Arama

Anadolu alpereni: Müeyyedzade Abdürrahman Efendi

Anadolu'nun kaderine etki etmiş âlim ve bürokrat bir kimse olan Müeyyedzade, yetiştirdiği öğrencileriyle de Osmanlı Devleti'nin ilim hayatına büyük katkılarda bulundu. II. Bayezid'in himayesinde İstanbul'da sürdürdüğü ilmi çalışmalarının yanı sıra devlette aldığı kadılık ve kazaskerlik görevleriyle de bürokratlık yaptı. Gelin, bu çok yönlü alimin hayatına birlikte bakalım.

ANADOLU ERENLERİ

🔷 Tarihimizin en kritik isimleri, ilmiyle insanlara önderlik etmiş, miras olarak da büyük eserler ve öğrenciler bırakmış kişilerdi. VAV TV'de bu kıymetli isimlerin ele alındığı "Göğerenler" programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Osman Demir'di. Programda, Osmanlı'nın önemli isimlerinden biri olan Müeyyedzade Abdürrahman Efendi konuşuldu.

Anadolu'nun kurucularından: Siraceddin El Urmevi

MÜEYYEDZADE ABDÜRRAHMAN EFENDİ'NİN DOĞUMU VE AMASYA GÜNLERİ

🔷 Müeyyedzade, 1456 yılında Amasya'da doğdu. Bu devir, Osmanlı'nın entelektüel açıdan en güçlü dönemlerinden biriydi.

Müeyyedzade, Yükselme Devri'nde olan Osmanlı Devleti'ne şahitlik etti.

🔷 II. Bayezid'in şehzadeliğinde sancak beyliği yaptığı Amasya'da onunla yakın bir ilişki kurdu. Şehzade ile dost olması, dönemin padişahı Fatih'in kulağına gidecek derecede tehlikeli dedikodulara sebep olunca, Amasya'dan ayrıldı.

Anadolu'yu yurt yapan 19 alim 7 teşkilat

EĞİTİM HAYATI

🔷 Amasya'da çeşitli dersler gören Müeyyedzade, Halep'ten sonra dönemin önemli eğitim üslerinden Şiraz'a gitti ve yedi yıl kaldı. Zorunlu olarak geldiği Şiraz'da büyük hocalardan dersler aldı. Akli, nakli ve hırka denilen tasavvufi ilimleri öğrendi.

🔷 Meşhur alim Devvani ile birlikte Osmanlı alimlerinin başucu eseri olan "Şerhu'l Mevâkıf", Çağmini'nin "Mulahhas", Tusi'ye ait "Tahriri Usul" gibi pek çok kitabı ders olarak okudu.

🔷 Devvani'den icazet aldıktan sonra II. Bayezid tahtta iken payitaht İstanbul'a döndü. Prof. Dr. Osman Demir, Müeyyedzade'ye verilen icazet belgesinin orijinalinin günümüze kadar korunduğunu duyurdu.

Sultan II. Bayezid'in hatları

İSTANBUL HAYATI

🔷 Osmanlı'ya dönünce Kalenderhane'de müderrisliğe atandı. Daha sonra meşhur Sahn-ı Seman medreselerinde görev aldı. Müderrislikten sonra Edirne'de kadılık yaptı.

🔷 1486 yılında büyük alim Kastallani'nin kızı ile evlendi. Aynı yıl Anadolu ve Rumeli kazaskeri olarak atandı. Kaynaklar onun için bu tarihten "Allah'ın nimetlerini sağanak sağanak yağdığı yıl" olarak bahseder.

MEŞHUR KÜTÜPHANESİ

🔷 Bir ilim adamı olan Müeyyedzade, aynı zamanda kitap aşığı idi. Kütüphanesinde herkeste bulunmayan eserler mevcuttu.

🔷 Farklı bölgelerden özel eserler toplatıp getirterek evinde büyük bir kitaplık oluşturdu. Vefatının ardından oğullarının satmak durumunda kaldığı kütüphanesi, Göğerenler programında detaylı bir şekilde ele alındı.

🔷 Konuk Prof. Dr. Osman Demir, Abdürrahman Efendi'nin kitap hayranlığını şöyle açıkladı:

"Kendisi aynı zamanda müstensih. Hususen eserleri çoğaltmakla da ilgileniyor. Birtakım eserlerin peşine düşer, özellikle müellif nüshalarını elde etmek için yoğun çaba harcadı. Elde ettikten sonra da çoğalttı. Sadece Müeyyedzade'yi yazdığı eserler bakımından değil bu istinsahları ve bunlara düştüğü derkenar notları bakımından da değerlendirmek lazım."

🔷 Matbaanın olmadığı, kağıdın zor temin edildiği, kitap çoğaltmanın elle yapıldığı bir dönemde Müeyyedzade'nin evinde yedi bin eser mevcuttu.

Tarihin tozlu sayfalarında kalan gizemli kütüphaneler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN