Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Tarihin en korkulan lideri Cengiz Han: Moğolların imparatorluk kurma süreçleri

Tarihin en korkulan lideri Cengiz Han: Moğolların imparatorluk kurma süreçleri

12. yüzyılda Moğolistan'ın steplerinde doğan Cengiz Han, tarihin akışını değiştiren ve dünya tarihinde önemli bir iz bırakan liderlerden biridir. Feodal düzenin gölgesinde büyüyen Cengiz Han, Moğol kabilelerini birleştirerek devasa bir imparatorluk kurmuştur. 13. yüzyılın en büyük savaşçılarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, kurduğu Moğol İmparatorluğu ile Asya'nın çoğunu ve Avrupa'nın bir kısmını kaplayarak tarihin en büyük kara imparatorluğuna imza atmıştır.

🔶 Cengiz Han, tarihte iz bırakmış en büyük liderlerden biridir. Geniş bir coğrafyaya yayılan imparatorluk kurmuş, savaşlarda yenilmezliğiyle ünlenmiş ve dünya savaş tarihinde önemli bir aktör olmuştur. Bu başarılarına karşın, Cengiz Han'ın hayatı hakkında birçok bilgi eksik ve yetersizdir.

🔷 Cengiz Han hakkında en merak edilen şeylerden biri, Cengiz Han'ın görünüşüdür. Bu konuda "Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu" adlı kitabın yazarı olan Jean-Paul Roux, Cengiz Han'ın görünüş olarak nasıl biri olduğu dair tarihi kaynaklarda kesin bir belge olmadığını ifade etmiştir. Bunun nedeni olarak, Cengiz Han'a ait tek bir çizim veya portrenin bile günümüze kadar ulaşmamış olmasını referans alır. Var olan çizimler Cengiz Han'ın ölümünden sonra yapılmış, bir kısmı da onu hiç görmemiş olanlar tarafından çizilmiştir.

TARİHİN EN KORKUNÇ ŞİRKETİ: EAST INDİA COMPANY

  • 2
  • 11
Doğumu
Doğumu

🔶 Cengiz Han'ın doğum tarihine ilişkin kesin bir tarih olmasa da tarihçiler, 1161 yılınında doğduğunu işaret eden ifadeler kullanırlar.

🔷 Cengiz Han doğduğunda Moğollar, Moğolistan steplerinde yüzlerce farklı aile kabile şeklinde yaşıyordu ve Cengiz'in babası sayıları 40 bin civarında olan bir ailenin lideri konumundaydı.

🔶 Cengiz Han henüz 13-14 yaşlarındayken babası ölmüş ve Moğol kabilelerinin desteğini de böylece kaybetmişti. Kendisine bağlı olanlarla birlikte bozkırda göçebe bir şekilde yaşarken bir yandan da diğer kabilelerle mücadele ederek zorlu şartlara kendisini erken yaşta hazırladı. 15 yaşındayken yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle kardeşi olan Bektar'ı öldürdüğü rivayet edilir.

🔷 Moğollara ve Cengiz Han'a dair tarihi belgelerin kısıtlı olmasını sebebi Moğollar'a yazı sisteminin geç gelmiş olmasıyla alakalıdır. Uygurlar'ı fethettiklerinde ilk defa yazılı bir sisteme giriş yapmış oldular. Bu nedenle Moğollar'a dair bilgi ve belgelere komşu büyük devletlerin kayıtlarında rastlanır. Moğolların Gizli Tarihi adlı kitap Moğollar'a dair en detaylı bilgilerin olduğu eser olarak bilinir.

Suriye'nin kalbinde bir Mossad ajanı: Eli Cohen'in casusluk hikayesi

  • 4
  • 11
Ayrık halde yaşayan kabileleri birleştirdi
Ayrık halde yaşayan kabileleri birleştirdi

🔶 Moğolistan'ın zorlu bozkırında mücadeleye ve hayatta kalma koşullarına artık adapte olmuş Cengiz Han ve birlikleri, ayrık halde yaşayan Moğol kabilelerini birleştirdi. Bu, Cengiz Han'ın şöhretinin daha ilk adımıydı ama büyük bir adımdı.

🔷 Kabileleri birleştiren Cengiz Han, güçlü bir kişilik özellikleri sergiliyor ve gücünü de "Yasa" isimli sert kurallar koyduğu kanunlardan alıyordu. Moğol halkını, bu kanunlar sayesinde disipline etti ve güçlü bir ordunun kurulmasını da sağlamış oldu.

  • 5
  • 11
Liyakata önem verdi - Meritokrasiye inandı
Liyakata önem verdi - Meritokrasiye inandı

🔶 Güçlü bir imparatorluğun en önemli koşullarından biri de hiç kuşku yok ki iş bilen ve yetenekli kimselerin görev başında olmasıdır. Cengiz Han'ın yönetimsel başarısı da buradaydı. Meritokrasiye önem vererek soydan ve çeşitli etkenlerden bağımsız olarak yeteneğe ve liyakate önem verdi. En yetenekli kişileri imparatorluk yönetiminde yükseltti ve özellikle askeri pozisyonlara komutan olarak atadı.

🔷 İmparatorluğun kuruluşundaki bu sağlam adımlarla Cengiz Han ve Moğollar, tarihin en korkulan ve önünde durulamayan bir yapı haline gelecekti.

Tohumlar Neden Buzullar Altında Saklanıyor? Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun Gizemi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN