Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Peygamberimiz'den (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

Peygamberimiz'den (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

İslam'ın ilk dönemlerinde, Mekke ve Medine'de İslam davasını gençler omuzladılar. Enes bin Malik'in (RA) rivayetine göre hicret vaktinde Medine'de, Ensar'dan 70 genç vardı. İslam, gençlere öyle büyük önem vermiştir ki, erken yaşta yaptıkları amellerin karşılığı olarak onlara iki kat sevap yazılacağı rivayet edilmiştir. Sizler için Resulullah'ın (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif'ini hazırladık.

Peygamberimiz’den SAV gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

🔸 İlk Müslümanlara bakıldığında toplumun her kesiminden gençlerin olduğu görülür. Efendimiz (SAV) gençleri sever, onlara ayrı bir değer verirdi ve onlar da Peygamberimizi (SAV) severlerdi.

🔸 Allah Teala (CC) buyuruyor ki:

"Resul, size neyi verirse onu alın. O, size neyi yasaklarsa ondan kaçının."

Haşr Suresi, 7. Ayet

Haşr Suresi 7. ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Haşr Suresi, 7. Ayet Tefsiri

Allah'ın onlardan alıp resulüne fey' olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.6 Allah'ın (başka) beldeler halkından alıp resulüne fey' olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir.

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 41
Gençlik hakkında Hadis-i Şerifler
Gençlik hakkında Hadis-i Şerifler

🔸 Resulullah'ın (SAV) sözlerini ezberlemek ve bu minvalde davranmak erdemli, fazilet yüklü bir haslettir. Kendisi de bu durumu müminlere tavsiye etmiştir.

Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:

"Allah, benim sözümü (hadisimi) işiten, bunu iyice kavrayan, ezberleyen ve başkalarına duyuran kişinin yüzünü nurlandırsın."

(Tirmizi, İlim 7 - Ebu Davud, İlim 10 - İbn Mace, Mukaddime 18)

Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerini Okumak İçin Tıklayın

  • 3
  • 41
Hadis-i Şerifler
Hadis-i Şerifler

🔸 İslam hareketini oluşturan Arap toplumunun yeni bir kimlik haline gelmesini sağlayan ve aynı zamanda Efendimize (SAV) yardımcı olan, gençlerdi.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:

Kim bana itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana karşı gelirse, Allah'a karşı gelmiş olur."

(Buhari, Ahkam 1 - Müslim, İmare 33)

Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerini Okumak İçin Tıklayın

  • 4
  • 41
40 Hadis-i Şerif
40 Hadis-i Şerif

🔸 Gençlerin çoğu, itibarlı ve zengin ailelerini terk ederek Peygamber (SAV) safında olmayı tercih etmişlerdi. Efendimizin (SAV) yanında severek ve isteyerek bulunmuşlar, fedakarlık etmişlerdir.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:

Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıklığa düşemezsiniz: Bunlardan biri: Allah'ın kitabı (Kur'an-ı Kerim), diğeri ise Peygamberin sünnetidir."

(Malik, Muvatta, Kader 3 - Ebu Davud, Menasik 56)

Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerini Okumak İçin Tıklayın

🔸 Sonraki zamanlarda gençlerin içinden önemli vazifeler ifa eden şahıslar yetişti. Onların arasından devlet başkanları, valiler, hakimler, öğretmenler ve ülkeleri fetheden komutanlar çıktı. Hepsi gençti, hepsi yüklenmişti İslam davasını omzuna...

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:

"Allah'a isyan olacak hususlarda hiçbir kimseye itaat edilmez. İtaat ancak meşru (Allah'ın emrine uygun) olan hususlarda olur.

(Buhari, Ahad 1 - Müslim, İmare 39)

Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerini Okumak İçin Tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN