Arama

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Avrupalılar geçilmez duvar dedikleri Müslüman Türkler sayesinde kendi içinde birçok reform geçirerek ve Amerika'yı keşfederek zenginleşti. 17. yüzyıl ile başlayan büyük değişimlerle Doğu'nun gerilemesi, Batı'nın yükselmesi ile dengeler değişti. Bu sefer toplumları etkileyen Batı kökenli fikir ve akımlar ortaya çıktı. İşte, 7 Yıl Savaşları'nın ardından patlak veren Amerikan Devrimi, Fransız İhtilali ve tüm bunların müsebbibi olan sömürüye karşı başkaldırışın sembolü 16 Aralık Boston Çay Partisi…

Sesli dinlemek için tıklayınız.

AVRUPA, OSMANLI VE SÖMÜRÜ YARIŞLARI

🔸 Tarih boyunca ticaret yollarına hâkim olan milletler her daim güç ve servete sahip oldukları gibi düşmanlara da sahip olurlar. Bu serveti korumak da o milletlerin devletleşip, güçlü ordulara sahip olmasıyla mümkündür. Bu minvalde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzergahlardan biri Anadolu'dur.

🔸 Bizans İmparatorluğu'nun uzun zaman üzerinde hakimiyet kurduğu bu topraklar Türkler tarafından fethedilir ve yeni bir çağ başlar. 15 ve 16. yüzyılın parlayan yıldızı Osmanlılar ilim, fen, teknikte çağlar ötesi atılımlarda bulunurken Avrupa, Orta Çağ'ın karanlığında Aydınlanma Çağı'nı yaşayacakları dönemin ıstırabını çeker. Osmanlı'nın üç kıtadaki hakimiyeti onları başka yollar aramaya sürükler ve Avrupa'da kilise- otorite kavgaları başlar.

(X) SÖMÜRGECİLİK: TOPRAKLARA DEĞİL ZİHİNLERE PRANGA

DENİZAŞIRI MACERALAR

🔸 Rönesans'ın etkisiyle denizaşırı seferlere çıkan maceraperestler yeni ticaret yolları ve kıtalar keşfeder. Reform hareketi ile dine bakışın değişmesi devamında Avrupa'da Katolik, Ortodoks ve Protestanlar arasında mezhep savaşlarının fitilini ateşler.

(X) Rönesans nedir?

(X) 16. yüzyıl İtalya'sında çeviri hareketleri ile doğan hümanizm ve düşünce etrafında kökten değişimlerin yaşandığı ve Avrupa'yı şekillendiren dönemdir.

(X) Reform nedir?

(X) 16. yüzyılda Avrupa'da başlayan ve kilisenin bağnazlığı üzerine alevlenen dini akımdır.

🔸 Doğu'nun zenginliklerine ulaşma emeli ile yola çıkan İspanyol denizciler, Amerika kıtasını keşfeder. Hindistan'a ulaştığını sanan denizciler katlettikleri yüzbinlerce Kızılderiliyi "Indian" "olarak tabir etseler de gerçeği anlamaları çok sürmez ve kıtadan tonlarca altın ve madenle dönerler. Güney Amerika, İspanyol ve Portekizliler arasında paylaşılır.

DEĞİŞEN DENGELER

🔸 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı, tımar sistemindeki bozulma ve yeniçeri ocağındaki nizamsızlıklardan ötürü Duraklama Dönemi'ne girer. Avrupa ise 30 yıl Savaşları olarak bilinen Katolik-Protestan mücadelelerine tanık olur. Yıkılan derebeylikler ile İngiltere, Fransa gibi krallıklar güçlenir ki sömürge yarışında ve Amerika'nın kuruluşunda bu devletler rol oynayacaktır.

🔸 18.yüzyılla beraber İngiltere büyük bir güç olarak sömürge yarışında başı çeker. İngiltere; Osmanlı, Hindistan ve Amerika'daki sömürü faaliyetleriyle ezeli düşmanı Fransa ile karşı karşıya gelir. Aynı pastadan en büyük dilimi alma yarışında 7 Yıl Savaşları başlar ve Avrupa'da dengeler sarsılır.

(X) AVRUPA'NIN ACIMASIZ YÜZÜ

KOLONİLEŞME SÜRECİ

🔸 Avrupa'daki tüm bu gelişmeler neticesinde yeni keşfedilmiş olan Amerika'da İngilizlerle beraber kolonileşme dönemi başlar. Güney Amerika bölgesi İspanyol ve Portekizliler tarafından sadece sömürü amacıyla kurulmuşken Kuzey Amerika kolonileri yeni bir hayat ve dinini özgürce yaşamak isteyen Avrupalıların bölgeye yerleşmesiyle kurulur.

(X) Kolonileşme nedir?

(X) Devletlerin demografik olarak denizaşırı topraklara vatandaşlarını yerleştirmesi hadisesidir.

🔸 İngiliz ve Fransız gemileri sömürgelerinden getirdikleri köleleri Amerika limanlarına taşır. Fransızlar; Ohio, Kanada, Hudson Vadisi, Mississippi göller bölgesine hakimken 7 Yıl Savaşları'nda buraların çoğunluğunu kaybederek İngilizlere bırakmak zorunda kalırlar. Ada ülkesi olan İngiltere'nin kara kıtasında yer alan Fransa'ya donanma üstünlüğü onu sömürge yarışlarında da her zaman bir adım öne taşır.

İŞLEYEN ÇARK

🔸 İleride olayların patlak vereceği 13 İngiliz kolonisi ağırlık İngiliz olmak üzere Avrupa'daki siyasi baskı ve iktisadi zorluklardan kaçan göçmenlerden meydana gelir. Özgürlük beldesi olarak anılan Amerika'da Avrupalılığa karşı ABD'yi kuracak yeni bir kuşak doğar.

🔸 İngiltere'de Sanayi Devrimi ile başlayan üretim çılgınlığı neticesinde fabrikalar sürekli işlenir hale gelir. İngiltere ürettiği malları dünyanın dört bir yanına pazarlar. Üretimin durmaması ve İngiltere'nin her daim kazanması için sömürgelerin sorunsuz bir şekilde işlemesi gerekir. Bu amaçla İngiltere, Doğu sömürgelerine nazaran Amerika'daki sömürgelerine daha esnek politikalar uygular.

(X) YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL KURULDU?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN