Arama

Rauf Paşa Konağı'nın hikayesi

İstanbul, geçmişten günümüze kültür başkenti olarak anılan ve kabul edilen güzide bir şehrimizdi. Osmanlı döneminde her mahalle estetik yönden kuvvetliydi. Ama farklı vasıfları ile öne çıkardı. Daha çok devlet erkanının ve basın çevrelerinin bulunduğu Cağaloğlu'nda bulunan ve mimarisiyle oldukça dikkat çeken Rauf Paşa Konağı'nın ise önemli bir hikayesi vardı. İşte, Rauf Paşa Konağı'nın hikayesi...

  • 1
  • 10
RAUF PAŞA KONAĞI
RAUF PAŞA KONAĞI

◼ Mimari yapılar, tarihimizin ayrılmaz birer parçaları. İstanbul'da da binlerce tarihi bina bulunuyor. Bunlardan biri de Cağaloğlu'nda yer alan Rauf Paşa Konağı. 2012 senesinin Haziran ayında Cağaloğlu Ziraat Bankası'nda restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.

◼ Ziraat Bankası, Rauf Paşa Konağı'na ek olarak inşa edilmiş ve bankanın restore çalışmaları bittiğinde iki bina müze olarak açılacaktı. Fakat aynı senenin son günlerinde bir sabah, konakta büyük bir yangın çıktı.

Dünyanın en eski çarşılı köprüsü

  • 2
  • 10
RIFAT PAŞA KİM
RIFAT PAŞA KİM

◼ Şimdi bu tarihi yapının inşa edildiği o ilk zamanlara dönelim. Günümüzde Ankara Caddesi ile Kazım İsmail Gürkan Caddesi'nin kesiştiği yerde konumlanan binanın yapımına Tanzimat döneminde karar veriliyor.

◼ Kültür hafızamızın önemli mihenk taşlarından biri olan bu yapı, evvela Rıfat Paşa Konağı adıyla inşa ediliyor. Rıfat Paşa, Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırlığı, Viyana Büyükelçiliği gibi görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

Sultan Abdülmecid kimdir?

Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecid, 110. İslam halifesidir. II. Mahmud ile Bezmialem Sultan'ın oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhur olmuştur.

  • 3
  • 10
BAB-I ALİ NERESİ
BAB-I ALİ NERESİ

◼ Rıfat Paşa konumu gereği birçok ülke gezmiş, Avusturya İmparatoru Metternich'in reformlarından fazlasıyla etkilenmişti. Yurt dışında gördükleri hakkındaki izlenimlerini kaleme dahi almıştı.

Sadık Rıfat Paşa, o dönemler bürokrasinin merkezi olan Bâbıâli'nin birkaç yüz metre yakınına bir konak inşa ettirmişti. Zamanla bu konak bir merkez olacaktı.

Bâb-ı Âli
Bâb-ı Âlî, Osmanlı Devleti döneminde sadrazam sarayına verilen isimdir.

Rusya'da İslam'ın ilk meşalesi: Galiye Medresesi

  • 4
  • 10
HOCAPAŞA YANGINI
HOCAPAŞA YANGINI

◼ Konak, Rıfat Paşa'nın ölümünden yaklaşık 8 yıl sonra bölgede çıkan büyük bir yangın sonucu içindeki değerli eşyalar, el yazması eserler ile birlikte zarar görmüştü.

◼ Fakat konak, detaylı bir restorasyon sürecinden geçti. Akıllara, "peki nasıl oldu da bu konak, Rauf Paşa Konağı oldu?" sorusu gelir.

*1865 yılında gerçekleşen yangın, Hocapaşa Mahallesi'nde başladığından ötürü "Hocapaşa Yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

  • 5
  • 10
TANZİMAT DÖNEMİ
TANZİMAT DÖNEMİ

Rauf Mehmed Paşa, Rıfat Paşa'nın oğluydu. O da babasının izinden gitmiş ve Tanzimat döneminin önemli bürokratlarından biri haline gelmişti.

◼ Fakat Rauf Paşa da bir gün ölünce konak, oğlu Sadık Paşa'ya miras kaldı. Sadık Paşa ise ne babası ne de dedesi gibi ileri görüşlü değildi.

Tanzimat dönemi nedir?

Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşmenin adıdır.

Osmanlı'nın ilim yuvası: İstanbul Darülfünun

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN