Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Yıldırım Bayezid düşmanın ortasındaki askerlerini nasıl ziyaret etti?

Yıldırım Bayezid düşmanın ortasındaki askerlerini nasıl ziyaret etti?

Avrupalılar, hemen her milletten şövalyenin toplanıp oluşturdukları Haçlı ordusu ile Osmanlı'yı Anadolu'dan atma planı yapmışlardı. Bu planın bir sonraki aşaması ise ataları gibi Kudüs'ü tekrar işgal etmekti. Kendilerinden o kadar emindiler ki "Gök yıkılsa mızraklarımızla tutarız" diyorlardı. Fakat Yıldırım Bayezid, çok kısa bir sürede, gidilmesi imkânsız gibi görülen Niğbolu önlerine gitti. Hatta burada düşman ortasındaki askerleriyle görüştü. Haçlıları hezimete uğratan Yıldırım Bayezid, savaşı nasıl kazandı?

🔸 Yıldırım Bayezid'in başta İstanbul kuşatması olmak üzere Batı'ya karşı izlediği siyaset Avrupa'nın büyük kesiminde rahatsızlık uyandırdı. Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul'u kaybetme korkusuyla, Papa ve çeşitli Avrupa hükümdarlarından sürekli yardım istiyordu.

🔸 Osmanlıların önce Batı Avrupa kıyılarında sonra da Balkanlarda yerleşmeye başlayıp Venedik'in Adalar Denizi üzerinden yürüttüğü zengin ticareti tehdit etmesi bu devleti ciddi biçimde rahatsız etmekteydi.

🔸 Venedik gibi varlığını deniz ticaretine borçlu olan bir diğer İtalyan şehir devleti Cenova da Osmanlıların İstanbul'u kuşatması yüzünden bu bölgedeki ticari etkinliğinin azalmasından ve Galata gibi bir üssü kaybetmekten endişeleniyordu.

12 soruda Yıldırım Bayezid'in hayatı

🔸 Üstelik bu yıllarda Türklere karşı oluşturulacak yeni bir Haçlı birliğinin ateşli taraftarlarından dolayı Fransa, hâkimiyetindeki Cenevizlileri bu konuda baskı altında tutuyordu. Macar Kralı Sigismund, Osmanlıların Tuna boylarına kadar ilerlemesi ve Macaristan'ı tehdit eder bir hale gelmeleri üzerine Haçlı Seferi fikrine dört elle sarıldı.

🔸 Kralın Avrupa'nın dört bir tarafına gönderdiği Haçlı Sefer daveti, Bizans İmparatoru'nun gayretleri ve papanın vaazları ile yayınladığı beyannameler, Batı Avrupa'daki Hristiyanları ilk defa Osmanlılara karşı harekete geçirdi. Başta Fransa olmak üzere, Orta Avrupa ve hatta İngiltere'deki birçok şövalye ve asil, Osmanlılara karşı oluşturulacak ittifaka katıldılar.

🔸1396'da Haçlı ordusu "Türkleri geldikleri yere geri göndermek üzere" hem karadan hem de denizden yola çıktı. Yapılan plana göre kara ordusu Balkanları Türklerden temizleyerek ilerleyecek ve İstanbul'u muhasaradan kurtaracak, donanma ise önce Boğazları tutup Osmanlıların Anadolu'daki kuvvetlerinin Rumeli'ye geçirmelerine engel olacaktı. Yine Tuna üzerinde sevk edilecek bir başka donanma ordunun yiyecek maddelerinin taşıyacak ve gerektiğinde orduya yardım edecekti.

🔸Tarihte Niğbolu Haçlıları ismiyle anılan bu Haçlı ordusunda Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Belçikalı, İtalya, Hollandalı, Avusturyalı, Eflaklı, Rodoslu, İskoç, Leh ve Çekler başta olmak üzere Avrupa'nın hemen her milletinden şövalye ve asiller vardı.

Yıldırım Bayezid'in Avrupa'yı korkutan İstanbul kuşatmaları

🔸 Haçlı ordusunda Macar Kralı Sigismund, Fransa Kralı II. Jean'ın torunu ve başta Burgonya Dukası Philppe de Hardi'nin oğlu Nevers Kontu Jean Sans Peur başta olmak üzere birçok asilzade ve şövalye de bulunuyordu.

🔸 10 bin kişilik Fransız birliğinin yaklaşık onda biri ülkenin sayılı asilzadelerinden oluşuyordu. Avrupalılar, Haçlı seferlerindeki günleri hatırlamışlardı. Bazı tarihçiler tarafından "Son Haçlı Seferi" olarak da adlandırılan Niğbolu Haçlıları, üç asır önceki Kudüs'ü işgal eden atalarının hayalleriyle yola çıkmışlardı. Türkleri Rumeli'den attıktan sonra Kudüs'e gidip 'Kutsal Topraklar'ını kurtaracaklardı.

🔸 Osmanlı topraklarına giren Haçlılar, iki koldan ilerledi. Kral Sigismund, Sırbistan'dan hareket ederek Tuna'yı geçip, yolu üzerindeki Vidin, Orsava ve Rahova gibi kaleleri aldı ve Büyük Niğbolu Kalesi önüne geldi. Yeniden Eflak tahtını ele geçiren Mircia idaresinde, Eflak yolunu takip ederek ilerleyen Romenler ile birleşik Fransız-Alman kuvvetleri de Niğbolu'ya ulaşıp kalenin muhasarasına katıldılar.

🔸 Niğbolu komutanı Doğan Bey, teslim teklifini reddedip kaleyi savunmak için tertibat aldı. Niğbolu Kalesi son derece müstahkem bir mevkiiydi. Haçlılar bir hafta boyunca kaleyi muhasara ettiler. "Türkler ister gelsin ister gelmesin, önümüzdeki yaz Suriye'deyiz. Beyrut, Yafa ve diğer şehirleri Müslümanlardan kurtarıp, Kudüs'ü ve Hristiyanlığın bütün mukaddes şehirlerini fethedeceğiz" diyorlardı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN