Arama

Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, Müslümanlarca büyük bir özlem ve sevgiyle karşılanır. Müslümanlar bu ayda ellerinden geldiğince ibadetlerine özen göstererek nafile ibadetler ile Yüce Allah'a (CC)yakınlaşmaya çalışırlar. Bu ayda yapılan salih amellerin daha büyük sevaplarla karşılık bulucağı ümit edilir. Bu ayın diğer aylardan mübarek sayılmasının bir diğer nedeni de içinde Regaib ve Miraç kandillerinin bulunmasıdır. Peki, Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

Recep ayı nedir? Recep ayının anlamı ve önemi nedir?

Recep ne demektir?

🔴 Receb kelimesi sözlükte "korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen ve recb kökünden türeyen bir sözcüktür. Dinimizce saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinimizde önemli yeri olan üç ayların ilkidir.

🔴 Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin Receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber'in (CC) bir hadisinde de geçtiği üzere bu aya "Receb-i Mudar" denmiştir. Öte yandan haram aylardan üçü Zilkade, Zilhicce ve Muharrem peş peşe geldiği için bunlara "serd" (birbirini takip eden) denilirken Receb ayına tek olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir.

Üç ayları idrak etmek

Haram aylar nedir?

🔴 Kur'ân-ı Kerîm'de Receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilir. (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

🔴 Peygamber Efendimiz (SAV) haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. (Buhârî, "Meġāzî", 77; Müslim, "Ḳasâme", 29) Bu ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylar içinde işlenen iyilik ve kötülüklere başka vakitlerden daha fazla sevap ve ceza verileceği düşünülür.

🔴 Peygamber Efendimiz'in (SAV) Receb ayı girdiğinde,

"Allahım, Receb ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır!" dua ettiği rivayet edilir. Yine Peygamberimiz'e atfedilen "Receb Allah'ın (CC) ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." ile

"Receb ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir." şeklindeki sözlerin ve Receb ayının ilk gecesinde veya herhangi bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teşvik eden rivayetlerin dayanaklarının sağlam olmadığı saptanmıştır.

Regaip ne demektir?

🔴 Receb'in ilk cuma gecesi Müslümanlarca Regaib kandili olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin Regaib diye adlandırılmasının bu gecede kılınması gelenek hâline gelen Regaib namazıyla ilgili rivayetlerden kaynaklandığı görüşündedir.

🔴 İbnü's-Salâh ve Ali el-Kārî gibi âlimler bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür.

🔴 Recep ayının fazileti, iyilik ayı oluşu olarak nitelendirilir. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında, insanlar ellerinden geldiğince sadaka vermeli, oruç tutulmalı ve nafile ibadetlerde bulunmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb'da (iyiliklerin isabet ettiği ay) denir.

🔴 Bu geceyi ibadet ile geçirip tövbe eden müminlerin bağışlanacağı umut edilir. Müslümanlar bu ayda ve özellikle de Regaib Kandili'nde günahlarından Allah'a (CC) sığınarak tövbe etmelidir.

Recep ayı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN