Arama

Duygular sözlüğü

Her insan gün içinde birçok duygu hisseder. Hissettiğimiz duygular, ses tonumuza, beden dilimize ve yüz ifademize yansır. Aynı zamanda duygular, insanların tepkilerini ve karar verme süreçlerini de etkiler. Sizin için yaşadığımız en temel duyguları araştırdık.

Duygular sözlüğü

🔸 Gerçekleşen bir durum veya olayın insanların iç dünyasında ortaya çıkardığı tepkilere duygu denir. Duygular, davranışsal ve fizyolojik bileşenleri olduğu için oldukça karmaşıklardır.

🔸 Duygunun eş anlamlısı olarak his kelimesi kullanılır. Duygular yüz ifadesine, ses tonuna ve beden diline yansır. Duygular yaşanılan olayın özelliklerine ve yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

🔸 1970'lerde psikologlar herkesin sahip olduğu ve tüm kültürlerde rastlanan evrensel 6 temel duygumuz olduğu tezini ortaya atmıştır. Bu temel duygulara sevinç, üzüntü, iğrenme, şaşırma, korku ve öfke olarak ifade edilmiştir. Sonraki çalışmalarda bu temel duygulara güven, utanç ve heyecan gibi başka duygular da eklenmiştir.

En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu

ÜZÜNTÜ

🔸 Acıklı, hoşa gitmeyen ya da gerçekleşmesi istenmeyen bir durumun insanda oluşturduğu can sıkıcı duyguya üzüntü denir. İnsanın duygusal bağ kurduğu bir nesne ya da canlıya zarar geleceği, onu kaybedeceği düşüncesi bu duygunun oluşmasına yol açar.

🔸 Üzüntü, sevinç duygusunun tam tersi bir duygu olarak düşünülebilir. Üzüntüye genellikle hayal kırıklığı da eşlik eder.

"Üzüntü ve sevinç su ile yağ gibi değildir, birbirine karışabilir."

Jose Saramago - Körlük

SEVİNÇ

🔸 Arzu edilen veya hoşa giden bir durumun gerçekleşmesiyle hissedilen bir duygudur. Gönül ferahlığı ve memnuniyetin eşlik ettiği bir ruh halidir.

🔸 Mutluluk ve sevinç birbirleriyle sıkça karıştırılan duygulardır. Mutluluk yaşamından ve halinden genel olarak memnun olmak iken sevinç ise o an içinde bulunulan durumdan hoşnut olmaktır. Yani kendini mutsuz olarak tanımlayan bir insan da arzu ettiği bir durumun gerçekleşmesi durumunda sevinç hissedebilir.

Karanlık çıkmazı bahara çeviren duygu: Mutluluk

KORKU

🔸 Temel duygularımızdan biridir, korku. Bu duygunun hissetmemizin nedeni yaşamımızı devam ettirmek için tedbir alma, korunma ve kaçma gibi nedenlerdir.

🔸 Sağlıklı bir insan dış dünyayı değerlendirirken kendisi için tehlike arz eden olay, durum ve kişilere karşı korku duygusunu hisseder. Haklı olarak karşılaştığı tehlikeli durum için tedbir alır.

"Yalnız onun yanındayken içimi müthiş bir korku, onu kaybetmek korkusu sarardı."

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Çağın hastalığı: Panik atak

ÖFKE

🔸 Kişinin haz alma duygusunu engelleyen bütün durum, olay veya insanlara karşı geliştirdiği bir duygudur. Öfke hayatta kalmak için gerekli olduğu kadar kontrol edilmediğinde şiddet gibi yıkıcı davranışlara da dönüşebilir.

🔸 Öfke, çok önemli ve güçlü özelliklere sahip en temel duygulardan biridir. Her insan öfkelenir, öfke doğal ve geçici bir duygudur.

Modern çağın hastalığı: Bencillik

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN