Arama

Avrupa'nın hastalıklı tarihinin vesikası; engizisyon mahkemeleri

Orta Çağ'da Katolik Kilisesi tarafından kurulan ve Avrupa'da terör estiren engizisyon mahkemeleri, kendi düşüncelerini kabul etmeyenleri sapkın olarak nitelendiriyor, akla hayale sığmaz işkenceler uyguluyordu. Bu mahkemelerde yargılanan kesimlerden biri de İspanya'daki Müslüman çoğunluktu. Cuma günü temizlik yapılması ya da ağızdan 'Allah' lafzının çıkması buradaki mahkemelere gönderilmek ve akıl almaz işkencelere maruz kalmak adına yeterliydi. İşte engizisyoncuların hedefi olan İspanya'daki Müslümanlara uygulanan zulümler…

Roma'nın egemenlik alanında doğan Hristiyanlık, bu imparatorluk sınırları içerisinde yayıldı. Ancak bu yeni din, yöneticiler tarafından hoş karşılanmadı ve sapkın bir görüş olarak görüldü.

Daha sonraki yıllarda Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini haline gelmesiyle bu dine mensup kişiler rahata kavuştu. Fakat zamanla kendilerine yapılan işkenceleri unutup, aynı işkencelerin dozunu daha da artırarak Hristiyan olmayanlara uyguladılar.

  • 2
  • 18
AVRUPA'DA TERÖR ESTİREN MAHKEME
AVRUPA'DA TERÖR ESTİREN MAHKEME

8. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan engizisyon mahkemeleri; Hristiyanlıktan dönen ya da Katolik Kilisesi'nin ortaya koyduğu dini esaslara başkaldıran kimseleri yok etmek maksadıyla kuruldu ve 19. yüzyıl ortalarına kadar etkisini sürdürdü.

Soruşturma anlamına gelen engizisyonun Hristiyanlar arasında oluşumunda, dinde sapkın olduğunu düşündükleri kişilerin tespit edilmesi ve onlara yapılması gerekenler şeklinde düşünceler etkili oldu. Engizisyon mahkemeleri, Orta Çağ Katolik Kilisesi tarafından kurulup, deyim yerindeyse Avrupa'nın terör fırtınası haline geldi.

  • 3
  • 18
İLK ENGİZİSYON MAHKEMESİ
İLK ENGİZİSYON MAHKEMESİ

Engizisyon mahkemeleri resmen kurulmadan evvel Papa III. Alexander, dinden dönenlerin tutuklanması, aforoz edilmesi ve mallarının ellerinden alınması gibi cezalarla ilgili direktiflerini 1179 yılında verdi.

1184'te de Papa III. Lucius, aforoz edilenlerin sürgün edilmesi, mallarına el konulması, vatandaşlıktan çıkarılması gibi ağır cezaların verilmesine ön ayak oldu.

İlk engizisyon mahkemeleri Papa IX. Gregory tarafından 1203 yılında Fransa'da Toulouse'da kiliseye ve dine hakaret edenleri cezalandırmak, kilisenin her türlü üstünlüğünü kabul ettirmek amacıyla kuruldu.

  • 4
  • 18
KİLİSEYE GÖRE HRİSTİYAN OLMAYANLARIN HEPSİ SAPKINDI
KİLİSEYE GÖRE HRİSTİYAN OLMAYANLARIN HEPSİ SAPKINDI

İlk engizisyon mahkemesinin kurulmasından sonra göreve gelen Papa III. Innocent, kendi düşüncelerini kabul etmedikleri için sapkın olarak adlandırdıkları kişilerin yakalanması için sadece ruhban sınıfını değil normal vatandaşları da kullanmaya başladı.

Aziz Thomas d'Aguin, engizisyon mahkemelerinin kurumlaşmasında etkili olan kişilerdendi. O, burada yargıladıkları insanlar için şu korkunç ifadeleri kullanmıştı: "Sapkınlar konusunda birisi onlar için biri de Kilise için değerlendirilmeye alınacak iki husus vardır onlar, günah sebebiyle aforoz edilmeli sadece Kilise'den atılmakla kalmamalı aynı zamanda ölüm ile dünyadan atılmadırlar."

  • 5
  • 18
BU VAHŞETE HALK DA YARDIM ETTİ
BU VAHŞETE HALK DA YARDIM ETTİ

Engizisyonun temelleri, piskoposlara kendi bölgelerinde 'dinden sapanları soruşturma yetkisi'nin verilmesiyle atıldı. Bu konuda yerel idareciler de piskoposlara yardımcı olmazsa cezalandırılıyordu.

Bu durumu kendine bir dini vazife gibi gören Hristiyan vatandaşlardan piskoposlara yardım edenler de vardı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN