Arama

II. Abdülhamid'in Çin'deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

Şanlı ecdadımızın eğitime verdiği en güzel örnekleri Enderun, Darülmaarif gibi saray ve sıbyan mektepleri oluşturur. Doğudan batıya kadar uzanan Osmanlı topraklarında ilimden habersiz kimse kalmasın diye çok emek sarf edilir. Üstelik sadece imparatorluk sınırları içinde değil dünyanın bir ucunda dahi olsa hem İslam'ı yaymaya hem de bilgili Müslümanlar yetiştirmeye önem verilir. Ulu Hakan Abdülhamid atalarının izinden gider ve Çin'in başkentinde bir üniversite inşa ettirir.

OSMANLI'NIN İLİME VERDİĞİ ÖNEM

🔸 Ecdadımız yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü topraklarda barışın, huzurun hakim olması için emek vermiş bunun yanında gelecek nesillerin eğitimli olması için de çeşitli eğitim kurumları açtırmıştır.

🔸Açılan bu kurumlar her anlamda donanımlı ve gelişmiştir. Osmanlı toprakları ile sınırlı kalmayan ecdadımız, Çin'deki Müslümanların da eğitimini düşünür ve harekete geçer.

Abdülhamid'in mektuplaştığı kişi: Zeynelabidin Tagiyev

OSMANLI'NIN PARLAK DÖNEMİ

🔸 Çin'in bir vilayeti olan Pekin'de, Liao Hanedanlığı Niujie adında bir cami yaptırılır. II. Abdülhamid döneminde Çin'deki 500 milyonluk nüfusun 50-60 milyonu Müslüman'dır.

🔸 Osmanlı Hakanı Abdülhamid, uluslararası ilişkileri göz önünde bulundurarak döneminin şeyhülislamlarından Cemaleddin Efendi'yi, Çin'deki Müslümanların yalnız olmadığını hissettirmek ve dini tebliğ için 9 kişiden oluşan "Nasihat Heyeti" yollatır.

PEKİN'E GİDEN HEYET

🔸 Sultan Abdülhamid bu göreve Yıldız Sarayı'nın parlak subaylarından biri olan Enver Paşa'yı da seçer, yanına ise Kurmay Binbaşı Nazım Bey seçilir.

🔸 Heyette din adamı vasfı ile Mustafa Şükrü Efendi dahil edilir. Bu ziyaret, Osmanlı Devleti adına pek çok hayırlı işin ilki olur.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü

HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ'NİN HİKAYESİ

🔸 Üniversitenin hikayesi, Çinli bir Müslüman'ın İstanbul'a gelmesi ile başlar. Hac yolculuğu dönüşü İstanbul'u ziyaret eden Çinli Haoren, Osmanlı sarayında ağırlanır. Buradaki eğitim sistemine hayran olur ve buna dair malumat edinir.

🔸 Aklında daima Çin'de bir üniversite açma fikri olan Haoren, düşüncesini Sultan ile paylaşır. Abdülhamid Han ise seve seve yardımcı olabileceğini söyler.

ASYA'DA OSMANLI İZİ

🔸 Enver Paşa himayesindeki heyet, Nemçe gemisi ile Haoren'ın yanına ulaşır. Çin hükümeti, Sultan Abdülhamid'in düşüncelerinin ve aklındaki asıl meselesinin İslam'ı tebliğ etmek olduğunu anlar ve projenin hayata geçirilmemesi için ellerinden geleni yaparlar.

🔸 Hamidiye Üniversite, en nihayetinde Çin'de yaşayan Müslümanların bir sembolü olarak Pekin'de Niujie Camii'nin bahçesinde kurulur.

Doğu Türkistan sözlüğü

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN