Arama

Niş'te bir utanç kaynağı: Red Cross

Dünya tarihinin şahit olduğu en büyük harp olan II.Dünya Savaşı, çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Savaşın başrollerinden biri olan Nazi rejimi, ırkçı ideolojisi sebebiyle milyonlarca insanı, Avrupa'nın göbeğinde bulunan yaklaşık yirmi bin Nazi kampında katletmiştir. Bu toplama kamplarından biri olan Crveni Krst diğer adıyla Red Cross Avrupa'nın günümüze dek en iyi korunan kampı olarak öne çıkmıştır.

NAZİ İŞGALİNE UĞRAYAN YERLER

1933 yılında Almanya'da iktidara gelen Nazi rejimi, "sözde devlet düşmanlarını" berteraf edeceğini söyler. Fakat bu sadece insanları ikna etmek için kurulan bir tuzaktır. Naziler, milyonlarca insana sadece Alman olmadıkları için türlü işkenceler yapar ve gözlerini kırpmadan öldürürler.

◾ Başta Yahudiler olmak üzere çocuk, yaşlı, genç demeden acımasız bir şekilde hayattan koparırlar. Bu durumun ilk sebebi ise I. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin Almanlara ihanet ettiği iddiasıdır.

◾ İkinci sebep ise 1920-30 yılları arasında Almanya'da yaşanan ekonomik krizden Nazilerin Yahudileri sorumlu tutmasıdır. Üçüncü ve son nedenleri ise III. Reich sırasında, Yahudilerin Ari ırkının saflığını kirlettiğini düşünmeleridir.

III. Reich nedir?

Almanca bir kelime olan "reich", "imparatorluk, krallık, devlet ve zenginlik olan, tarihte ise Almanların kurduğu devletleri" ifade etmektedir. Almanya'nın tarihte bilinen "Üç Reich" dönemi bulunmaktadır.

II. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 10 film

NAZİ REJİMİNİN IRKÇI FAALİYETLERİ

Nazi zihniyeti, istenmeyen milletlerin temizlenmesi için faaliyet gösteren ırkçı bir ideolojidir. Diğer bir adıyla Führer Devleti yaptıkları insanlık dışı katliamların bir sebebi olarak bu ırkçı ideolojinin arkasına sığınır.

◾ Yakın dönemde Avrupa'nın çoğunda antisemitizm kavramı bazı sebeplerden dolayı oldukça yaygın olsa da yapılan bu katliamlar ve cinayetler, Nazi rejiminin insanlığını nasıl yitirdiğini tüm dünyaya göstermiş olur.

Führer ne demek?

Führer, Adolf Hitler'in, Ulusal Toplumcu Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve "önder" anlamına gelen unvanıdır.

Antisemitizm ne demek?

Antisemitizm, "Yahudi milletine duyulan nefret, düşmanlık" manalarına gelmektedir.

NAZİLERİN İŞKENCE KAMPLARI

Yahudilere duyulan nefretin gün geçtikçe artması ve ari ırkın üstünlük çalışmaları şiddetini artırarak devam eder. O dönem II. Dünya Savaşı, her yeri kasıp kavurmaktadır. Pek çok ülke farkında olmadan kendini savaşın içinde bulur.

Hitler öncülüğünde Nazi Ordusu, Sovyetler Birliği'ne savaş açar. Rusya çoklu etnik bir yapıya sahiptir. Almanlar iyice düşman olarak belledikleri Yahudileri, işgal ettiği bölgelerde kurdukları kamplara kapatarak türlü işkencelere maruz bırakırlar.

Ari ırk nedir?

19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan "Ari Irk" kavramı, Proto-Hint-Avrupa mirasına sahip insanları ırksal gruplarla tanımlamak için ortaya çıkmış bir kavramdır.

Sovyetler Birliği

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Petrograd'daki geçici hükûmetin Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi'yle devrilmesinden sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlettir.

Hitler'in sömürge mimarisi: Prora Oteli

ÜSTÜN IRK İDEOLOJİSİ

Almanya'yı felakete sürükleyen Hitler'in saldırgan dış politikası yüzünden II.Dünya Savaşı çıkar. Onun Yahudi düşmanlığı ve üstün ırk ideolojisinden ötürü yaklaşık beş milyon insan yaşamını yitirir.

◾ Bunlardan çoğu savaş esnasında, çoğu ise savaş sırasında kapatıldıkları "çılgın nazi kampları"nda psikolojik ve fiziksel sağlıklarını yitirmiş bir şekilde hayatlarına devam etmek zorunda kalır.

II. Dünya Savaşı ne zaman çıktı?

II. Dünya Savaşı 1939 yılında başlamış ve 1945 yılına kadar sürmüştür. Mihver ve Müttefik kuvvetleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

20 BİN TOPLAMA KAMPI MEVCUTTU

Hitler öncülüğünde Almanlar toplumdan ayıklanması ve yok edilmesi gerektiklerini düşündükleri kavimlerden insanları vahşice katletmiş ve buna siyasal zeminde bir karşılık bulmuşlardır.

◾ 1933 - 1945 yılları arasında var olan Nazi rejimi yaklaşık 20 bin toplama kampı inşa ettirir. Bu rakam bugüne dek tespit edilen kamplara dairdir. Toplama kamplarında çeşitli ırklardan insanlar çalıştırılmış ve türlü işkencelere maruz bırakılmıştır.

Hitler kimdir?

Tam adıyla Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman politikacı ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideridir. 20. yüzyılın en kötü şöhretli diktatörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Renklendirilmiş fotoğraflarla II. Dünya Savaşı yolculuğu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN