Arama

Gençlik ile ilgili hadisler

İnsan ömrünün en kıymetli dönemlerinden biri olan gençlik, İslam dini için de büyük önem arz eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin gençliklerinden örnekler vererek rol model bir gençlik ortaya koyar. Bunun yanında hadis-i şeriflerde de gençler hususunda önemle durulur. İslam'ın ilk tebliğ edildiği yıllarda, gençler; dini ilk kabul edenler arasında yer almıştır. Bu sebeple Allah'ın ve Efendimizin övgü dolu ifadelerine mazhar olmuşlardır. İşte gençlik ile ilgili hadisler…

📌 "Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil:

Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin."

(Münavî, Feyzu'l-Kadîr, 2/16)

Yol gösterici 50 hadis

📌 "İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça, onun ayakları kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır:

Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden."

(Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme 1)

📌 "Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır."

(Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, 10/270; İbn Hacer, el-Metalibu'l-Aliye, 3/3)

Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

📌 "Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir."

(Müsned, 4/151)

Anne baba hakkı ile ilgili 25 hadis

📌 Resûlüllah (asm) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi:

"Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır."

(Müslim, Nikâh 1)

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN