Arama

Şükür nedir, nasıl yapılır? İslam'da şükretmenin önemi...

Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükreden ve sıkıntılara karşı sabredenlere her zaman mükafat vardır. Bu nedenle verilen nimetlerden yararlanan her insanın vicdanında, bir minnettarlık ve şükran hissinin uyanması gerekir. Fakat, Allah'ın verdiği nimetlere şükür için sadece "Çok şükür, hamd olsun" demek yeterli olmaz, çünkü sözle yapılan hamd ve şükrün fiilen de yapılması gerekir. Bu noktada İslam alimleri de şükrün önemini anlatan açıklamalarda bulunmuşlardır. Hadislerden ve İslam alimlerinin görüşlerinden derlediğimiz bilgilerle şükretmenin önemine değindik.

  • 1
  • 16
Şükür nedir?
Şükür nedir?

Şükür; verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmedir. Sözlükte yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle övmek; minnettarlık anlamında kullanılır. Allah'tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı minnettarlığını ifade eder.

Yüce Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanan her insanın vicdanında, bir minnettarlık ve şükran hissinin uyanması gerekir. Bu hissin ifadesi olan hamd ve şükür, hem sözle, hem de fiilî olarak yerine getirilmelidir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, "Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da oruçtur" buyurarak, her nimetin söz ve fiille yapılan bir şükrü, bir zekâtı olduğuna işaret etmişlerdir. O halde, Allah'ın verdiği nimetlere şükür için sadece, "Çok şükür, hamd olsun" demek yeterli olmaz. Çünkü sözle yapılan hamd ve şükrün fiilen de yapılması gerekir.

Allah'ın sayılamayacak kadar nimetlere erdirdiği insan bu nimetleri kendisine vereni tanıyacak, onu anacak ve O'na şükredecektir. Bu şükür görevini yapmayanlar kınanmakta ve şöyle buyurulmaktadır:

"Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" A'râf, 7/10.

  • 4
  • 16
Kalp ile şükür
Kalp ile şükür

Her nimetin Allah tarafından verildiğine, insanların ise birer vasıta ve sebep olduğuna inanmaktır. İnsanda bulunan her nimet ve üstünlüğü de ona veren yine Allah'tır. İnsanlar ise bu hususta sadece birer vasıta ve sebeptir.

"Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi, ta ki şükredesiniz." Nahl, 16/78.

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi Allah'a hamd ile başlar: "Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Bu sure, günde kılınan beş vakit namazın her rekâtında okunmakta, böylece hamd günde kırk defa tekrarlanmaktadır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN