Arama

Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı

Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya, fethin en önemli sembolüydü. Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye çevrilen Ayasofya'da, ilk Cuma namazının 1 Haziran 1453 tarihinde kılındığını biliyor muydunuz? Ya da hutbenin Akşemseddin tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okunduğunu? İşte tarihçiler tarafından "Dünyanın 8. Harikası" olarak tanımlanan Ayasofya'daki ilk Cuma namazına dair detaylar…

  • 1
  • 23
"KUTSAL BİLGELİK" AYASOFYA
KUTSAL BİLGELİK AYASOFYA

📌Ayasofya, ilk olarak ahşap çatılı bazilika tarzında bir kilise olarak I. Konstantin'in oğlu Konstantinus tarafından inşa edilmiş ve bu yapı 360 yılında tamamlanmıştı.

📌 İlk yapıldığında "büyük kilise" anlamına gelen "Megale Ekklesia" olarak adlandırılan yapı, 430 yılından itibaren "kutsal bilgelik" anlamına gelen "Ayasofya" adı ile anılmaya başlandı.

İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?

  • 2
  • 23
AYASOFYA'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN HÜKÜMDAR
AYASOFYA’NIN  KADERİNİ DEĞİŞTİREN HÜKÜMDAR

📌 Ayasofya'nın kaderi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile değişti. Peygamber Efendimizin hadislerinde müjdelediği o güzel komutan Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisiydi.

İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?

  • 3
  • 23
OSMANLI'DA KİLİSELERİN CAMİYE ÇEVRİLMESİ
OSMANLI’DA KİLİSELERİN CAMİYE ÇEVRİLMESİ

📌Osmanlı tarihinde, fethedilen ülkelerdeki kiliselerin camiye çevrilmesi eski bir gelenekti. Fütuhat yıllarında bu geleneğe daima uyulmuş ve "hilal"in "haç"a galibiyetinin timsali mahiyetindeki bu geleneğe göre: Feth olunan kalenin burçlarına bayrak dikilip, surların üstünden ezan sesleri yükselirken; şehrin en büyük kilisesi de camiye çevrilmiş ve padişahlar ilk Cuma namazını bu camilerde kılmışlardı. Şair Baki, meşhur Kanuni mersiyesinde:

"Aldun hezar bütkedeyi mescid eyledun
Nakuus yerlerinde okuttun ezanları"

mısralarıyla bu eski zafer geleneğini, en güzel şekliyle şiirine taşımıştı.

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

📌Fetihten sonra şehrin en büyük mâbedi olan Hagia Sophia Kilisesi Fâtih tarafından Ayasofya adıyla fethin sembolü olarak camiye çevrilmişti. Bu sebeple daha sonra fethedilen diğer şehirlerdeki kiliseler camiye çevrildiklerinde en büyüğünün Ayasofya adıyla anılması adeta bir gelenek haline gelmişti.

Fatih'in tarih yazdığı destan İstanbul'un Fethi ile ilgili 5 şiir

Bunlardan bazıları daha kilise halindeyken bu adla anıldıkları halde, bir kısmı da halk tarafından fethe işaret olarak sonradan yakıştırılmış, böylece hepsi Ayasofya Camii olarak anılmıştır.

İstanbul'un fethinde yenilgiyi anlatan Venedikli seyyah: Nicolo Barbaro

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN