Arama

Attila'nın Avrupa'ya yayılan hükümdarlık süreci

Büyük Hun Hakanı Attila'nın seferleri modern Avrupa tarihinin ilk adımlarından biriydi. Durmaksızın gerçekleşen Hun akınları Avrupa'daki yerleşik kavimlerin yer değişmesine sebep olup Kavimler Göçü'nü başlattığı gibi kıtada var olan güç dengelerini de değiştirmişti. Attila'nın Avrupa'ya yayılan hükümdarlık sürecini detaylarıyla araştırdık.

  • 1
  • 11
Hun İmparatorluğu
Hun İmparatorluğu

Tarih sahnesinde kahramanlıkları ve Avrupa'yı dize getirmeleriyle meşhur olan Hunlar hakkında ilk resmi kayıtlar, Hiung-nu adıyla Çin kaynaklarında geçer.

M.Ö. IV. yüzyılda Asya Hunları'nın batıya göç eden kolları olarak bilinen Avrupa Hunları, bu kıtada devlet kuran ilk Türk kavmi olarak bilinmektedir. Karadeniz'in kuzeyine yerleşen Hunlar 374-375 yıllarında, Volga ırmağının batısına geçmişlerdir.

Volga Irmağı nerede?

Valday tepelerinden doğan Volga Nehri Hazar nehrine dökülür.

YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN ÇİN ZULMÜ

  • 2
  • 11
Hunlar Türk mü?
Hunlar Türk mü?

◼ Hunların kökenine dair net bir bilgi bulunmaz. Ancak akademisyenler Hunların kökenini genellikle Orta Asya'ya dayandırırlar. Fakat kavim konusunda ortak bir fikirleri yoktur.

Klasik kaynaklar, Hunları yaklaşık 370 yılında Avrupa'da ansızın beliren bir kavim olarak tanımlar. Çin kaynakları, Hunların kökenlerinin Türk olduğu yönünde kanıtlar sunar. Aynı zamanda Avrupa'da ilk devleti kuran Türk kavmi daha sonraları Hun Türkleri olarak adlandırılır. Birçok Romalı yazar, Hunların kökenlerini diğer bozkır göçebe topluluklarıyla ilişkilendirmiştir.

  • 3
  • 11
Hunların tarihi
Hunların tarihi

Avrupa Hun İmparatorluğu, Kama Tarkan tarafından 352 yılında kurulur ve Hazar çevresinde önemli bir güç haline gelir. Kuruluştan itibaren 18 yıl süresince Hazar bölgesinde teşkilatlanıp devlet düzenine geçerler.

Kama Tarkan kimdir?

Kuzey Karadeniz'deki bozkırlarda yaşayan bir kral olan Kama Tarkan, bozkırı bir araya getirerek Avrupa Hun Devleti'ni kurdu.

◼ Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri kıyılarına ulaşırlar.

ESKİ TÜRKLERDE TERKEN UNVANI

  • 4
  • 11
Hunların kavimler göçü
Hunların kavimler göçü

◼ İdil Nehri'ne kadar giden Hunlar, Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotlar'ı ve Vizigotlar'ı savaşta yenilgiye uğratır. 375 yılında Hunlar'dan ağır bir darbe alan Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunların saldırıları karşısında batıya doğru çekilmeye başlarlar.

Gotlar kimdir?

İskandinavya'da yerleşik olan eski Cermen kavmi. Sonradan Avrupa'ya göç ettiler ve Hunlar karşısında Batı'ya göçtüler. Zamanla Ostrogotlar ve Vizigotlar olarak ikiye ayrıldılar.

Ostrogotlar ve Vizigotlar'ın Hunlar'dan kaçmak için batıya doğru ilerlemesi, tarihte Kavimler Göçü olarak bilenen kitlesel göç hareketini başlatmış olur.

  • 5
  • 11
Balamir'den sonra Alypbi
Balamir’den sonra Alypbi

Balamir'in ölümünden sonra 378 yılında Alypbi, Hunların lideri olur. Hunlar, Alypbi önderliğinde hiç zaman kaybetmeden ilerlemeye devam eder ve Trakya'ya kadar ulaşırlar.

◼ Hunlar öylesine büyük bir hızla ilerlemektedir ki Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar ulaşırlar. Ancak Roma İmparatorluğu tarafından herhangi bir direnişle karşılaşmazlar. Bunun üzerine Hunların baskısı altındaki diğer barbar kavimler, Roma İmparatorluğu'nu zorlamaya başlar.

ORTA ASYA'DA YEŞEREN TÜRK KÜLTÜRÜ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN