Arama

II. Abdülhamid Han'ın emriyle açılan tünel

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye en önemli dönemlerinden birini yaşatan Sultan II. Abdülhamid'in sadrazamlarından Halil Rıfat Paşa, farklı projelere imza atarak çağın unutulmaz devlet adamlarından biri olmuştur. Sultanlar sultanı Abdülhamid'e hizmet ettiği yıllarda Karadeniz'e, gelecek nesillere aktarılması üzerine bir tünel yaptırır...

SULTANLAR SULTANI II. ABDÜLHAMİD

Osmanlı İmparatorluğu'na damgasını vuran en önemli padişahlardan biri olan II. Abdülhamid, pek çok konuda ileri fikirleriyle devletini çağın ötesine taşır.

Beş yüz yılı aşkın bir sürede çok geniş coğrafyalara hakimiyet kuran şanlı ecdadımız, yaptığı faaliyetler ile Avrupa ülkelerine örnek olmuştur.

II. Abdülhamid kimdir?

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. halifesidir. Sultan Abdülhamid "Hamidiye Dönemi"ni açar ve ondan sonraki dönem devletin dağılma süreci olarak bilinir.

Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası

ÇAĞIN ÖTESİNDE BİR PADİŞAH

Sultan II. Abdülhamid, Devlet-i Aliyye'yi hep daha ileri taşımıştır. O, gelişmelere ve yeniliklere açık ve öngörülü bir sultandır.

◾ Kendisinden önceki hükümdarların başlattığı faaliyetleri devam ettirmiş hatta bazı alanlarda devletini daha ileriye taşımıştır. Aynı zamanda toplumun günlük yaşantısına hitap eden kültürel aktivitelerin oluşmasında öncülük eden bir isim olmuştur.

Kütüphanecilik, müzecilik, fotoğraf, sinema, resim, tiyatro ve operanın gelişmesi gibi halkın kültürel faaliyetlerinin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır.

Devlet-i Aliyye

Osmanlıca kökenli "Devlet-i Aliyye" sözcüğü, "büyük devlet" manasına gelmektedir. Kısacası Osmanlı Devleti'nin lakabıdır.

OSMANLI SADRAZAMLARI

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye; kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve çöküş olmak üzere toplamda 5 döneme 292 sadrazam ataması yapılmıştır. Vezîr-i Âzam olarak da bilinen bu kişiler, padişah adına devlet işlerini yöneten en yetkili kişilerdir.

◾ İmparatorluğun en zor yıllarında, milletinin dertlerini yüklenen ve onlara sahip çıkan münevver padişah Sultan Abdülhamid, tam 33 sene boyunca halkına hizmet etmiştir. Hükmettiği dönemlerde ise tam 26 sadrazamı olmuştur.

Sultan Abdülhamid'in sadrazamları

Mithat Paşa, İbrahim Edhem Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Mehmed Sadık Paşa, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Mehmed Esad Safvet Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa, Ahmed Arifi Paşa, Mehmed Said Paşa, Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Mehmed Said Paşa, Abdurrahman Nureddin Paşa, Mehmed Said Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa Ahmed Cevad Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa, Halil Rifat Paşa, Mehmed Said Paşa, Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, Mehmed Said Paşa, Kâmil Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa

II. Abdülhamit'in İngiltere'deki şeyhülislamı

SADRAZAMLARINDAN HALİL RIFAT PAŞA

Serezli Halil Rıfat Paşa, 7 Kasım 1895 - 9 Kasım 1901 arasında II. Abdülhamid'e sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı sadrazamlarından biri olma şerefine nail olan Halil Rıfat, Mithad Paşa tarafından himaye edilmiştir.

Mithad Paşa kimdir?

◾ Mithad Ahmed Şefik Midhat Paşa, iki kez sadrazam olmuştur. Aynı zamanda ilk Osmanlı anayasası olan Kânûn-ı Esâsî'yi hazırlayan kurulun başkanlığını yapar.

HALİL RIFAT PAŞA'NIN HAYATI

◾ Halil Rıfat Paşa, günümüzde Yunanistan sınırları içinde yer alan Serez'in Lika ilçesinde dünyaya gelir. Babası Nevrekoplu bölükbaşı İbrahim Ağa, Halil Rıfat üç yaşındayken merkeze nakledilince ilk eğitimini Serez'de almış olur.

◾ Başarılı bir öğrenci hayatı yaşayan Halil Rıfat, çalışma hayatına Serez Tahrirat Kalemi'nde başlar. Burası onun için bir başlangıç sayılmaktadır. Ardından Edirne, Harput, Erzurum valilerin maiyetinde divan katipliği görevlerinde bulunur.

Kızının gözünden Sultan II. Abdülhamid

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN