Arama

Modern çağın hastalığı: Bencillik

Modern çağdaki bireyselleşmenin ve kapitalizmin beslediği bir karakter özelliği olan bencillik, günümüz dünyasında adeta bir salgın gibi yaygınlaşmıştır. İnsanların yardımlaşma, diğerkâmlık gibi kavramları unutarak hodbince tüketmesi, yapılan her işte önce kendi çıkarının gözetilmesi gibi davranışlar, bu çirkin hasletin hayatımızın her alanına nüfuz ettiğini açık bir şekilde gösterir. Peki, bencil insanlarla nasıl baş edebiliriz?

  • 1
  • 10
BENCİLLİK NEDİR?
BENCİLLİK NEDİR?

🔶 Bencillik, "bireyin sadece kendisini ve çıkarlarını gözetmesi" şeklinde açıklanır. Egoizm olarak da adlandırılır. Ruh bilimine göre ise "her ne olursa olsun bireyin kendi çıkarlarını düşünerek, yaptığı tüm bilinçli davranışlarda bu şekilde bir güdü ile hareket etmesi" olarak tanımlanır.

🔶 Yaygın olarak bencil kişilik yapısına sahip bireyler, kendilerinde herhangi bir sorun olduğunu düşünmezler ve insan ilişkilerinde problemler yaşadıklarını fark etmezler. Durumu daha çok, kişinin yakın çevresi fark eder.

Bencillik nedir?

🔶 Bencillik genelde insanların çocukluk çağında öğrendikleri ve erişkinliklerinde de sürdürdükleri bir davranıştır. Ebeveynlerin çocuğa nasıl davranış sergiledikleri, bu karakter özelliğine karşı tavırları oldukça önemlidir.

🔶 Özellikle tek çocuklarda bencillik sorununa rastlanabilir. Kimi zaman model alarak öğrenme sonucunda çocuklar bencil olan ebeveynlerinden etkilenirler ve zaman içinde böyle bir karakter kazanabilirler.

Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu

  • 3
  • 10
BEN-MERKEZCİLİK VE BENCİLLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
BEN-MERKEZCİLİK VE BENCİLLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

🔶 Ben-merkezcilik ile bencillik iç içe geçen ve büyük oranda örtüşen kavramlar olmakla birlikte eş anlamlı kavramlar değildir. Ben-merkezcilikte, çevresindeki insanları adeta bir figüran gibi görme söz konusudur. Sanki yaşam, onu merkeze alarak sürer, adeta diğer insanların önemi yoktur.

🔶 Ben-merkezci davranışlar, aynı zamanda bencil bir davranış olarak değerlendirilebilir. Fakat asıl bencillik, diğer insanların da istek ve gereksinimleri olduğunu bilerek kendi istek ve gereksinimlerini hepsinin üstünde tutmadır.

Kentleşmenin insan psikolojisine etkileri

  • 4
  • 10
BENCİL BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
BENCİL BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Kendi çıkarlarını düşünmek belli sınırlar içinde normal görülür. Fakat bencillik, kendini düşünme halinden farklı olarak zarar verici sonuçlar doğurabilir.

Karşısındaki bireyin düşüncelerini önemsemez ve dinlemez.

Yalnızca kendi ihtiyaçlarının giderilmesini bekler.

Karşısındaki kişi ile empati kurmakta zorlanır.

Bencil insanlar genellikle "ben", "kendim", "bence" vb. kelimeleri kullanarak konuşurlar. Başkalarını dinlemeyebilirler, çünkü başkalarının düşüncelerini önemsemezler.

↪ Kendi istekleri doğrultusunda hareket edilmesini bekler.

Kendi istedikleri gerçekleşmediğinde ortada çok mantıklı durumlar olsa dahi ağlama krizleri, öfke nöbetleri, saldırganlık vb. davranışlar ortaya çıkabilir.

  • 5
  • 10
BENCİLLİK BİR RUHSAL HASTALIK MIDIR?
BENCİLLİK BİR RUHSAL HASTALIK MIDIR?

🔶 Bencillik, doğrudan bir ruhsal bozukluk değildir. Bir kişilik özelliği olarak düşünülebilir. Özellikle narsistik ve antisosyal (sosyopat, psikopat) kişilik bozuklukluklarınıın en belirgin belirtilerindendir.

🔶 Bencil insanlarla aynı ortamı paylaşmak oldukça zorlayıcı olabilir. Genellikle hayır diyemeyen, yumuşak başlı, başkalarının ihtiyaçlarını çok önemseyen, aşırı fedakar ve özgüveni düşük insanları yakınlarında tutarak onlara karşı sömürücü bir tutum içinde olurlar.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN