Arama

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

İstanbul'un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Hz. Peygamberin hadisinde geçen müjdeli şehir İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453'te aşılamaz denen surlar aşılarak bir tarih yazıldı. Batılılar fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için İstanbul'un açık unutulan bir kapı yüzünden düştüğünü uydurup, kendilerini teselli etmişlerdi. Peki, Fatih'in tarih yazdığı destan İstanbul'un fethi, nasıl gerçekleşti? Son hücum nasıl yapıldı? İstanbul'un fethinde gemiler karadan yürütüldü mü? Fethin Osmanlı tarihinin gelişimine tesirleri ne oldu? Sizler için İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgiyi derledik.

  • 1
  • 30
Müslümanlar İstanbul’u kaç kez kuşattılar?
Müslümanlar İstanbul’u kaç kez kuşattılar?

Müslümanların ilk İstanbul kuşatması 665'te Emevi halifesi Muaviye zamanında oldu ancak netice alınamaması üzerine 667'de tekrar kuşatıldı. Eyüp Sultan bu sefere katılarak, kuşatma sırasında vefat etti. Şiddetli bir salgın hastalık sebebiyle kuşatma yarım kaldı. Ancak Muaviye vazgeçmedi ve İstanbul 672'de üçüncü; 712'de dördüncü; 722'de beşinci kez kuşatıldı. Bu kuşatmada Galata fethedildi ve Arap Camii inşa edildi. 782'deki altıncı kuşatma Abbasiler tarafından yapıldı ve şehrin haraca bağlanması ile sonuçlandı. Yedinci kuşatma ise 854'te Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında oldu. 869'da dört ay süren sekizinci kuşatmada da sonuç aynıydı. Arapların dokuzuncu ve son kuşatması 970'de oldu ve sadece İstanbul'un haraca bağlanması sağlanabildi.

İSLAM SANATINDA EMEVİ RÜZGARI HABERİMİZİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

Bu kuşatmalar sırasında başka milletlerin saldırılarına uğrayan İstanbul, 864'te ve 936'da Rusların; 959'da Macarların saldırısına uğradı ancak bir sonuç alamadılar. 1203 Haziran'ında Latinlerden oluşan Haçlı ordusu İstanbul'a saldırdı. Kadıköy ve Üsküdar'ı kısa sürede zapt ettiler. Ardından Beşiktaş'ta karaya çıkıp, Galata ve civarını ele geçirdiler. Haliç'te bulunan zinciri kıran Haçlı donanması, bu bölgeden şehre saldırdı; yangınlar çıkarak şehri harap ettiler.

Bir süre ara verilen kuşatma 9 Nisan 1204'te tekrar başladı. 12 Nisan'da Fener bölgesinden İstanbul'a giren Latinler, 1261'e kadar şehri ellerinde tuttular. 1261'de, İznik Rum İmparatoru Mihail Paliologos, İstanbul'u Latinlerden geri aldı. 1302'de Venedik donanması İstanbul surlarının önündeydi. Ancak ne onların, ne de 1348'de Cenevizlilerin hücumlarından bir netice çıkmadı. Cenevizliler, 1437'de ikinci defa şanslarını denedilerse de başarılı olamadılar.

  • 3
  • 30
İstanbul’un Fethi'nde Bizans’a hangi gerekçeyle savaş ilan edildi?
İstanbul’un Fethi’nde Bizans’a hangi gerekçeyle savaş ilan edildi?

İstanbul'un Fethi Türk tarihinin en büyük olaylarından birisi. II. Mehmed, tahta çıkarken karşılaştığı kargaşa ortamından çıkmasının tek yolunun İstanbul'un fethi olduğunu bildiği için, Karaman seferinden döner dönmez Anadolu Hisarı'nın karşısına bir kale yapılmasını emretti. Bizans İmparatoru Konstantin bu kalenin yapılmasına mani olmak için Türklere karşı savaşılmasını önerdiyse de, destekleyen olmadı.

İSTANBUL'UN FETHİNDE YENİLGİYİ ANLATAN VENEDİKLİ SEYYAH: NİCOLO BARBARO DOSYAMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Üç burçlu olarak inşa edilen kalenin burçları Saruca, Çandarlı Halil ve Zağanos Paşalar tarafından, duvarlar ve diğer yerler ise bizzat padişah tarafından yaptırılıyordu. Binlerce insan inşaatta çalıştı. Boğazda bulunan eski bina harabeleri hisarın inşasında kullanıldı. Bu gelişmeye rağmen Bizans'la savaş durumuna girilmemişti. Ancak inşaat sırasında Bizanslı köylüler ve çobanlarla Osmanlı askerleri arasında zaman zaman çatışmalar meydana geliyordu. İmparator Konstantin çaresiz bir şekilde engel olamayacağı bu faaliyeti seyretti.

1452 yılının yazına gelindiğinde Boğazkesen, yani Rumeli Hisarı tamamlanmıştı. Ağustos ayında bir grup Osmanlı askeri Beşiktaş ile Kâğıthâne arasındaki Kanlıkavak denilen yerde rastladıkları Bizanslı çobanlardan koyun almak istediler. Ancak çobanlar koyunlarını satmadılar. Karşılıklı laf atılmasıyla başlayan sürtüşme, kılıç ve bıçakların çekilmesi ile büyük bir çatışmaya dönüştü. Süvari ve piyade olarak olay yerine gelen Bizanslılar, Türklere saldırdılar. Bir kısmını şehid edip, bir kısmını da esir aldılar. Bu çatışma üzerine Bizans İmparatoru Konstantin şehrin kapılarını kapattırdı. Bu çatışma Bizans'ın sonunu hazırlayan hadise oldu. İmparator, Fatih'e bir elçi göndererek özür diledi. Ancak elçiye yüz vermeyen Fatih, Bizanslılar'ın ya İstanbul'u teslim etmelerini ya da savaşa hazır olmalarını söyledi. Böylece Osmanlılar Bizans'a resmen harp ilân ettiler.

  • 5
  • 30
İstanbul'un Fethi nasıl gerçekleşti?
İstanbul’un Fethi nasıl gerçekleşti?

6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu Bizans surlarının önündeydi. 6 Nisan gecesinden itibaren surlar top ateşi ile dövülmeye başlandı. Surlarda yıkılan yerler, müdafiler tarafından hemen dolduruluyordu. Osmanlı donanması da bu sırada Haliç'e girmeye çalıştı ancak muvaffak olamadı. 18 Nisan'da ilk büyük saldırı gerçekleştirildiyse de, dört saat süren hücumda bir netice alınamadı.

20 Nisan'da Papa'nın gönderdiği üç Ceneviz gemisi ile yapılan deniz muharebesi kaybedildi ve gemiler Haliç'e girdi. Osmanlı'nın buna cevabı, çok önceden düşünülmüş bir hamleyle oldu. Ormanlık alanda inşa edilen Osmanlı gemileri karadan hareket ettirilerek Haliç'e indirildi. Bu başarı üzerine Bizans'ın morali bozuldu, Osmanlı ordusunun cesareti arttı.

İSTANBUL'UN FETHİNDE KULLANILAN ŞAHÎ TOPLARININ SIRRI NEYDİ? OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN