Arama

Bir bağımsızlık bildirgesi: 15 Temmuz

Yedi sene evvel sıcak bir 15 Temmuz gecesi vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden sapkın örgüt FETÖ / PDY milletimizin sarsılmaz iradesini geçemedi. Pelerinsiz, uçmayan tamamen gerçek kahramanlar ile karşılaşınca azimleri dağılan, moralleri bozulan eli kanlı örgüt, milletimizin vatanperver sadalarla doldurduğu gökkubbenin altında kaldı. 15 Temmuz adeta bu toprakların bir bağımsızlık bildirgesi olarak önümüzde duruyor.

◾ Milletimiz tarih boyunca olduğu yere asla hak etmeden yahut birileri tarafından önü açılarak gelmedi. Müslüman olduktan sonra kazanılan ilke, Hak Teala'nın adını yaymak oldu.

◾ Bu minvalde Anadolu'ya, Avrupa'ya Hıristiyanlığın merkezine yapılan akınlar pek çok kimseyi İslam dairesine büyük bir ferahlıkla soktu.

15 Temmuz Kronolojisi

Bir bağımsızlık bildirgesi: 15 Temmuz

Sanayi Devrimi'nin şartlarını hazırladığı modern yüzyıl, zaman içerisinde farklı şartlar ve muhtelif yönetim biçimlerini ortaya çıkardı.

◾ Halkın istediği yöneticiyi seçmesi olarak tarif edilen demokrasi ve cumhuriyet yönetimleri kısa bir sürede tüm dünyada etkin oldu.

Allah katındaki en yüksek mertebe şehitlikle ilgili ayet ve hadisler

Kapitalizmi daimi olarak desteklemek maksadıyla İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından bu yeni sistemin dünya üzerindeki hamisi Amerika oldu.

1945'ten sonra ortaya çıkan ve şekillenen yeni dünya düzeni içerisinde Amerika ağabey, yönlendirici ve cezalandırıcı olarak tebarüz etti.

Şehitlerin Efendisi Hz. Hamza'nın Müslüman olma hikayesi - 15 Temmuz Özel

◾ Bilhassa istihbarat servisi CIA eli ile dünyaya müdahale eden Amerika, istediği ülkelerde çalışmak istediği ortaklarını gerekirse darbe ile iktidara getirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz Zafer Anıtları

◾ Bu amaçlara matuf olarak pek çok ülkenin içerisinde gelecek vaat eden gruplar, cemaatler maddi olarak desteklendi, manevi olarak eğitildi.

◾ Bu uluslararası düzenin Türkiye'deki temsilcisi ise FETÖ / PDY oldu. Anadolu'dan gelen gariban, muhtaç öğrenciler üzerinde yoğunlaşan oluşum, genç dimağları türlü oyunlarla kendisine bağladı.

15 Temmuz unutulmasın diye

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN