Arama

İhtişam kokan rayiha: Gül Camii

İstanbul'daki devşirme yapılarından biri olan Gül Camii, beş yüz yılı aşkın süredir ayakta olan çok eski bir eserdir. Osmanlı'nın uzun yıllar başkentliğini yapmış güzide kentinin kuzeyinde, Haliç kıyısında Balat semtini süsleyen eser, II. Selim döneminde Hasan Paşa tarafından camiye dönüştürülür. İsminin nereden geldiğine dair farklı rivayetler bulunan cami, Osmanlı vakıf sistemi tarafından pek çok defa onarıma uğrar ve bu sayede günümüze ulaşmayı başarır.

🔸 İstanbul'un tarihçesi içinde, tarihi yarımadanın her bölgesi birbirinden ayrı olarak tarihten günümüze izler ve yapılar taşır.

🔸 Gül Camii'nin yer aldığı İstanbul'un en eski semtlerinden Balat semti de bu bölgelerden biridir.

İstanbul'un 5 tarihi semti

🔸 Bin yılı aşkın bir süredir İstanbul'u tezyin eden Gül Camii, gerek kalem işi nakış işlemeleri gerekse mimari yapısı ile tarihi yarımadada görülme değer nadide bir mekandır.

🔸 Balat semtinin tarih kokan atmosferi içinde semt ile ahenk içerisinde olan bu cami, büyüklüğü ile İstanbul'un diğer semtlerinden de gözükebilecek heybettedir.

Osmanlı'nın haşmetini temsil eden saltanat kayıkları

  • 3
  • 10
Gül ismi nereden geliyor?
Gül ismi nereden geliyor?

🔸 İsminin nereden geldiğine dair farklı rivayetler bulunan cami, bir rivayete göre 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde yapı güllerle donatılı olduğu için Gül Camii olarak isimlendirilir.

🔸 Bir diğer rivayete göre ise caminin içinde Gülbaba denilen bir yatırın kabrinin bulunduğuna inanıldığından camiye Gül adının verildiğidir.

Gül imgesinin şiirimizde geçirdiği değişimler

  • 4
  • 10
Devşirme yapı ne demek?
Devşirme yapı ne demek?

🔸 Önceleri kilise, cami veya başka bir amaçla kullanılan yapıların ve bulunduğu bölgelerin, tarihi süreçte el değiştirmesinin ardından farklı bir işlevle kullanılması devşirme olarak adlandırılır.

🔸 Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında çağ açıp çağ kapatacak bir devrimle İstanbul'u fethettiğinde, Müslüman halkın cami ihtiyacını gidermek ve fethi simgelemek amacıyla bazı kiliseleri camiye devşirir.

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

  • 5
  • 10
Gül Camii’nin mimarisi
Gül Camii’nin mimarisi

🔸 Zamanındaki yapılarla kıyas edildiğinde oldukça yüksek bir yapıya sahip olan Gül Camii, büyük ve geniş bir taban alanına yayılmış haldedir.

🔸 Yapısında yoğunlukla tuğla malzemenin kullanıldığı caminin altında, depolama ve farklı işlevlere hizmet edebilecek büyüklükte devasa bir mahzen yer alır.

Dünyanın en güzel cami minareleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN