Arama

Batı'nın Balkanları ayrıştırma politikası

Yüzyıllar boyunca Osmanlı himayesindeki Balkanlar, yaşanan savaşlar sonucunda elden çıkar, Evlad-ı Fatihan toprakları öksüz kalır. Batılı devletler durumu fırsat bilir, bu coğrafyadaki milletlerin arasına fitne sokarak birbirinden ayırmaya çalışır. Bu anlayış sonucunda bir politika geliştirirler: Balkanlaşma. Bu politika, esasında farklı etnik gruplarını bir arada barındıran coğrafyaya açılmış savaştır. Peki, Balkanlaşma ya da diğer bir adıyla Balkanizasyon ifadesi neyi anlatmaktadır?

Sesli dinlemek için tıklayınız.

EVLAD-I FATİHAN: BALKANLAR

🔸 Balkanlar günümüzde, Marmara'nın kuzeybatısında yer alan bölgeyi teşkil etmektedir. Avrupa'nın güneyinde konumlanan bu yer, Osmanlı döneminde Türk topraklarının bir parçasıdır.

BALKAN KELİME MANASI

🔸 Eski Türkçede Balkan kelimesi, "balık" yani "çamurdan" anlamına gelmektedir. Bu sözcük "Balkan", "sarp orman ile kaplı sıradağlar"ı ifade eden bir terimdir. Sonrasında Eski Türkçeden, Macarcaya ve Bulgarcaya geçer.

🔸 Balkanlar, "dik dağlar, derin vadiler, geçişe izin vermeyen coşkun akarsulardan" meydana gelen ve ismiyle müsemma bir coğrafyadır.

(X)*Evlad-ı Fatihan nedir?
(X) Osmanlı İmparatorluğu'nda Balkanların fethine katılan beyler için kullanılan bir tabirdir. Günümüzde Balkan Türkleri için de kullanılmaktadır.

(X) Balkanlar'da görülmesi gereken şehirler

🔸 Avrupa kıtasında yer alan Rumeli'ye, Uz ve Peçenek (Kıpçak boyundan) gibi Türk topluluklarının yerleştiği ve buradaki halk ile karıştığı kayıtlara geçen bilgiler arasındadır.

🔸 Batı sınırı Marmara Denizi, güney sınırı ise Akdeniz olan Balkanlar, Osmanlı'nın gözbebeğidir.

🔸 Devlet-i Aliyye nüfusunun ciddi bir kısmını Balkanlarda yaşayan halk teşkil ederken yüz ölçüm olarak da neredeyse Anadolu ile aynıdır.

🔸 Osmanlı başta bir Balkan devleti olarak kurulur. Yavuz Sultan Selim dönemine gelinceye kadar devletin buradaki toprak büyüklüğü, Anadolu'dan daha fazladır.

(X)Uzlar ve Peçenekler

(X) Uzlar ve Peçenekler Karadeniz'in kuzeyinde steplerde yaşayan Türklerdir.Tarihin belli bri döneminde Balkanlara yerleşmişlerdir.

RUMELİ KELİMESİNİN MAHİYETİ

🔸 Selçuklu, günümüzde Balkanlar olarak nitelendirğimiz bu topraklara akınlar düzenlediğinde Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetindedir. Bundan dolayı "Roma-eli" yani "Roma diyarı" anlamına gelen tabir kullanılır. "Rumeli" bu iki kelimenin birleşmesi sonucunda ortaya çıkar.

🔸 Osmanlı devrinde ise hakimiyet alanı genişlediği için "Rumeli" idari birimi ifade eden bir kavrama dönüşür. Hatta ilerleyen dönemde "Rumeli Beylerbeyliği" ile "Anadolu Beylerbeyliği" kurulur. Bu durumda aslında ecdadımızın varlığını net bir şekilde görmemizi sağlar.

(X) Balkanlar'ın İncisi: Makedonya

(X) *Fotoğrafta bir zamanlar Osmanlı topraklarına ait olan Arnavutluk'un Berat kentini görmektesiniz.

BALKANLARA İLK YERLEŞME

🔸 Türklerin Balkanlara ilk yerleşmesi 1261 tarihinde Selçuklu Sultanı Keykavus ile olur. Daha sonra Karesi Beyliği zamanında akınlar yapılsa da pek başarılı olunmaz.

🔸 Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti ise 1354 yılında Orhan Bey'in oğlu Süleyman Bey komutasındaki ordunun Gelibolu'ya ayak basması ile gerçekleşir.

🔸 1 Mart gecesi yaşanan şiddetli deprem sonucunda birçok yer gibi Gelibolu Surları da yıkılır. Bunu fırsat bilen Orhan Bey'in oğlu, fetih için harekete geçer. Çimpe Kalesi'ni ele geçirir. Böylece Balkanların kapısı Türklere tamamiyle açılmış olur.

(X) *Fotoğrafta bir zamanlar Osmanlı topraklarına ait olan Bosna Hersek Mostar kentini görmektesiniz.

🔸 Trakya yarımadasının fethedilmesiyle beraber 1365 yılında, Edirne Osmanlı'nın payitahtı olur.

🔸 1683 Viyana Kuşatması ile Osman'nın Balkanlardaki hakimiyet zayıflar. Ecdadımızın, 1821- 1913 yılları arasında Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nda yaşadığı yenilgiler sonucu Evlad-ı Fatihan toprakları öksüz kalır.

(X) Balkanlarda İslam nasıl yayıldı? Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN