

Bir değer arayışı “tüketim”

Gelişen ve değişen toplum hayatının bir parçası haline gelen tüketim, şimdilerde kişileri değer arayışına sürüklüyor, yaşamı markalaştırıyor. Üretmekten daha çok tüketmeye sevk ediyor ve bilinçsiz olarak attığımız her adımı bir çıkmaza sürüklüyor. Bolluk ve konforun sıkıntısız bir mutluluk duygusuna ulaştıracağına inanılıyor. Ne yazık ki en büyük yanılgının da bu düşünce ile başladığı fark edilemiyor.

🔶 18 ve 19. yüzyıllar arasında, İngiltere'de Endüstri Devrimi'nin ortaya çıkması ile kırsal bölgeden kentlere doğru kitlesel göçler başladı.

🔶 İlkel çağdan beri, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanoğlu, kendi kendine üreten profilden uzaklaştı, bu durum Sanayi Devrimi'nin kabulüne zemin hazırladı.

Sanayi Devrimi: Endüstri Devrimi olarak da bilinir. 18. ve 19. yüzyılda buhar ve su gücünün sanayide kullanılmasıyla İngiltere'de yapılmış bir reformdur. James Watt Sanayi Devrimi'nin öncüsüdür.

Kapitalizm nedir?

Üretim araçlarına sahip kişiler tarafından, üretim araçlarını işçi kesimin emekleriyle işleterek, piyasaya sürülmesine verilen isim veya düzen.

10 kavram ile tüketim kültürü

🔶 İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan Sanayi Devrimi, insan gücüne olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı ve yüksek miktarda seri üretime geçişi hedefliyordu.

🔶 Bu sanayi anlayışı tamamiyle ürünlerin satılmasına yönelik bir çalışmaydı. En nihayetinde *kapitalizmin doğmasına zemin hazırladı. Bu durum beraberinde reklam, propaganda, halkla ilişkiler gibi alanları doğurdu, insanlar nesneleşmeye başladı.

🔶 Geçmişten günümüze kadar popülaritesini kaybetmeyen paranın etkisiyle insanoğluna, çalışması karşılığında aldığı ücret cazip hale geldi. Bu da üreten değil sadece tüketen toplumun doğmasına sebebiyet verdi ve gelişen zamanla beraber üretim ve tüketim anlayışını çeşitlendirdi.

🔶 Tüketicinin hayatını değiştiren olay ise telefonların hayatımıza aktif olarak girmesiyle başladı. Fiziksel aktivitelerimizi de kısıtlayan bu araç, sosyal hayatımızı ve ilişkilerimizi olumsuz olarak etkiledi.

Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları

🔶 Market, kıyafet ve özel ihtiyaçlarımızı telefonumuzda bulunan uygulamalar vasıtasıyla almaya başlamamız, restoranlara gidip yemek yemek yerine, eve sipariş etmemiz ve nakit paralardan, dijital paralara geçişimizin en temel sebebi, telefon gibi araçlara ve bu araçların sağladığı fırsatlara ayak uydurmamızdan kaynaklanıyor.

🔶 Hep daha iyisini, hep daha fazlasını isteyen insanlar, tüketerek doyum sağlayacağına inansa da bu durum istenilen noktaya ulaşmamıza engel oldu. Çünkü süreç kapital paradoksa dönüştü..

Sosyal medya ahlakı

🔶 Günümüzdeki tüketim toplumunun sıkıntıları, geçmişte çok daha farklıydı. Mesela Osmanlı'da tüketim, payitaht veya Balkanlardaki birkaç merkez ile sınırlıydı. 1920'de kayıtlara geçen bilgilere göre, Konya veya İç Anadolu'nun belli yerlerinden kısaca tren yolu olmayan, ulaşımın zor olduğu bölgelerden, İstanbul'a hububat* taşımak, New York'tan getirmekten çok daha pahalıydı. Çünkü pazar olmayan bir yerde, tüketim toplumundan söz edilemezdi.

🔶 Bu durum, Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha farklı karşılıklar buldu. O yıllarda nüfusun çoğunluğu kırsalda yaşıyordu. Kendi ailelerine yetecek kadar üretim yapan kırsal kesim insanı, değiş – tokuş sistemiyle buğday vb. tahıllarla temel ihtiyaçlardan sayılan gaz, tuz, bez gibi ürünlerle takas ediyor ve ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlardı.

🔶 Anadolu'nun belli bölgelerinde devam eden takas alışkanlığı, insanlar arasındaki iletişimi de olumlu yönde etkiliyordu.

📌 Bir mutsuzluk hikayesi: Kapitalizm

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN