Arama

Müslüman bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Endülüs

İslam uygarlığının "altın çağı" olan 7 ila 17. yüzyıl arasında bilim ile uğraşan Müslüman alimler, yeni keşifler yaparak, bilgiyi geliştirerek ve yeni teoriler ortaya koyarak medeniyetin temellerini attılar. Matematik, tıp, eczacılık, astronomi, teknoloji ve mimarlık gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağladılar. İslam coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler, Endülüs'ün fethi ile İber Yarımadası'na geçti ve oradan çeviriler yoluyla Avrupa'ya aktarıldı. Bilim tarihçilerine göre, bu bilgileri özümsemekte bile geciken Avrupalıların yeni bilimsel keşiflerde bulunması yüzyıllar alırdı.

  • 1
  • 15
MEDENİYETİN TEMELLERİNİ MÜSLÜMANLAR ATTI
MEDENİYETİN TEMELLERİNİ MÜSLÜMANLAR ATTI

İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'inci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza atmış ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirmişlerdi.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam Uygarlığı, bilim, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı.

  • 2
  • 15
İBER YARIMADASI’NDAN AVRUPA’YA GİDEN YOL
İBER YARIMADASI’NDAN AVRUPA’YA GİDEN YOL

İslam dünyasında gerçekleşen bilimsel gelişmelerin Avrupa'ya ulaşması konusunda kuşkusuz en eski ve en bilinen yol, 711 yılı fethi sonrasıydı.

İber Yarımadası'nın büyük bir bölümü 20 yıl içerisinde Arap egemenliğine girdi. Orada fatihler tarafından sonraki 150 yıl boyunca sürdürülen bilimler, İslam dünyasının merkezinde sürdürülenlerin büyük ölçüde aynısıydı.

  • 3
  • 15
AVRUPA’NIN İSLAM BİLİMLERİ İLE İLK TANIŞMASI
AVRUPA’NIN İSLAM BİLİMLERİ İLE İLK TANIŞMASI

Barselona etrafındaki Pazar yerlerinde her iki kültür mensuplarının kişisel temasları yoluyla gerçekleşti.

Bu konuda, 999 yılında II. Silvester lakabıyla papa seçilen Fransız Aurillaclı Gerbert'in ismi ön plana çıkar. Gerbert, Arap rakamlarının Avrupa'ya getirilmesi, usturlap hakkındaki eseri nedeniyle önemli görülür.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

  • 4
  • 15
MÜSLÜMANLARIN EL YAZMALARINDAN FAYDALANDILAR
MÜSLÜMANLARIN EL YAZMALARINDAN FAYDALANDILAR

976 ve 992 yılında İspanya'da kopyalanan iki el yazmasında, Arap rakamlarının çok daha önce Avrupa'ya ulaştığı görülür.

Bununla beraber Gerbert'e izafe edilen ve 10. yüzyıldan kalan bir usturlabın da ona ait olmadığı, üzerinde yazan yazıların Arap kökenli olduğu belirlenmiştir. Üzerindeki koordinat çizelgesinden ise el Me'mun'un dünya haritasından faydalandıkları anlaşılır.

  • 5
  • 15
BİLİM, İSPANYA DIŞINA 11. YÜZYILDA ÇIKMAYA BAŞLADI
BİLİM, İSPANYA DIŞINA 11. YÜZYILDA ÇIKMAYA BAŞLADI

Hermannus Contractus, De mensura astrolabii isimli eserini kaleme aldı. Yedi iklim çizelgesi ve şehirlerin doğudan batıya sıralanışıyla el Fergani'nin el kitabının henüz Latinceye çevrilmeden önce de bilindiği bu eser sayesinde anlaşılır.

Aynı zamanda taşınabilir silindir saati ve kadranını, Müslüman İspanya'dan Avrupa'ya ulaştıran kişi olduğu da ileri sürülür.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN