Arama

Sezai Karakoç'un İslam milleti

Modern şiirde ve fikir hayatımızda çığır açan üstat Sezai Karakoç, millet kavramını farklı bir perspektifle ele alır. "Türkler vardır, Araplar vardır, Kürt vardır, Çerkez vardır, Çeçen vardır fakat bunların hepsi bir araya gelmiş, kaynaşmış, dinleri ve kanları bir olmuş bir tek millettir. Bu milletin adı İslam milletidir." diyen Sezai Karakoç, millet kavramında modern dönemde dayatılmaya çalışılan ırk-millet anlayışını reddeder. Nitekim, üstat bizim medeniyet kavramımızın ırkçılık olmadığını savunur. Peki Sezai Karakoç'un İslam çatısı altında toplanan millet anlayışının detayları nelerdir?

  • 1
  • 10
SEZAİ KARAKOÇ'TA MİLLET KAVRAMI
SEZAİ KARAKOÇ’TA MİLLET KAVRAMI

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdıran bir isimdir. Onun ismi "Diriliş" kavramı ile özdeşleşmiş, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının "yeniden dirilişini" amaç edinmiştir. Bu uğurda, yazı ve düşünce hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalışmış; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek vermiştir. Millet kavramı da Karakoç'un İslami dirilişi gerçekleştirmede en önemli gördüğü merhaledir.

Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç'un hayatı…

  • 2
  • 10
MANEVİ BİR RUHA SAHİP OLAN MİLLET
MANEVİ BİR RUHA SAHİP OLAN MİLLET

"Millet" Sezai Karakoç'un düşüncesini açıklamada temel bir kavramdır. Karakoç millet kavramını açıklarken fiziken somut bir varlık olmakla birlikte manevi bir kimlik ve "ortak bir ruhu" olduğunu ifade eder. Bu ortak ruhu oluşturan temel zemin ise "medeniyet şuuru"dur.

Aynı ideali paylaşan, ihtiyaçları taşıyan, aynı medeniyeti meydana getirmek için duygularını, düşüncelerini, ruhunu harekete geçiren insanlar bir milleti meydana getirirler. Tek tek fertlerin bir ruhu olduğu gibi milletin de manevi bir ruhu vardır.

İslami geleneğin en gür sesi; Sezai Karakoç

  • 3
  • 10
DEVLET İLE KENDİSİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLEN MİLLET
DEVLET İLE KENDİSİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLEN MİLLET

Karakoç'a göre millet kendisini "devlet" ile var edebilir. Şair devleti ve devlet kurumlarını milleti ayakta tutan bir yapı olarak görmektedir. Ona göre ancak ırkçılık aşılabilir ortak bir inanç ve ülkü etrafında birleşen, millet olabilmiş topluluklar devlet inşa edebilir. Bu devlet de millete dayanarak ayakta kalabilir.

Milletin değerlerinden uzaklaşmış, yabancılaşmış, aykırı amaçlara sapmış devlet teşkilatı ise kendi varlığını tehlikeye atmakla beraber milletin kendisini gerçekleştirmesini de tehlikeye atmış olur.

Sezai Karakoç Necip Fazıl'la nasıl tanıştı?

  • 4
  • 10
KARAKOÇ'UN İSLAM ÇATISI ALTINDA TOPLANAN 'MİLLET'İ
KARAKOÇ’UN İSLAM ÇATISI ALTINDA TOPLANAN ’MİLLET’İ

Geçmişten günümüzde insanoğlunun çıkamadığı en büyük bataklıklardan biri ırkçılıktır. Karakoç, eserlerinde İslam çatısı altında toplanan bir milletinden bahseder. Ünlü şaire göre bu İslam milletinin ortaya çıkışı ırkçılığın yenilmesi sayesinde mümkün olur. Bir bütün İslam ülkesi Batı tarafından paramparça edilmiş olsa bile bu parçalanmışlıklar arasında yaşayan insanlar, halen bir milleti teşkil etmektedir. Siyasi, ekonomik, kültürel programlar bu gerçek üzerine bina edildiği zaman sağlıklı bir işleyiş gerçekleşir.

Edebiyatımızın 'Parasız Yatılı' şairi Sezai Karakoç ve okul anıları

  • 5
  • 10
IRKÇILIĞA KURBAN GİTMEMESİ GEREKEN MİLLET
IRKÇILIĞA KURBAN GİTMEMESİ GEREKEN MİLLET

Karakoç'a göre bir medeniyet ve millete mensup tüm ırklar kardeştir, Karakoç geçmişin parlak devirlerini kardeşliğin o dönemdeki nüfuzuna borçlu olduğunu ifade eder. Irkların kardeşliğinin bir hakikat oluşu ancak İslam milleti kavramına dönmekle mümkün olur.

Karakoç'a göre İslam açık bir din olduğu için İslam milleti de açıktır. Nitekim yeryüzünün tüm halklarından, tüm ırklarından insanların katılımına kapılarını açar. Bu anlamda Yahudilik gibi kapalı bir din ve kapalı bir millet olmayıp herhangi bir zümreye de ait değildir.

İsmet Özel: Sezai Karakoç Üzerine

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN