Arama

Destanlara konu olan ağacın hikayesi

Asırlar boyu mevcudiyetini koruyan sedir ağacı, Gılgamış Destanı'na konu olmuştur. Uğruna savaşlar verilmiş, pek çok zorluk sedir ağacı için göze alınmıştır. Sultan II. Abdülhamid'in en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demir Yolu'nun da inşasında kullanılan sedir ağacını farklı ve özel kılan neydi? Sedir ağacına dair bilmeniz gerekenleri araştırdık.

AĞAÇLAR AKCİĞERLERİMİZDİR

Dünyada yaklaşık 73.200 farklı ağaç türü bulunur. Bu ağaç çeşitleri konumlandıkları yerin iklimine göre farklılık gösterir ve ona göre şekillenir.

◾ Hepsinin bir var oluş amacı ve manası vardır. Örneğin meşe, uzun ömürlü bir ağaçtır ve hoşgörü ve yardımseverliği temsil eder. Ardıç, Yörüklerin ağırlıklı olarak yaşam sürdükleri yer olan Torosların zirvesinde yetişmesinden ötürü Yörükleri temsil eder.

Türk lehçelerinde ağaç

ANADOLU'NUN AĞAÇLARI

◾ Ülkemizde çınar ağacının anlamı çok derindir. Bu ağaç; güçlü, dayanıklı ve uzun ömrün simgesidir. Uzun yıllar yaşam süren büyüklerimizi, çınar ağacına benzetir, "çınar gibi bir insan" teşbihinde bulunuruz.

◾ Bunun yanında çınar, babanın da bir temsilidir, "baba çınar ağacı gibidir meyvesi olmasa da gölgesi yeter" söylem mevcuttur. Örneğin; çam ve meşe Anadolu'nun bekçileri kabul edilir.

UĞRUNA SAVAŞLAR VERİLEN AĞAÇ

◾ Gökyüzüyle barışık bir ağaç türü düşünün. Geniş ve yatay dallarıyla göğe uzanan; Türkiye, Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz'de hayat bulan ağaç çeşidi, sedirler...

◾ Eski çağlarda devletlerin zenginlik göstergelerinden biri de sedir ağaçları olmuştur. Hatta bu ağaç türü uğruna devletler arası savaşlar bile çıkmıştır.

I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu travma

GILGAMIŞ DESTANI'NA KONU OLDU

Asırlar boyu pek çok toplumda hayranlık uyandıran sedirler, dillere destan olduğu kadar, MÖ 2000 yıllarında yazılmış olan Sümerlerin destanı Gılgamış'a da konu olmuştur.

◾ Bu destan, Kral Gılgamış'ın hayatını ve mücadelelerini anlatır. Sedir ağacı önce Gılgamış'ın savaşlarında ön plana çıkar sonrasında ise deniz savaşları için gemi yapımında kullanıldığından bahsedilir.

Gılgamış Destanı

Sümerlere ait olan Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseridir. Gılgamış'ın yazınsal tarihi, Üçüncü Ur Hanedanlığı'ndan kalma Uruk Kralı Bilgamış hakkında yazılan beş Sümer şiiriyle başlamaktadır.

SEDİR AĞACINDAN SAVAŞ GANİMETİ

Destan'da, devletlerin sedir ağacıyla dolu ormanlara sahip olabilmek için savaştıklarından bahsedilir. Asurlar döneminde ise sedir tomruğu ve reçinesi, savaş ganimeti olarak görülmüştür.

Mısırlılar MÖ 2600'lü yıllarda sedir tomruklarını kullanarak boyu 45 metreye ulaşan gemiler inşa etmişlerdir. Kayıtlara geçen ilk sedir kerestesi ithalatı ise yine Mısırlılar tarafından gerçekleşmiştir.

Asurlar kim?

Asur İmparatorluğu ya da Asur Devleti MÖ 2025 ile MÖ 612 yılları arasında var olmuş ve Sami halklardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğudur.

Dünyanın ilk kütüphanelerinden Asurbanipal

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN