Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Endülüslü Müslümanların kasideden yankılanan yardım çağrısı

Endülüslü Müslümanların kasideden yankılanan yardım çağrısı

Endülüs, tarihin seyrini değiştiren bir devletti. Avrupa'nın ortasına İslam'ın mührünü vurdu, yüksek ve parlak ilim merkezi haline geldi. Ancak 1492'de devletin yıkılmasından sonra Hristiyan İspanyollar tarafından baskı ve zulme uğradılar. Engizisyon mahkemelerinde yargılanıp zorla dinleri değiştirildi. Gördükleri etnik temizlikten kurtulmak için elçiler vasıtasıyla çeşitli devletlerden yardım istediler. Bunlardan biri de dönemin en güçlü devleti Osmanlı'ydı. Endülüslüler, II. Beyazid'e toplamda iki kaside yazdı ve yaşadıkları zor durumu dile getirerek yardım istediler.

 • 1
 • 15
İSPANYA NE ZAMAN MÜSLÜMAN TOPRAĞI OLDU?
İSPANYA NE ZAMAN MÜSLÜMAN TOPRAĞI OLDU?

Müslüman Arap orduları 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya ayak bastığında orada Vizigotlar vardı. Yaklaşık 5 bin kişilik ordusu, İber Yarımadası'nın içlerine kadar ilerledi.

◾ Bu süreçte oradaki halk, feodal beylerin ve kilisenin baskısı altında köleleştirilmişti. Müslümanlar, buradaki köylüleri hürriyete kavuşturunca insanlar hızlı bir şekilde İslam'ı seçmeye başladı. Böylece İslamiyet İspanya'da çok hızlı bir şekilde yayıldı ve ortaya Endülüs medeniyeti çıktı.

Endülüs, tarihin seyrini değiştiren bir devletti. Avrupa'nın ortasına İslam'ın mührünü vurmuş, eğitim, mimari, sanat gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle yüksek ve parlak ilim merkezi haline gelmişti.

Avrupa'nın "karanlık çağı" yaşadığı dönemde ilim Endülüs'ten yayılmaya başlamış, Müslüman âlimlerin keşifleri pek çok alanda öncü olmuştu.

Müslüman bilimini Avrupa'ya aktaran köprü: Endülüs

 • 2
 • 15
SEKİZ ASIRLIK MEDENİYETİN ARDINDAN
SEKİZ ASIRLIK MEDENİYETİN ARDINDAN

◾ Bu görkemli medeniyet, İber yarımadasında 8 asır boyunca varlığını sürdürdü. Ancak 1492'de son Endülüs devleti olan Beni Ahmer'in yıkılmasıyla son buldu.

◾ Beni Ahmer'in yıkılmasından sonra Endülüslü Müslümanlar, Hristiyan İspanyollar tarafından etnik temizliğe maruz kaldı.

◾ Burada doğup büyüyen Müslümanlar, büyük bir zulme uğrayarak yerlerinden yurtlarından kovuldu. Kastilya Kraliçesi İzabella, verdiği emirle Müslümanların bölgeyi terk etmesini engelleyerek onları Hristiyanlaştırmaya çalıştı. Endülüslüler, baskılardan kurtulabilmek için dinlerini gizliden yaşamak zorunda kaldı.

İspanya'dan sürgün edilen Müslümanlar

 • 3
 • 15
ENDÜLÜSLÜ MÜSLÜMANLARA UYGULANAN BASKILAR
ENDÜLÜSLÜ MÜSLÜMANLARA UYGULANAN BASKILAR

◾ Müslümanlara karşı topyekûn bir asimilasyon politikası uygulanmaya başlandı. 1526'da çıkartılan bir dizi yasakla Endülüslü Müslümanlar dinlerinden ve kimliklerinden kopartılmaya çalışıldı. Bunlardan bazıları şöyleydi:

↪ Muhtelif bölgelerde yaşayan cemaatler, birbiriyle irtibat kurmayacak.
↪ Bulundukları bölgelerden ancak idarecilerin izniyle ayrılabilecekler.
↪ Etlerin İslami usullere göre kesilmesine mani olmak için kasaplık yapmalarına izin verilmeyecek.
Mescitler kapatılacak.
Arap isimleri ve unvanları kullanılmayacak.
↪ Çocuklar sünnet ettirilmeyecek.
↪ Kilise çanları çalarken veya rahipler sokaklardan geçerken saygı ifadesi olarak sarıklarını çıkarıp diz üstü çökecekler.
↪ Kadınlar, İslami kıyafetlerini terk edecekler.
↪ Hamamlar kapatılacak.
↪ Müslümanların yaşadığı her merkeze en az iki Hristiyan ailesi yerleştirilecek. Bu aileler Endülüslüleri kontrol edebilmek için istedikleri zaman onların evlerine girebilecekler..
↪ Endülüslülerin bir yaşından küçük çocukları alınarak muhtelif bölgelerdeki kilise okullarına yerleştirilecek.
↪ Üç sene içerisinde herkes İspanyolcayı öğrenecek, Arapça kesinlikle konuşulmayacak.
↪ Kadınlar peçelerini ve çarşaflarını atacak, kıyafetlerini tamamen Hristiyan İspanyollarınkine uyduracak.
↪ Evlerde Arapça kitaplar bulundurulmayacak.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

 • 4
 • 15
ENGİZİSYON MAHKEMELERİ KURULDU
ENGİZİSYON MAHKEMELERİ KURULDU

◾ Bu yasaklarla da yetinmeyip Ortaçağ'ın en karanlık uygulaması olan engizisyon mahkemelerini oluşturdular.

◾ Ramazan ayında gündüz vakti kendisine sunulan yemeği yahut herhangi bir günde domuz etini yememesi, Cuma günü temizlik yapması veya evini kilitlemesi, çocuklarına Müslüman kültürüne ait isim vermesi, Arapça konuşması, ağzından "Allah", "Muhammed" lafızlarından birinin çıkması ve yatak odasında haç bulundurmaması burada yargılanmak için yeterli sebeplerdi.

Avrupa'nın hastalıklı tarihinin vesikası; engizisyon mahkemeleri

◾ Endülüslüler gördükleri baskı ve zulümden kurtulmak için elçiler vasıtasıyla çeşitli devletlerden yardım istedi. Bunlardan biri de dönemin en güçlü devleti Osmanlı'ydı.

◾ Endülüslüler, II. Beyazid'e toplamda iki kaside yazdı ve yaşadıkları zor durumu dile getirerek yardım istediler.

◾ Yazılan ilk kaside henüz son Endülüs devleti Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasından önceydi. Hristiyanlar tarafından kuşatılmalarından dolayı yardım istemişlerdi.

Yıldırım Bayezid düşmanın ortasındaki askerlerini nasıl ziyaret etti?

◾ Yazılan ilk kasidede, bir medeniyetin nasıl yok olmak üzere olduğunu şöyle anlatıldı 👇

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN