Arama

Resulullah (SAV) ve gençlik

Hayatı boyunca çevresindekileri önemseyen, onlarla iyi ilişkiler kuran Resul-i Ekrem (SAV), bilhassa gençlerle daha farklı, özel bir ilişki içinde olmuştur. Toplumun en dinamik, gözde, çalışkan kısmı olan gençlere daha fazla ihtimam gösteren Allah Resulü (SAV), İslam'ın ilk dönemlerinde gençlerin gelişimine ve davetçi olarak büyük hizmet etmelerine dikkat etmiştir. Nitekim sahabilerin ilk neslinde gençlerin çoğunluğu göze çarpıyordu. İşte, Resulullah (SAV) ve gençler...

  • 1
  • 10
Resulullah (SAV) ve gençler
Resulullah SAV ve gençler

🔸 Bir ümmetin, milletin en önemli teminatı sahip olduğu gençliğidir. Bu sebeple ebeveynler, öğretmenler başta olmak üzere herkesin gençlik hususunda ihmale yer bırakmayacak davranışlar sergilemesi gerekir.

🔸 Her noktada olduğu gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bu hususta da müminlerin nasıl davranması gerektiğini tatbik ederek gösterir.

GENÇLİK İLE İLGİLİ HADİSLER

🔸 Tarih boyunca en mühim aksiyon ve en yenileyici eylemler daima gençler tarafından sahiplenilmiş, planlanmış, içselleştirilmiş ve gençlik etrafında şekillenmiştir.

🔸 Bir arayış dönemi olarak öne çıkan gençlik, insanın iyi ve kötü huylarının öne çıktığı filizlendiği ve bünyesinde yeşerdiği bir ömür dilimidir.

PEYGAMBERİMİZ'DEN (SAV) GENÇLİĞİN KİŞİLİĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 40 HADİS-İ ŞERİF

Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar rablerine inanmış gençlerdi; biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk.

Kehf Suresi 13. Ayet

Kehf Suresi 13. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Kehf Suresi 13. Ayet Tefsiri

Din ve vicdan hürriyeti bulunmayan bir toplumda yaşayan bu gençler, putperest kavimlerine karşı çıkıp göklerin ve yerin rabbinden başkasına ibadet etmeyeceklerini açıkladılar. Ancak gelişmeler karşısında kavimleri arasında Allah'a olan imanlarını serbestçe ifade etme ve inançlarının gereğini yerine getirme imkânı bulamayacaklarını, hatta onların arasında hayat hakkına dahi sahip olamayacaklarını anlayınca, köpeklerini de yanlarına alarak mağaraya sığındılar.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayın

🔸 Resulullah (SAV) hayatının her döneminde gençlerle beraber olmuş ve gençlerle saygının yanında sevgi ve güvene dayanan bir iletişim ölçüsünü esas almıştır.

🔸 Henüz 20 yaşında iken Hılfü'l-füdul birliğine katılan Allah'ın Resulü (SAV), haksızlıklara karşı olduğunu gençliğinde göstermiş ve çevresi tarafından kendisinden övgüyle bahsedilmiştir.

Hılfü'l-füdul nedir?

Erdemliler birliği anlamına gelen haksızlıkların önünde duran bir cemiyet.

🔸 Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) tebliğinin ilk yıllarında etrafında gençler vardır. Buna mukabil olarak İslam tarihinin ilk döneminde önemli görevler gençlerin elindedir.

🔸 Gençler Resulullah'ın (SAV) etrafında olarak hem ilmi, hem idari, hem ekonomi gibi alanlarda kendilerini yetiştirmiş ve İslam'ın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmuşlardır.

PEYGAMBERİMİZİN GENÇLERE YAKLAŞIMI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN