Arama

Türk lehçelerinde ağaç

Zengin alt yapısıyla Türk dili, geçmişten günümüze kadar farklı coğrafyalarda hayat bulmuştur. Zaman ve mekan değişimlerinden ötürü kelimeler birtakım değişimlere uğramıştır. Bu da Türk lehçelerinde aynı manaya gelen farklı sözcüklerin türemesine neden olmuştur. İşte, bunlardan biri ağaç kelimesidir...

ESKİ TÜRKÇE

Ağaç- I

🔸 Türkçenin en eski belgesi kabul edilen Orhun Abidelerinde orman için "ı" sesi kullanılmıştır. Yine aynı harf Eski Uygur Türkçesinde"ağaç, ekin, bitki" manalarına gelmektedir.

🔸 Bunun yanı sıra Orhun Yazıtlarında ağaç anlamında "yış, ıgaç, yıgaç" sözcüklerine de yer verilmiştir.

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları diğer adıyla Göktürk Abideleri, Eski Türkçe Türklerinin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından kaleme alınmıştır.

Türk lehçelerinde kış mevsimi

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Ağaç- Ağac

🔸 Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Azerbaycan Türkçesinde, Eski Türkçeden gelen pek çok kelime bulunur. Bunlardan biri de ağaç kelimesidir.

🔸 Azerbaycan lehçesinde bu kelime değişime uğramaz ve "ağac" olarak varlığını sürdürür.

Büsbütün ağaçlar olarsa qelem,
Vereq olsa sema deyilen âlem,
Deryalar da dönüb olsa mürekkeb,
Yene de, yene de olunar teleb,
Yene de bes etmez, yene de yetmez.

Bütün ağaçlar varsa,
Dünya cennet dedi
Irmaklar mürekkebe dönüşse de,
Bunun tekrar tekrar olmasını istiyorum,
Hala yeterli değil, hala yeterli değil.

Refail Oğuztürk

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Ağaç- Daragt

🔸 Oğuz grubunun temsilcisi Azerbaycan'daki Türkçeden sonra Türkmen lehçesidir. Türkmenistan'da konuşulan lehçe, coğrafi açıdan İran'a yakın olduğundan bu dilden aldığı pek çok kelime vardır.

🔸 Bunlardan biri de ağaç manasında kullanılan "daragt" sözcüğüdür. Bunun yanında Azerbaycan Türkçesinde "ağac" kelimesi de mevcuttur.

Ağaç başında narım,
Düybünde intizarım,
Gice düyşüme girse,
Gündiz görence yarım

Ağaç başında narım,
Dibinde intizarım,
Gece düşüme girse,
Gündüz gördüğüm yârim

Türkmen halk türküler

Türk lehçelerinde göçmen

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Ağaç- Aaç

🔸 Romanya ve Moldova topraklarında konuşulan Gagavuz Türkçesi, güneybatı Türk lehçesi yani Oğuz grubunda yer almaktadır.

🔸 Bu lehçede ağaç sözcüğünü, "aaç veya ağaç" kelimeleri karşılamaktadır.

İşte geldi bahar yaz
Ağaçların âibirn kaz
Dost tuttuğun olmasa
Yüreğine beni yaz

İşte bahar yaz geldi
Ağaçların dibini kaz
Dost dediğin olmasa
Yüreğine beni yaz

Gagavuz Türkçesi manisi

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Ağaç- Daraxt

🔸 Güneybatıdan sonra sıra güneydoğu Türk lehçelerine gelir. Grubun ilk temsilcisi Özbek Türkçesidir. Bu lehçede Farsçadan alıntılanan sözcükler vardır.

🔸 Özbek lehçesinde örnek olarak gösterebileceğimiz, ağaç manasına gelen "daraxt" sözcüğü bulunur.

Şahleri bar koçkardek, boyi misli derehtdek? (Kiyik)

Boynuzları var koç gibi, boyu sanki ağaç gibi? (Geyik)

Özbek Türkçesinde bilmece

Türk lehçelerinde soykırım

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN