Arama

Kanuni'nin büyük yürüyüşü: Estergon

Hak Teala'nın adı ile cihad eden Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı namını Avrupa'nın soğuk kalelerine yerleştiren yegane isimdi. Bir Batı fatihi olarak tebarüz eden Kanuni, adaletten asla taviz vermeyen büyük bir padişahtı. Çıkardığı kanunlar ile tüm Osmanlı topraklarını adilane bir şekilde yöneten Sultan Süleyman, Macarların kutsaliyet atfettiği şehir olan Estergon'u fethederek Viyana'yı ele geçirmek için Avusturyalılara büyük bir gözdağı verdi. Kanuni Sultan Süleyman bu büyük yürüyüşünün nihayetinde Estergon için bir kanunname dahi hazırlatmıştı.

Estergon günümüzde Macaristan sınırları içindeki Budin'in 45 kilometre kuzeybatısında, kendi adını taşıyan ırmağın Tuna nehri ile birleştiği bir noktada, Ciğerdelen (Parkany) karşısında bulunan kalenin adıdır.

Kanuni'nin hayatına ışık tutan en önemli kaynak: Süleymannameler

◾ Bir zmaanlar başpiskoposluk merkezi olan Estergon'da Macar piskoposluk mahkemesi bulunurdu. Arpad ailesinden Wajk, 996 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve 1000 yılında Estergon'da Papa II. Sylvester tarafından Macar krallık tacını giymekle Szent İstvan adını almıştı.

◾ Bu olay dolayısıyla Estergon, Macar kardinallerinin merkezi olduğu gibi, Macar tacının saklandığı ve taç giyme törenlerinin yapıldığı bir yer olması nedeniyle Macarlar arasında kutsallık kazanmıştı.

Kanuni Kudüs'e nasıl hizmet etti?

Estergon'un Türklerle ilgili tarihi ise, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1529 yılında gerçekleştirdiği Budin Seferi ve onu izleyen I. Viyana kuşatmasıyla başlar.

1529 yılının Eylül ayında, Budin fethedildikten sonra batıya, Viyana üzerine doğru yürüyüşe karar verilir. Böylece Estergon'u Osmanlı'ya bağlayacak hikaye başlamış olur.

Kanuni Sultan Süleyman sel felaketinden nasıl kurtulmuştu?

Semendire sancakbeyi Yahya Paşazade Mehmed Bey, öncü birlikleriyle beraber ilerlemeye başlamış, Osmanlı kuvvetleri karşısında dayanamayacağını anlayan Estergon Kalesi muhafızı Pal Varday ile Macar krallık tacı muhafızı Pal Perenyi, kaleyi savaşmaksızın Osmanlı kuvvetlerine teslim etmişlerdi.

◾ Estergon Kalesinin bu ilk fethi oldukça kısa sürdü. 1530 yılında General Von Roggendorf tarafından Estergon geri alındı.

Mektuplar, fermanlar ve şiirlerde Kanuni Sultan Süleyman

◾ Estergon'u öncelikleri arasına alan Kanuni, Kral Ferdinand tarafından 1532'de gönderilen elçiye, Estergon Kalesi'nin anahtarlarının gönderilmesini başlıca şart olarak ileri sürdü.

◾ Macar Kralı János Szapolyai'nin 1540 yılında ölümünün ardından Avusturyalılar ile Osmanlılar arasında Macaristan'ın yönetimi konusunda bir rekabet başladı. Daha önce Budin ve Peşte'yi fetheden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 1543 yılı Nisan ayı sonlarında Edirne'den yola çıktı ve 25 Temmuz 1543'te ordusuyla Estergon Kalesi'ni kuşattı.

Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN