Arama

Timur Bayezid’i nasıl esir aldı?

Timur, büyük bir imparatorluk kuran ve dünya harp tarihinin en büyük komutanlarından biridir. Anadolu'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada hâkimiyet kuran Timur, Çin'e yönelik faaliyetlerini rahatça gerçekleştirmek için Osmanlıyı savaşa sürükleyecek adımlar atmış, Yıldırım Bayezid'in komutasındaki orduyu kasıtlı olarak yormuş ve Bayezid'i esir almıştı. Peki, Timur Bayezid'i nasıl esir aldı? Timur, esir düşen Bayezid'i nasıl karşıladı? Esir düşen Bayezid, şehzadeler tarafından nasıl kaçırıldı? İşte, Ankara Savaşı'nın bilinmeyenleri…

  • 1
  • 16
TİMUR HANGİ TOPRAKLARA SEFER DÜZENLEDİ?
TİMUR HANGİ TOPRAKLARA SEFER DÜZENLEDİ?

Timur büyük bir imparatorluk kurarak, Anadolu'dan Çin'e kadar olan sahada kendisinden yaklaşık iki asır önce esen Moğol fırtınasının bir benzerini tekrarlamış, dünya harp tarihinin en büyük komutanlarından biridir.

1336'da Maveraünnehir'de Barulas aşiretinin önde gelen bey ailelerinden birinin çocuğu olarak doğan Timur, 1370'e gelindiğinde bu bölgeye hâkim olmuştu. Daha sonra hâkimiyet sahasını Çin'den Suriye'ye, Rusya içlerinden Hindistan'a kadar genişletti. 1405'te Çin'e büyük bir sefer düzenlerken öldü.

  • 2
  • 16
TİMUR NEDEN ‘TÜRKLEŞMİŞ MOĞOL’ OLARAK ANILIR?
TİMUR NEDEN ‘TÜRKLEŞMİŞ MOĞOL’ OLARAK ANILIR?

Timur'un ait olduğu Barulas boyu Moğolların bir aşiretidir. Timur'un kurduğu devlet de teşkilat, askeri sistem ve hukuki yapı (Cengiz Han Yasası'nı uygulamıştır) bakımından Moğol devletleriyle benzerlikler gösterir. Ancak Timur'dan önce Cengiz'in soyundan gelenler tarafından kurulmuş olan Çağatay Devleti Türkleşmişti.

Hatta Çağataylıların diğer Moğollar'la yazışmalarında birbirlerine melez (karaunas) ve haydut (çet) diye hitap ettiklerini biliyoruz. Bu yüzden Timur da bulunduğu bölgedeki diğer Moğollar gibi Türk kültürünün derin tesiri altında kalmıştı. Sarayında Türkçe konuşulmakta, Türk adet ve gelenekleri uygulanmaktaydı. Bu yüzden bazı tarihçiler Timur'u Türkleşmiş Moğol olarak niteler.

TİMUR KİMDİR?

  • 3
  • 16
TİMUR’UN AKINLARI NEDEN ANADOLU’YA YÖNELDİ?
TİMUR’UN AKINLARI NEDEN ANADOLU’YA YÖNELDİ?

Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan sahada kısa zamanda büyük bir imparatorluk kuran Timur, Selçukluların ve İlhanlıların varisi sıfatıyla Anadolu'daki devlet ve beyliklerin kendisine tabi olmasını istiyordu. Ayrıca Osmanlıların kendi topraklarına fazla yaklaşmasından dolayı da rahatsızlık duyuyordu.

Timur'un batı seferi sadece Osmanlılara yönelik değildi. Uzun zamandır ihtilaflı olduğu Memluk Devleti'ni işgal etmek için Sultan Berkuk'un ölümü de ona bir fırsat yaratmıştı. Bu dönemde Yıldırım'ın fetihleri yüzünden Osmanlılar ile Memluklerin arasının açılması da Timur'un işini kolaylaştırdı.

  • 4
  • 16
TİMUR’UN BİRİNCİ ANADOLU SEFERİ NASIL SONUÇLANDI?
TİMUR’UN BİRİNCİ ANADOLU SEFERİ NASIL SONUÇLANDI?

Timur batıya doğru harekete geçtiğinde Osmanlılar, Memlukler, Altınordu ve Kadı Burhaneddin Ahmed Beyliği arasında ona karşı bir ittifak oluşturulmaya çalışıldı.

Kadı Burhaneddin Ahmed'in ölümü ve Yıldırım'ın doğudaki fetihleri yüzünden Osmanlılar ile Memluklerin arasının açılması yüzünden bu ittifak aksadı. Bu durumdan faydalanan Timur önce Altınordu'yu ardından Memlukleri daha sonra da Osmanlıları mağlup etmişti.

  • 5
  • 16
TİMUR 4 BİN ASKERİ NEDEN DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜRDÜ?
TİMUR 4 BİN ASKERİ NEDEN DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜRDÜ?

Osmanlı topraklarına giren Timur 18 günlük bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1400'de Sivas'ı teslim aldı. Kaleyi savunan 4 bin askeri kan dökmemeye söz verdiği için diri diri toprağa gömdürdü ve şehri de yakıp yıktı.

Böylece Osmanlılara gözdağı veriyordu. Sivas'ın ardından Malatya'yı da ele geçiren Timur, Osmanlı topraklarından çıkarak Memluklerin üzerine yürüyüp Suriye'yi işgal etti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN