Arama

Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi: Galiye Medresesi

Türk dünyasında birbirinden kıymetli pek çok medrese kurulmuştur. Bunlardan biri de Ufa'daki Galiye Medresesi... Burada yetişen Müslüman aydınlar; şair, yazar ve o yüzyılın politikacılar, Türk- İslam düşüncesine uygun olarak kural ve kaidelerine göre kendi millet ve halklarını en güçlü şekilde kalemleri ile savunurlar.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

RUSYA'NIN İLK İSLAM MEDRESESİ: GALİYE

🔸 Geçmişten günümüze kadar Türkler farklı coğrafyalara yayılır ve birbirinden değişik bölgelerde devletler kurarlar. Devlet sahibi olamayanlar ise kendi gelenek ve göreneklerini bir şekilde sürdürmeye devam ederler.

🔸 İşte, kültürel mirasın aktarılmaya çalışıldığı bu süreçte eğitim ve öğretim ihmal edilmez ve gerekli teçhizat sağlandıktan sonra ilim yuvaları birer birer açılır, büyük bir heyecanla öğrenciler yetiştirilir.

Orta Asya değil Türkistan

RUSYA İÇİNDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI

🔸 Zaman ile Türk devlet ve topluluklarının pek çoğu Rusya sınırları içinde kalır. Kendi mimari tarzlarını yansıtan farklı stillerde binalar ve kurumlar inşa ederler.

🔸 Düşmanlar karşısında yekvücut duran Türk devlet ve toplulukları, bu eğitim kurumlarında birbirinden kıymetli ve bilgili kişilerin yetişmesinde büyük rol oynar.

UFA'DA BİR MEDRESE

🔸 Rusya sınırları içinde kalan kurumlarından biri, iç işlerinde özgür bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da yer almaktadır.

🔸 Dünyamızın en kuzeyinde Tataristan Cumhuriyeti'ne komşu Başkurdistan, tüm engellere rağmen ilim yuvasını kurar ve dünyaca ünlü bilim insanlarını yetiştirir.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü

RUSYA'NIN İLK İSLAM MEDRESESİ

🔸 Ufa'daki bu medrese; Kazak Türkü Mağcan Cumabayoğlu, Kırgız Türkü İşenali, Tatar Türkü Ziyaeddin gibi İslam ve Türk birliği için önemli alimlerin yetişmesini sağlar.

🔸 Galiye ya da Galiya olarak bilinen bu medrese, günümüze kadar ulaşır ve "Rusya'nın içindeki ilk İslam Medresesi" olma şerefine erişir.

21. YÜZYIL MEDRESELERİ

🔸 Rusya'da Galiye Medresesi dışında Hüseyniye, Rasuliyye, Muhammediye gibi medreseler, 21. yüzyılda adından çokça söz ettirir ve döneme damga vurur.

🔸 Müslüman aydınlar; şair, yazar ve o yüzyılın siyasetçileri, Türk- İslam düşüncesine uygun olarak kural ve kaidelerine göre kendi millet ve halklarını en güçlü şekilde kalemleri ile savunurlar.

Uzaktaki kardeşimiz: Mağcan Cumabayoğlu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN