Arama

Avrupa'nın acımasız yüzü

On beşinci yüzyılda başlayan sömürgecilik faaliyetleri ile Avrupalılar milyonlarca insanın, insanca yaşama hakkını ihlal etti. Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarının yerlileri ciddi oranda yok edildi. Bu kıtaların tüm zenginlikleri yüzyıllarca Avrupa'ya aktı. Avustralya'nın yerlileri olarak bilinen Aborjinler kendi aralarında dahi savaşmamış bir kavimken İngilizlerin vahşi saldırıları ile tarih sahnesinden silinme noktasına geldiler.

🔸 Tarih boyunca güç ve iktidar, önce insanları sonra da insanlar aracılığıyla toplumları kötü, acımasız ve insanlık onuruna yakışmayacak şeyler yapmaya itti.

🔸 Her şey bittiğinde ve Beyaz Adam çekildiğinde geride yok olmuş kültürler, katliama uğramış milletler, artık unutulamayacak olan kanlı tarih sayfaları kaldı.

Batı'nın karanlık sureti

🔸 Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan, Sanayi Devrimi ile olgunlaşan Batı düşüncesi de gücünün zirvesine her anlamda sömürdüğü insanlarla ulaştı.

🔸 Afrika, Avustralya ve Amerika kıtalarını acımasızca ele geçiren Batılılar doğa içinde yaşayan, tarihleri boyunca savaşa dahi karışmamış toplulukları acımasızca katlettiler.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

🔸 Zamanla dünya üzerinde sıklıkla dile getirilen sömürgecilik anlayışı, Batılıların birbirleriyle yarıştığı bir alan haline gelerek onursuzca bir eyleme dönüştü.

🔸 İspanyol ve Portekizlilerin başlattığı bu yarış zamanla İngiltere, Fransa ve Almanya arasında oynanan kanlı bir oyun haline geldi. Normal oyunlardan farklı olarak bunda insanlar ölüyor, kültürler yok oluyor ama Batılıların kahkahası hiç dinmiyordu.

Sömürge imparatorluğunun son varisi

🔸 Batılılar kendilerinden aşağı seviyede gördükleri her kavmi katlederek kendilerine dünya üzerinde bir varlık sahası açmayı düşündüler.

🔸 Bu minvalde yine kendi topraklarında soykırıma uğrayan topluluklardan biri de Avustralya kıtasının gerçek sahibi olan ve doğayla iç içe yaşayan Aborjinler oldu.

Dünyayı işgal eden dil

🔸 İlk defa 1606 senesinde Hollandalı denizciler tarafından keşfedilen Avustralya Kıtası, İngiliz İmparatorluğu'nun sömürgecilik tarihinin kanlı sayfaları arasında önemli bir yer tutar.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN