Arama

Sulara gömülen devlet: Venedik

Dünya tarihi pek çok devletin varlığına şahitlik etmiştir. İbn Haldun'un "devlet de insanlar gibi doğar, büyür, gelişir ve ölürler" dediği gibi tarihe gömülen pek çok devlet vardır. Kimi devlet günümüzde eserleriyle yaşamaya devam ederken kimi devletin adı sadece tarih sayfalarında kalmıştır. Venedik Devleti bu örneklerden biridir. Kalıcılık sağlayamayan büyük deniz devleti, bin yılı bulan varlığının ardından kaybolur. Osmanlı gibi büyük devletlerle yakın ilişkilerde bulunur ve su üzerinde yaşar. Akdeniz ve Karadeniz'in hakimi bu devlete ise ilginç bir isim son verir.

  • 1
  • 15
Kuruluşu
Kuruluşu

🚤 Uzun yıllar denizciliğin zirve ismi olan, bugün İtalya'ya bağlı Venedik şehri güzide bir mevki üzerine kurulur. İtalyanca Venezia, Latince Venetia ismiyle anılan şehrin adı, "Serenissima", "Adriyatiğin Kraliçesi", "Yüzen Şehir", "Sular Şehri", "Maskelerin Şehri", "Köprülerin Şehri" olarak da bilinir.

⚓ Adriyatik denizinin en uç noktasında bulunan bir lagünün içindeki yaklaşık yüz yirmi adet minik adalar üstünde kurulmuştur. Adalar arası ulaşımın kanallarla sağlanması sebebiyle şehir oldukça ilgi çekicidir. Venedik'in kuruluşu olarak 421 tarihi kabul edilir.

Lagün nedir?
Denizle irtibatı bulunan sığ göllerdir.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın alamadığı tek şehir: Kotor

Sulara gömülen devlet: Venedik

⚓ Altı kısımdan oluşan şehirde bulunan adalar arası ulaşım, kanallar yoluyla sağlanır. 840 yılında tam bağımsız bir devlet haline gelen Venedik, seçimle gelen, doj/doc denilen bir başkan vasıtasıyla yönetilir.

⛴ Dünyaya örnek olan güçlü donanması ve gerçekleştirdiği deniz ticaretiyle öne çıkan Venedik, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar uzanan büyük bir koloni ağı kurar.

Denizin derinliklerinden çıkan altın koza

  • 3
  • 15
Bizans-Venedik ilişkileri
Bizans-Venedik ilişkileri

⚓ Ticaretini geliştirmek için Bizans ile mutlaka bir iş birliği içinde olması gerektiğinin farkında olan Venedik, Bizans ile ilk anlaşmasını 992 yılında yapar ve bazı ayrıcalıklar elde eder.

⚓ İki devlet arasındaki anlaşma sadece ticari değil aynı zamanda askeri olarak da düşünülür. XI. Yüzyıldaki Norman saldırılarına karşı Bizans, Venedik ile anlaşır.

Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar

Sulara gömülen devlet: Venedik

⚓ Venedik Bizans'a o kadar askeri destek ve donanma gücü sağlar ki, İmparator I. Komnenos yardımların karşılığında deniz devletine bir dizi ayrıcalık tanır.

🛥 Bu anlaşmalar ile Akdeniz ve Ege'de iyice güçlü hale gelen Venedik, Bizans ile olan ilişkilerini kullanarak iyice zenginleşir.

🛳 1204 yılı ise Venedik-Bizans ilişkilerinin kırılma noktası olur. Haçlılar ile iş birliği içine giren Venedik'in amacının Bizans topraklarını ele geçirmek olduğu görülür.

Tahtakale ismi nereden geliyor?

  • 5
  • 15
Haçlılarla iş birliği
Haçlılarla iş birliği

IV. Haçlı Seferi sonrası Venedik ile Haçlılar Bizans'ın nasıl paylaşılacağına dair bir antlaşma yapar. Adriyatik, İyon Denizi ve Ege'deki topraklar Venedik'e verilir.

🛳 Bu tarihten sonra hakimiyet alanını iyice geliştiren Venedik, topraklarını korsanlardan korumak için İznik Rum Devleti ve Türkiye Selçukluları ile ticari anlaşmalar yapar.

Kanuni'nin büyük yürüyüşü: Estergon

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN