Arama

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

İslam her alana olduğu gibi mimari alanına farklı ve bambaşka bir bakış açısı getirmiştir. Batı mimarisinden farklı olarak kapsayıcılık ve mekanı güzelleştirme olarak kurulan bu yapı, yüzyıllar boyunca insanlığa huzur vermiştir. Sizler için Turgut Cansever'in "İslam'da Şehir ve Mimari" adlı eserinden eskimeyen bir bakış açısını yansıtan alıntıları derledik. Turgut Cansever eserleri, islam ve mimari, alıntılar, sözleri, islam mimarisi hakkında…

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

"Ne isterseniz yapınız, her yaptığınız şey mutlaka inancınızın tam bir inikâsı (yansıması) olacaktır" şeklindeki Hadis-i Şerif'in dile getirdiği, inanç ile fiilin bütünlüğünden kaçınılamayacağı hakikati göz önünde tutulunca, sağlam temellere oturtulmamış tutarsız inançlara tekabül eden üslûbun da tutarsızlıklardan kurtulamayacağı görülür."

Turgut Cansever

Müslüman coğrafyalardan dünyaya yayılan İslam mimarisi

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

"Mimarlık varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir. Bu sebeple başarılı bir mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi, kültürel oluşumun temel bir göstergesidir."

Turgut Cansever

İslam uygarlığı ile mükemmel forma ulaşan kubbe mimarisi

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

"Davranış biçimlerini, insanların inançları ve ruhî halleri belirler. İnsanların ruhî halleri ve psişik dünyaları ise hayvanlarınkinden farklı olarak terbiye yoluyla şekillendirilir. Türk-Müslüman halkın davranış tercihleri Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş hal ve davranışların tasavvuf ehlince oluşturulan derin bir bilgi ve inanç temeli üzerinde oluşmuştur."

Turgut Cansever

Avrupa'nın 'Gotik' eserlerine ilham veren İslam mimarisi

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

"Tarih, zaman içinde oluşur. Mekân içinde oluşan mimarînin tarihî boyutunun idrak edilmesi, mekân-çevre bilincinin de kaynağını oluşturur. Tarih ve çevre bilincinin, varlığın ve hayatın korunması için gerekli bir temel olduğu unutulmamalıdır. Varlık, bir süreçtir. Tarihten geleceğe doğru uzanan bu sürecin "geçmişini", "erişilen gün"ün oluşumunu anlayarak "geleceği" tasarlamak ve ancak bu yolla bugün ne yapmak gerektiğini belirlemek mümkün olabilir. Ayrıca, mimarlık mirasının niçin korunması gerektiği konusu yanında, bu mirasın nelerden oluştuğunu bilmek ve aydınlatmak da gereklidir."

Turgut Cansever

İslam mimarisinde ilk minare nerede inşa edilmiştir?

Turgut Cansever’e göre “İslam’da Şehir ve Mimari”

"İslâm sanatı kutbî (polar), kübistik ve statiktir. Bütünlüğü ise tezyînîliğinden ileri gelir. Rönesans'ta yaratılmış olduğu şekliyle sanatlardaki üçüncü boyut, bireyin kaderinden kurtuluşunun ifadesidir. Diğer yandan İslâm sanatı İslâm'ın temel ilkesini, yani Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslim olmayı tezahür ettirir ve bu var oluş ilkesiyle uyumun tezahürü olarak üçüncü boyutu reddeder."

Turgut Cansever

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN