Arama

Kazım Karabekir’in tarihe şerh düşen 14 hatıratı

Kumandanlığı ve devlet adamlığının yanında, çok sayıda eser kaleme almış bir isim, Kazım Karabekir. Edirne'de vatan savunmasında esir, Doğu Cephesi'nde muzaffer bir kumandan, Gümrü'de ve Kars'ta diplomat, Gürbüz Çocuklar Ordusu'nun "yetimler babası", Milli Mücadele Meclisi'nde milletvekili, Cumhuriyet'in ilk yıllarında muhalif siyasetçi, İstiklal Mahkemesi'nde ise idamla yargılanan bir sanık… Tüm bu sıfatların sahibi olan Kazım Karabekir, 65 yıllık ömrüne 68 eser sığdırarak Türk tarihinin en çok eser veren generali oldu. Onun tarihi hatırat olarak kaleme aldığı bir dönemin en yakın tanığı olan eserlerini sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 15
ERMENİLER İLK BASKISINI SATIN ALIP YOK ETTİLER
ERMENİLER İLK BASKISINI SATIN ALIP YOK ETTİLER

Kazım Karabekir'in 1918 yılında İstanbul'da basılan İslâm Ahalinin Duçar Oldukları Mezalim Hakkında Vesaika Müstenid Malumât adlı eseri, Erzincan'dan başlayarak Erzurum, Kars, Arpaçayı, Ahılkelek gibi yerleri konu alır.

Kitapta, Ermenilerin yaptığı katliamlar, tahrip ettikleri yerlerle ilgili Karabekir'in tespitleri, çektirdiği fotoğraflar, inceleme ve vesikalar yayınlanmıştır.

İlk baskısı İstanbul'da Ermeniler tarafından satın alınıp yok edilen 68 sayfalık kitabın daha sonra birçok baskısı yapılır.

  • 2
  • 15
RAPORLARA GÖRE HAZIRLANMIŞ ESER
RAPORLARA GÖRE HAZIRLANMIŞ ESER

Kazım Karabekir'in 1919 yılında İstanbul'da basılan 335 (1919) Senesi Temmuz Ayı Zarfında Kafkasya'da İslamlara Karşı İcra Olunduğu Haber Alınan Ermeni Mezalimi, adlı eseri Osmanlı Erkan-ı Umumiye Dairesi tarafından yayımlanmıştır.

Kars, Kağızman, Ardahan'dan gelen raporlara göre hazırlanmış 8 sayfalık eserdir.

  • 3
  • 15
‘MANDADAN VAZGEÇİRME’ AMACIYLA KALEME ALINDI
‘MANDADAN VAZGEÇİRME’ AMACIYLA KALEME ALINDI

Kazım Karabekir'in 1919 yılında Erzurum'da basılan Birinci Kafkas Kolordusu'nun 334 (1918)'deki Harekâtı ve Meşhudâtı Hakkında General Harbord Riyasetindeki Amerikan Heyetine Takdim Edilen (Fransızca) Raporun (Türkçe) Sureti, Onbeşinci Kolordu Matbaası tarafından yayımlanmıştır.

14 sayfalık eser, 30 kişilik ABD heyetini mandadan vazgeçirme incelemesini konu alır.

  • 4
  • 15
SAHİP ÇIKTIĞI YETİM ÇOCUKLAR TARAFINDAN BASILDI
SAHİP ÇIKTIĞI YETİM ÇOCUKLAR TARAFINDAN BASILDI

Kazım Karabekir'in 1921 yılında Kars'ta basılan 335 ve 336 (1919-1920) Seneleri Kafkasya'da İslamlara Karşı İcra Olunduğu Tebeyyün Eden Ermeni Mezalimi adlı eseri, TBMM Hükümeti Şark Cephesi Kumandanlığı tarafından yayımlanmıştır.

24 sayfalık eserde Kars, Oltu, Kağızman, Göle, Çıldır, Iğdır, Aras, Revan yöresindeki Ermeni vahşetini anlatılır. Bu eser, Gümrü'den ganimet olarak getirttiği matbaada, Erzurumlu ustalar ve yetim çocuklar tarafından basılmıştır.

  • 5
  • 15
İLK BASKISI KİREÇ OCAKLARINDA YAKILDI
İLK BASKISI KİREÇ OCAKLARINDA YAKILDI

Kazım Karabekir'in 1933 yılında İstanbul'da Sinan Matbaası'nda basılan İstiklal Harbimizin Esasları adlı eseri, 189 sayfadan oluşur.

5.000 adet basılan bu eser, matbaadan alınıp kamyonlara yükletilerek Yeşilköy yolundaki kireç ocaklarında yakılmıştır. Ardından Karabekir'in evi basılarak elde edilen bütün evrakı götürülür.

1933 yılında, Milliyet gazetesinde aleyhine çıkartılan seri yazı ve iddialara verdiği cevapların bir kısmının yayınlanmaması üzerine hazırlanmıştır.

Vefatından üç yıl sonra 1951 yılında, İstiklal Harbimizin Esasları-Yanlış Bilgi Felaket Kaynağıdır adıyla basıldı. 1933'te yakılan kitaplarla birlikte yok edilen formalar alınmamış, eksikler ancak 57 yıl sonra, 1995 baskısında Emre Yayınları tarafından 424 sayfa neşredilmişti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN