Arama

12 soruda Yıldırım Bayezid'in hayatı

Osmanlı tarihinde savaş meydanında tahta çıkan ve yine başka bir savaş sonucunda tahtından olan ilk ve tek padişah Yıldırım Bayezid'dir. Şehzadeliğinden itibaren "Yıldırım" unvanı ile anıldı, babası Sultan I. Murad'ın Kosova Savaşı'nda şehit edilmesi sonucu tahta geçti; Anadolu'ya ve Rumeli'ye seferler düzenledi, pek çok toprağın Osmanlı'ya geçmesini sağladı. Akınlarını batıya yönelten Timur'a Ankara Savaşı'nda esir düştü. Peki, Yıldırım Bayezid İstanbul'u kaç kez kuşattı? Onun Osmanlı tarihine etkisi ne oldu?

  • 1
  • 12
YILDIRIM UNVANI NASIL VERİLDİ?
YILDIRIM UNVANI NASIL VERİLDİ?

Sultanın daha şehzadeliği döneminden itibaren katıldığı savaşlarda gösterdiği cesaret ve süratli hareketlerinden dolayı kendisine verilen bu lakabın ne zaman, hangi vaka sebebiyle kullanılmaya başlandığı konusunda farklı rivayetler vardır.

Bu konuda en eski ve en kuvvetli rivayet ise I. Murad'ın Karamanoğulları üzerine düzenlediği Bayezid'in şehzade iken katıldığı sefer ile ilgilidir. Gösterdiği kahramanlık ve gayretlerle Osmanlı'nın muharebe alanından galip ayrılmasını sağladığı ve bu nedenle "Yıldırım" unvanı verildiği söylenir.

  • 2
  • 12
YILDIRIM BAYEZİD TAHTA NASIL ÇIKTI?
YILDIRIM BAYEZİD TAHTA NASIL ÇIKTI?

Sırp, Bosna, Macar, Arnavut, Leh, Çek ve Eflak birliklerinden oluşan güçlü bir orduya karşı gerçekleştirilen Birinci Kosova Savaşı, Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlandı. Harp sahasını dolaştığı sırada Sultan I. Murad, yanına sokulan bir Sırp tarafından hançerlendi.

Ağır yaralanan sultan, büyük oğlu Bayezid'in Osmanlı tahtına oturmaya layık olduğunu vasiyet etti. Böylece Bayezid, henüz savaş meydanındayken devletin başına geçti.

  • 3
  • 12
BİRİNCİ ANADOLU SEFERİNDE NERELERİ FETHETTİ?
BİRİNCİ ANADOLU SEFERİNDE NERELERİ FETHETTİ?

Germiyanoğulları, Kara Tatarlar, Karamanoğulları, Osmanlı topraklarına saldırdılar. Rumeli ve Bizans işlerini yoluna koyup hızla Anadolu'ya geçen Yıldırım Bayezid, 1389-1390'da iki ayrı seferle Batı Anadolu'daki Aydın, Saruhan, Hamid, Menteşe, Germiyan ve Teke beylikleri ile Bizans'a bağlı Alaşehir'i Osmanlı topraklarına kattı.

Daha sonra Beyşehir'i aldı ve Konya'ya kadar ilerleyip şehri kuşattı. Kastamonu'yu, Amasya'yı Osmanlı topraklarına kattı; bazı hanedanlar Osmanlı hâkimiyetini kabul ettiler.

  • 4
  • 12
İKİNCİ ANADOLU SEFERİNİN SONUÇLARI NE OLDU?
İKİNCİ ANADOLU SEFERİNİN SONUÇLARI NE OLDU?

Şehzade Süleyman Çelebi komutasındaki bir Osmanlı ordusu Sivas önlerinde Kara Yülük'ü mağlup etti, daha sonra kalabalık bir orduyla gelen Yıldırım Bayezid şehre girdi. Kadı Burhaneddin'in oğlu Zeynelabidin tahttan indirildi ve Sivas, Tokat, Kayseri, Kırşehir ve Aksaray gibi önemli şehirler Osmanlı topraklarına katıldı.

Memluk Sultanı Berkuk'un ölmesi ve yerine geçen Ferec'in ülkede duruma tam anlamıyla hâkim olamamasıyla Yıldırım, gözünü güneydeki Dulkadir ve Memluk topraklarına dikti. Elbistan, Malatya, Behisni, Hısnı Mansur, Kâhta ve Divriği gibi şehirler Bayezid'e boyun eğdi.

Timur Bayezid'i nasıl esir aldı?

  • 5
  • 12
YILDIRIM RUMELİ’DE NELER YAPTI?
YILDIRIM RUMELİ’DE NELER YAPTI?

Osmanlı hükümdarı hızla Anadolu'ya giderken Evrenos Bey'i Vodena ve Vulçitrin'i fethetmekle görevlendirdi. Evrenos Bey, sultanın emriyle 1390'dan itibaren 6 yıl Arnavutluk üzerine şiddetli akınlar düzenledi. Paşa Yiğit Bey 1391'de Üsküp'ü fethetti, Firuz Bey Eflak'a girdi. Macaristan'a ait olan Belgrad, ilk defa bu yıllarda Osmanlı akıncıları tarafından kuşatıldı.

Güney Arnavutluk'un mahalli hanedanlara bölünmüş siyasi coğrafyası, Osmanlıların bölgede ilerleyişini kolaylaştırdı. Bulgar Kralı Tırnova'yı Osmanlılara teslim etti ve tahtından indirildi. Yunanistan üzerine yürüyen Bayezid, daha önce fethedilip kaybedilen Selanik'i tekrar Osmanlı topraklarına kattı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN