Arama

Kazım Karabekir’in sahip çıktığı yetim çocuklar

Şark Fatihi olarak tanınan Kazım Karabekir Paşa, İstiklal Harbi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alır. Girdiği savaşları kaybetmeyen Paşa, halkının özgürlüğü için daima mücadele vermiştir. Henüz çok genç bir subayken çağın tüm zorlukları içerisinde savaşta yetim kalan binlerce çocuğu himaye etmiştir. "Yetimlerin Babası" olarak gönüllerde ve zihinlerde yer edinen Kazım Karabekir, bu kimsesiz çocuklar için okul açmış hatta bir kasaba dahi kurmuştur.

TOPLUMSAL OLAYLAR İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

🔸 Osmanlı İmparatorluğu'nda birbirinden kıymetli insan, tarihe isimlerini altın harfler ile yazdırmıştır. Bunlardan biri olan Kazım Karabekir Paşa sadece siyasi ve askeri mevzular ile ilgilenmemiş toplumsal hadiseleri de yakından takip etmiştir.

🔸 Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesinde görev alan Paşa, harp esnasında yaşanan trajik hadiselerden çok etkilenir ve çevredeki yetim çocuklara yardım elini uzatır.

🔸 Savaştan olumsuz etkilenen çocuklar perişan haldedir, bir anda annesiz ve babasız kalmışlardır. Bunun burukluğunu ve çaresizliğini yaşamaktadırlar. Paşa ise onlara kimsesizliğin acı yüzünü hissettirmemek için elinden geleni yapar.

Peki, kimdir bu Kazım Karabekir Paşa, gelin öncelikle onu yakından tanıyalım.

ŞARK FATİHİ: KAZIM KARABEKİR

🔸 Şark Fatihi olarak tanınan Kazım Kabekir, İstanbul'un Kocamustafa semtinde dünyaya gelir. Küçük yaştan itibaren hayali asker olmak olan Karabekir, Mekteb-i Erkan-ı Harbiye'den Kurmay Yüzbaşı unvanını alır ve okulunu birincilik ile bitirir.

🔸 Manastır ve İstanbul'da İttihak ve Terakki Cemiyet merkezlerinin kuruluşunda yer alır. II. Meşrutiyet sonrası Edirne'de görev alan Kazım Karabekir, 31 Mart Olaylarında; Yıldız Sarayı'nın ele geçirilmesi ve isyanın bastırılmasında önemli bir rol oynar.

🔸 Yaşadığı dönemde çıkan Arnavutluk ayaklanmasının bastırılmasında Erkan-ı Harp Reis Vekili olarak görev alır. Balkan harplerinde de aktif görevlerde bulunur.

Kazım Karabekir'in bakımını üstlendiği Gürbüz Çocuklar Ordusu

*Mekteb-i Erkan-ı Harbiye hakkında bilgi
Askeri eğitim veren mektep, I. Abdülmecid fermanı ile Emin ve Fuat Paşa tarafından kurulmuştur.

*31 Mart Olayları
1909 yılında Osmanlı'da II. Meşrutiyeti'n ilanından sonra devlete karşı yapılan ayaklanma ve isyandır.

*Manastır nerededir?
Manastır günümüzde Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan bir yer.

*II. Meşrutiyet
II. Meşrutiyet Osmanlı'nın anayasal deneme süreçleriden biridir.

MİRALAY ÜNVANINI ALDI

🔸 Balkan Savaşı'nda 10. Tümen Kurmay Başkanı olur. Fakat 22 Nisan 1913 tarihinde düşman askerlerine esir düşer ve Sofya'ya gönderilir. Yine aynı sene 21 Temmuz'da Bulgaristan'da imzalanan Bükreş Antlaşması ile İstanbul'a gönderilir.

🔸 Çanakkale Harbi'nde de yer alan Paşa, Kerevizdere'de Fransızlara karşı verdiği başarılı mücadeleden ötürü "miralay" unvanı verilir. Pek çok savaşta yer alan Şark Fatihi, Kut'ül Amare Muharebesi'nde de ön safta bulunur.

Kazım Karabekir'in tarih-inceleme türündeki 10 kitabı

*Çanakkale Savaşı
I. Dünya Savaşı sırasında 1915 ve 1916 yılında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen deniz ve kara muharebesidir.

*Sofya neresi?
Günümüzde Bulgaristan'ın başkenti olan şehirdir.

*Bükreş Antlaşması
Osmanlı ve Rus İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşmadır.

*Kerevizdere neresi?
Çanakkale, Eceabat 83 Rakımlı Tepe Muharebesi oalrak da bilinen Kerevizdere Savaşı'nın yapıldığı yerdir.

BAŞARILAR İLE DOLU BİR HAYAT

🔸 Şark Fatihi, askerleri ile beraber Kut'ül Amare'de İngilizleri büyük bir bozguna uğratır. Daha sonra Kafkas Kolordu Komutanlığı'na getirilir. Elbette başarıları bununla sınırlı kalmayacaktır.

🔸 Askerleri birlikte 1918 senesinin 18 Şubat'tında Erzincan'ı, 12 Mart tarihinde ise Erzurum'u kurtarır. Brest- Litovsk Antlaşması ile Rusların elinden geri alınan Kars, Ardahan ve Batum'u Ermeni ve Gürcülerden temizler.

*Kut'ül Amare
Kût'ül-Amâre Kuşatması, I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir.

*Brest- Litovsk Antlaşması

3 Mart 1918 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış, İttifak Devletleri'nin yenilmesi üzerine geçersiz kalmış bir barış antlaşmasıdır.

İSTİKLAL MADALYASINA LAYIK GÖRÜLDÜ

🔸 1919 senesi, Paşa için önemli yıllardan biri olacaktır. Tarih 13 Mart'ı gösterdiğinde Erzurum 15. Kolordu Komutanlığı'na nakledilir. Erzurum onun için çok özeldir çünkü bu güzide şehirde çok kıymetli anılar biriktirir.

🔸 Paşa, Ermeniler ile yapılan Gümrü Antlaşması'nda yer alır. Doğu'ya geldikten sonra burada gösterdiği başarılardan ötürü taçlandırılır ve "İstiklal Madalyası" ile ödüllendirilir.

Kazım Karabekir'in tarihe şerh düşen 14 hatıratı

*Gümrü Antlaşması
Gümrü Antlaşması, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır.

*İstiklal Madalyası

İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN