Arama

Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz

Cenab-ı Hak biz kullarını yeryüzüne O'na ibadet ve taat etmemiz için göndermiştir. Yokluk sahasından çıkarıp bizlere bir vücut ve yaşama hakkı tanımış, yeryüzünün halifesi olma vazifesini omuzlarımıza yüklemiştir. İnsanın Rabbine karşı tüm bu nimetlerden dolayı külli bir şükür borcu vardır. Şükrün ise en kapsamlı ifadesi namazdır. Peki, namaz kılarak Allah'a nasıl şükretmiş oluruz?

💠 Namaz ibadeti Kur'an-ı Kerim'de 'salat' kelimesi ile ifade edilir ve toplamda 99 yerde geçer. Allah'ın (CC) biz kullarına namaz ibadetini bu kadar sık hatırlatması, namazın ne kadar ehemmiyetli bir ibadet olduğunu gösterir.

💠 Şüphesiz namaz ibadetinin öneminin bu denli büyük olmasında sadece beden ile değil, kalp, dil, akıl ile de yapılan bir ibadet olmasının payı büyüktür.

Namazın Önemi Nedir? Namazın önemi ile ilgili ayetler...

  • 2
  • 8
Şükür nedir?
Şükür nedir?

💠 Vefa duygusu, yapılan bir iyiliğin karşısında minnet ile hareket etmek, yapılan iyiliği unutmamak, iyiliğe iyilikle cevap vermek demektir. Toplumda önemli bir yeri olan vefa, esasında en başta Rabbimize karşı göstermemiz gereken bir duygudur. Zira saymakla bitmeyecek nimetleri Cenab-ı Hak bize ihsan etmiştir. İçtimai hayatımızda sık sık duyduğumuz 'İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez' sözü, Allah'a (CC) vefa duymayan kişinin, hiç kimseye vefa göstermeyeceğini ifade etmek için kullanılmıştır.

Bilgi notu: Vefa duygusu pek çok ibadetin temelinde yatan bir çekirdek olgudur. Örneğin Allah'a (CC) karşı olan vefa duygusu anne-babaya karşı olan vefa duygusunu da beraber getirir.

💠 Şükür ibadeti de vefa duygusundan doğan tabi bir sonuçtur. Kul, kendisini yoklukta bırakmayıp vücut yani var olma nimetini veren, cansız bir madde değil, hayattar bir mahluk eden, çiçek, böcek, hayvan değil duyar, düşünür, konuşur bir insan eden, küfürde bırakmayıp İslamiyet nimetine mazhar kılan Rabbine karşı her gün, her vakit diliyle ve davranışları ile şükretmelidir.

Şükür nedir, nasıl yapılır? İslam'da şükretmenin önemi...

  • 3
  • 8
Şükür - namaz ilişkisi
Şükür - namaz ilişkisi

💠 Hz. Aişe (R.ANHA) validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Hz. Aişe (R.ANHA) Peygamber Efendimiz'e (SAV) neden böyle yaptığını sordu:

- Niçin böyle yapıyorsun (neden bu kadar meşakkate katlanıyorsun) ey Allah'ın Resûlü? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır, dedim.

- "Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?" buyurdu.

(Buhari, Tefsir sure (48), 2; Müslim, Münafikin 81)

💠 "Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi, ta ki şükredesiniz."

Nahl, 16/78.

Nahl Suresi 78. ayetin tefsirini okumak için tıklayın

💠 Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerif ışığında Peygamber Efendimiz'in (SAV) büyük bir şükür ifadesi olarak namaz kıldığını söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi namazın beden ile beraber kalp, dil, akıl ve hatta hayali dahi içerisinde barındıran bir ibadet olmasıdır. Şükrün en küçük dairelerinden birisi olan vücudumuzdaki nimetlere şükür, namazın içindeki en temel vefa göstergelerinden birisidir.

Namazın önemi hakkında 40 hadis

  • 4
  • 8
Namaz ile kainattaki eşsiz dengeye şükür
Namaz ile kainattaki eşsiz dengeye şükür

💠 Cenab-ı Hak yeryüzüne eşsiz bir denge koymuştur. Kainatta bir çekirdek kadar dahi büyüklüğe sahip olamayan dünyamıza biz insanları koymuş, hayatı yerleştirmiş ve hayat lazım olan müştemilatı yeryüzünde hazır kılmıştır.

💠 Bu düzenin yerleştirilmiş olmasına, bize nefes almayı, yaşamayı kolaylaştırmış olmasına, uzayda galaksimize bir cisim çarpmadan yaşamın devam ediyor olmasına kullar olarak şükür etmemiz gerekir. Subhanallah kelamı hem bu durumlara bir hayret hem de bir şükür simgesidir ve namazın pek çok yerinde geçer.

Namaz kılma adabı ile ilgili hadisler

  • 5
  • 8
Namazdaki şükür lafızları
Namazdaki şükür lafızları

💠 Ebu Said El Hudri'den (RA) rivayet edildiğine göre:

Rasulullah (SAV) gece namaza kalktığı zaman, tekbir alır, sonra: "Ey Allah'ım seni tespih eder ve sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. Celalin uludur. Senden başka ilah yoktur." derdi. Sonra da üç kere:

"Allah'tan başka ilâh yoktur." Üç kere: "Allah (şanına layık) büyüklükle büyüktür. Şeytandan ve onun şerrinden, kibirinden, sıkmasından bilen işiten Allah'a sığınırım." derdi.

(Tirmizi, Ebvâbu's-Salât)

💠 Namaza başladığımızda okuduğumuz "Subhaneke" duasının meali olan bu dua, şükrü ifade eden pek çok lafız içerir. Dolayısıyla her namazda biz kullar, Allah'a hamd ederek namaza başlarız.

Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi hakkında ayet ve hadisler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN