Arama

Yahya Kemal ve Aziz İstanbul

Eserleri ile eski ve yeni edebiyat arasında bir köprü inşa eden Yahya Kemal, Türk edebiyatında yeni bir ekolün tohumlarını attı.Şiir ve yazılarında İstanbul'un masalsı güzelliğini zarafet ve ihtişamla anlatan Beyatlı'nın, hem kendisi hem de İstanbul için bir başyapıt olan "Aziz İstanbul" adlı eserinden sizler için birbirinden güzel alıntılar derledik. Yahya Kemal Beyatlı Aziz İstanbul, Yahya Kemal Beyatlı eserleri, sözleri, şiirleri, hakkında, alıntılar...

  • 1
  • 29
Eski Türklerin ruhları
Eski Türklerin ruhları

"Eski Türklerin rûhları ile yeni Türklerin rûhları arasındaki farkı anlamak isterseniz bu son asırda peydâ olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe müslümanlıktan çıktığımızı tabiî ve hoş gören eblehler uzağı değil Balkan Devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştanbaşa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dînini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi millî rûhtan ârî değildirler. Artık Türk milletinin rûhu bir râyiha gibi uçtu mu?"

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:
1884'de Üsküp'te dünyaya gelen Yahya Kemal, tarihi köklere sahip bir aileye mensuptu. Ailesi iki taraftan da evlad-ı fatihan'dandır.

Evlad-ı Fatihan nedir?
İskân politikası sonucunda Rumeli'ye yerleştirilen yörüklere verilen genel isimdir.

◼ Nesillere Türkçe ve İstanbul sevgisini aşılayan Azîz İstanbul, Yahya Kemal'in 1913-1954 yılları arasında İstanbul hakkında yazdığı yazılar ve verdiği dersler, konferanslardan meydana gelir. Yazılar farklı dergi ve gazetelerde yayınlanır. Dersler ise okullarda ve konferanslarda kayıt altına alınır.

Divandan moderne uzanan köprü: Yahya Kemal Beyatlı

  • 2
  • 29
Devletin iki manevi temeli
Devletin iki manevi temeli

"Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki mânevi temeli vardır: Fâtih'in Ayasofya minâresinden okuttuğu ezan ki hâlâ okunuyor: Selim'in Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur'an ki hâlâ okunuyor!"

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Eğitim hayatına Üsküp'te başlayan Yahya Kemal eğitimini Selanik, İstanbul ve Paris'te devam ettirir.

İstanbul sadece dünyanın en güzel şehri değil aynı zamanda milletimizin her anlamda yakaladığı zirveyi temsil eden yegane hatıradır. Yahya Kemal'e göre İstanbul, tüm Türk tarihi ve varlığının bir şehirde toplanmış halidir. İstanbul sadece bir şehir değil, Müslümanlar için medeniyetin zirvesidir.

Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz kitabı hakkında 10 bilgi

  • 3
  • 29
Ezan sesleri
Ezan sesleri

"Biz ki minâreler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübârek muhitden çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minâresiz ve ezansız semtlerde doğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar!"

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Yahya Kemal annesi ve Üsküp ahalisinden milli ve manevi bir terbiye alır.

◼ Yahya Kemal'e göre milletimiz dünya üzerinde birçok vatan edinmiştir ama bu vatanların hiçbiri İslam imanı ile birleşen Anadolu ve Rumeli kadar değerli olmamıştır. Bu toprakların her tarafı ecdadın kanları ile sulanmıştır. İslam medeniyeti bu topraklarda zirve dönemini yaşamış, tüm dünyaya ders vermiştir.

Yahya Kemal'in en sevilen 10 şiiri

  • 4
  • 29
Yahya Kemal'in el yazısı
Yahya Kemal’in el yazısı

◼ Yahya Kemal'in Azîz İstanbul eserini oluşturan yazılarından el yazısı örnekleri

◼ Kaynak ➡ Yahya Kemal, Aziz İstanbul, M.E.B. Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, 1969

  • 5
  • 29
Medeniyetin mıknatısı: İstanbul
Medeniyetin mıknatısı: İstanbul

"Medeniyetin mıknatısı İstanbul'da idi. Bütün mücâvir milletleri kendine doğru çekiyordu. Türklerin ledünnî Asya kafasından kurtularak tahlilî ve terkîbî bir kuvvete sâhip oldukları bu devre İntibah Devri derler. Vâkıâ bu Türk intibahını en ziyâde temin eden, Türklerin hürriyet üzerinde müesses dinleri, İslâm idi; ilmi, Çin'de bile olsa gidin arayın ilim müslümanın gasbedilmiş malıdır, diyen peygamberlerinin mukaddes sözüyle âmil, hür ve insânî idiler. Âlemşümûl düşünüyorlardı. İntibah Devri'nde bir güneş gibi beliren İslâm, toprağın her tarafını sardı. Kolombo adında, adalarda Türk darülfünûnundan yetişmiş bir kâşif, denizlerin öte tarafında bir âlem buldu. O kıt'aya İslâm İli dediler."

Yahya Kemal Beyatlı

(x) 🔍 Bilgi Notu:
13 yaşında annesini kaybetmesi Beyatlı'yı derinden etkilemiştir. Ölüm teması üzerine yazmasında annesinin vefatı ve onda uyandırdığı güçlü duygular tesirli olur.

◼ İstanbul Müslümanların hakim olduğu devirde adeta dünyanın merkezi konumuna gelir. Tüm Müslüman aleminden akın akın İstanbul'a gelen her milletten insanlar, dünyanın gördüğü en nezih, temiz ve adil medeniyet tecrübesini ortaya koyar. Yahya Kemal'e göre İstanbul, asırlar boyunca Müslümanlığın bir özeti olur.

Yahya Kemal kimdir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN