Arama

Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" kitabından ufuk açıcı tespitler

Yirminci yüzyılın önde gelen müütefekkirlerinden Rene Guenon ya da Müslüman olduktan sonra aldığı ismiyle Abdulvahid Yahya, modern çağa karşı getirdiği sarsıcı eleştirilerle öne çıkan bir isim oldu. Fikir ve sanat çevrelerini derinden etkileyen Yahya, eserleri ile okuyucularına sorgulayıcı ve meselelerin derinine nüfuz etme çabasında olan bir bakış açısı sundu. Sizler için Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" adlı iki ayrı medeniyeti tenkit ve karşılaştırmalı olarak ele alan ufuk açıcı eserinden öne çıkan tespitleri bir araya getirdik.

Rene Guenon kimdir?

1886 - 1951 yılları arasında yaşayan Reen Guenon esasında Katolik bir Fransız ailesine mensuptu. Bilhassa orta okulda aldığı dini eğitim onu muhtelif okumalara yöneltti. Pek çok fiklir akımını araştıran Guenon 1910 senesinde Müslüman olarak Abdulvahid Yahya adını aldı.

Guenon hayatı boyunca modern çağ ile büyük bir mücadele içerisinde oldu. Eserlerinde modern çağ ve etkilerinden bahseden yazar, bu yönleri ile yirminci yüzyılın öne çıkan mütefekkir ve düşünürlerinden birisi olarak tebarüz etti. 1951 senesinde vefat eden Yahya, kitapları ile bugün dahi insanları etkilemeyi başarıyor.

Sadece sanatın sözü geçen sohbet meclisi 'Baykara'

"Taraf tutmak daima hissidir, zihnî değil."

Renè Guènon

Cahit Zarifoğlu'nun tarihe ışık tutan mektupları

"Her fırsatta kendi üstünlükleri ile ilimlerinin üstünlüklerine olan inancım saygısızca haykıran Batılılar, sırf alışık oldukları sınırlamalara tahammül edemiyor ve yine sırf kendilerini aşan şeylere katlanamıyor diye bazılarının zaman zaman yaptığı üzere Doğu bilgeliğini mağrur diye vasıflandırırken hakikaten talihsiz bir davranışa girmişlerdir; bayağılığın mutad kusurlarından biridir bu."

Renè Guènon

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"

"Uzaklaşan Batı olduğuna göre, Doğuya yaklaşmak da ona düşer."

Renè Guènon

Yahya Kemal ve Aziz İstanbul

"Doğulular fırsat bulduklarında ve bu zahmete katlandıklarında, Batı'nın kendine has bilgilerine nüfuz etmekte ve bunları anlamakta pek güçlük çekmezler, çünkü alabildiğine engin ve derin nazarî düşüncelere alışıktırlar."

Renè Guènon

Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi eserinden alıntılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN