Arama

Namazın önemi hakkında 40 hadis

Eğer İslam'ı tek kelime ile anlatmamız istenseydi ona "namaz" diyebilirdik. Allah Resulü de namazı, "dinin orta direği" olarak nitelendirdi. Namaz, İslam'ın en önde gelen şiârıdır. O halde, namaza ehemmiyet vermek ve ona büyük bir azimle devam etmek son derece önemlidir. Bunun için de Resûlullah, vasiyetinde namaz üzerinde ısrarla durmuştu. Peki, hadislerde namaz hakkında ne söylenir?

🔸 "Dinin başı İslam (Kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak), direği ise namazdır."

Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231

🔍 Yol gösterici 50 hadis

🔸 "Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz(ı kılmay)a devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer."

İbn Hanbel, IV, 266

🔸 "(Kıyamet günü) kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa (ne âlâ!) Ama (farz namazları tamam) değilse Yüce Allah, 'Kulumun nafilelerine bakın.' buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, 'Onunla farzları tamamlayın.' buyurur".

Nesâî, Salât, 9

📕 Fikriyat e-kitap uygulamasından Riyazü's Salihin'e ulaşmak için tıklayın

🔸 "Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer-yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna, gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir."

İbn Mâce, Mesâcid, 19

🔸 "Yüce Allah şöyle buyurdu: 'Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur.' "

Ebû Dâvûd, Salât, 9

🔊 Fikriyat podcastlerde yer alan aşr-ı şerif okumaları için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN