Arama

10 maddede sinema

Sinema, çeşitli bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir endüstridir. Ticari boyutunun yanı sıra bütün sanat dallarının sentezi olarak "yedinci sanat" şeklinde de tanımlanır. Hayatın içinden meseleleri seyirciye estetik bakış açısıyla sunar. Her yaştan insanın gönlüne dokunabilen sinemanın perdelerini gelin on madde ile aralayım.

SİNEMA KAVRAMI

Sinema, Lumiere Kardeşlerin icat ettikleri sinematograf denilen projeksiyon sistemi ile başlar. Sinema sözcüğü de keşfedilen bu sistemin kısaltılmış halidir.

"Kinema" yani hareket ve yazmak anlamındaki "graphein" sözcüklerinden türetilmiştir.

Teknik manada sinema, görüntülerin veya çizilmiş resimlerin ışıkla bir perdeye düşürülerek 24 kare olacak şekilde hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanır.

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi

SİNEMANIN TARİHİ

Sinema, birçok bilimsel gelişmenin sonucunda ortaya çıkar. Öncelikle bilim insanlarının optik alanda yaptığı çalışmalar sonucu fotoğraf keşfedilir. Fotoğrafların perdeye yansıtılabilir hale gelmesi ve hareketli resmin keşfi sinemanın bulunması noktasında önemli adımlardandır.

◾ Thomas Edison'un "kineteskop" isimli icadıyla hareketli görüntünün izlenmesi sağlanır. Özellikle Lumiere kardeşlerin icat ettiği 'cinematographe' sinema tarihini başlatmış ve ilk film gösterilmiş olur.

◾ Seyirci ile buluşan ilk film ise "Trenin Gara Girişi"dir.

İLETİŞİM ARACI

◾ Sanayi Devrimi'nin ardından 19. yüzyılda ortaya çıkan sinema, sanayi sonrası toplumu simgeler. Tiyatronun kitlelere ulaşabilmiş halidir ve coğrafi uzaklıkları yakın ederek, izleyicinin oturduğu yerden belki de hiç gidemeyeceği yerleri görmesini sağlar.

◾ Sinema kavramı, filmlerin gösterildiği mekanlar ve çalışmalarının tamamı için de kullanılan bir terimdir. Salonlar, insanların bir araya gelmesine ve sosyalleşmesine olanak tanır.

◾ Özellikle icat edildiği ilk dönemlerde çalışan sınıfın boş zaman aktivitesi olarak görülen sinema, günümüzde eskisi kadar olmasa da tercih edilir.

Film nasıl izlenmeli?

YAPIM EKİBİ

◾ Bir film, yapımcısından yönetmenine, ışıkçısından kostümcüsüne kadar kocaman bir ekip ile emek emek oluşturulur. Bu süreç üç önemli aşamadan oluşur. Bunlar yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası şeklinde sıralanır.

Senarist tarafından hazırlanan senaryo, bir yapımcının projeye yatırım yapmaya karar vermesiyle çekim yani yapım aşamasına geçer. Yapımcı, filmin yapım aşamasından yayın aşamasına kadar geçen süreçlerde idari ve mali sorumlulukları üstlenir. Yönetmen ise senaryoyu, yeteneği ile filme dönüştürür, ekibi denetler ve yönetir. Yönetmenin yanında görüntü yönetmeni, yönetmen yardımcısı ve yapım yardımcısı da hazır şekilde bulunur.

◾ İşin teknik boyutunda ise kameraman, kamera asistanı, ışık yönetmeni, ışık asistanı, ses yönetmeni, ses asistanı, boom operatörü görevlidir.

◾ Filmin estetik yönünden sanat yönetmeni ve sanat yönetmeni asistanı sorumludur. Ayrıca her sette işleri koordine eden bir amiri ve aksesuar sorumlusu vardır. Bunlarla birlikte filmin gerçekliğini seyirciye aktarma noktasında yapım ekibinin en mühim elemanları makyajcı, kostüm tasarımcısı ve dekorcudur. Kurgucu ise yapım sonrası çekilen görüntüleri birleştirerek ortaya filmi çıkaran kişidir.

YEDİNCİ SANAT

◾ Sinemayı yedinci sanat olarak tanımlayan, ilk film kuramcılarından Ricciotto Canudo'dur. Öyle ki müzik, şiir, dans, mimari, resim ve heykel sanat dallarının birleştiği bir uğraş olarak nitelendirir.

◾ İlk dönemlerinde tiyatrodan etkilenen sinema, zaman ve mekan sanatıdır. Geçmiş bir zamanda geçebileceği gibi kendi zaman algısını da oluşturabilir. Mekanı tamamen yeniden üretebileceği gibi var olan mekanı da gösterebilir. Yani sinemanın kendine özgü bir zaman ve mekan algısı vardır diyebiliriz.

Film yapım ekibi kimlerden oluşur?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN