Arama

Allah katındaki en yüksek mertebe şehitlikle ilgili ayet ve hadisler

Tarihe 'Çanakkale Geçilmez!' mührü vuran dedelerimizin torunları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de destan yazdı. Kalplerinde iman, ellerinde bayraklarla işçisi, mühendisi, profesörü, ev hanımı, imamı, taksicisi ve emeklisi o gece meydanlardaydı. Onlar dönmeyi asla düşünmediler! Şehitlik olmadan vatan olmaz düşüncesi ile hareket ettiler. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın ve torunlarının her karışını kanları ile sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Allah katındaki en yüksek mertebe şehitlikle ilgili ayet ve hadisleri sizler için derledik.

  • 1
  • 20
Şehitlikle ilgili ayetler
Şehitlikle ilgili ayetler

"Allah'a ve Peygambere itaat edenler, işte bunlar; Allah'n kendine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır." (Nisa, 69)

Sözlükte "bir şeyin mahiyetine vâkıf olmak, onu bilmek, sözle ifade etmek" anlamındaki şehâdet kökünden türeyen şehîd "kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen kimse" demektir. Bu kelime Allah'a nisbet edildiğinde "her şeyi gözetlemiş gibi bilen, hiçbir şey ilminden gizli kalmayan" manasına gelir.

Nisa suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Allah yolunda öldürülenlere 'Ölüler' demeyin; zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz." (Bakara, 154)

Şehâdet kavramı yedi âyette fiil kalıplarıyla, iki âyette şâhid ve on dokuz âyette şehîd biçiminde Allah'a nisbet edilmiş, bir âyette zât-ı ilâhiyye ism-i tafdîl ile "en büyük şâhid" (ekberu şehâde) diye nitelendirilmiştir.

Bakara suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret vardır." (Âl-i İmran, 157)

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah yolunda öldürülenlerin ölü değil diri oldukları anlatılır. Hz. Peygamber Allah yanında öldürülenler yanında şehitlik kabul edilen birtakım ölümlere daha yer verir. Şehitlik Allah katında çok yüksek bir mertebedir.

Âl-i İmran suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, aksine Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler." (Âl-i İmran, 169-170)

Şehitlik Allah katında çok yüksek bir mertebedir. Bu mertebeye nail olanlar, gıpta edilecek birçok nimete erecektir. Ayrıca dünya hayatında onlara uygulanacak bazı fıkhî hükümler de vardır. Diğer taraftan kimin gerçek manada şehit olduğu, onun niyetine bağlıdır ve bu niyet ancak Allah tarafından bilinebilir.

◾ Bu bakımdan dünyada şehit muamelesi görenlerin bir kısmı Allah tarafından şehit olarak kabul edilmeyebilir. Yine dünyada şehit muamelesi görmeyen bazı insanlar da Allah tarafından şehit kabul edilebilir.

Ayet ve hadislerle İslam'da 'ümmet' kavramı

"Sizinle savaşanlara karşı, Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah, aşırı gidenleri sevmez." (Bakara 2/190)

◾ Kur'ân-ı Kerîm'de biri ikil, yirmisi çoğul olmak üzere elli altı defa geçen şehid kelimesi, çoğu yerde "tanık" anlamında, bazı âyetlerde esmâ-i hüsnâdan biri olarak bazılarında ise "Allah'ın iradesine uygun biçimde yaşayan kâmil insan, örnek kişi, önder" mânasında, kullanılmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN